Огласи-земљиште

Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 1903/6 КО ФУТОГ, У ПОВРШИНИ ОД 444,00М2, УЛИЦА САВЕ МРКАЉА БРОЈ 17 У ФУТОГУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 05.07.2023. 06.07.2023. - 10:00 Активно
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 10459 КО ФУТОГ, У ПОВРШИНИ ОД 632,00М2, УЛИЦА ЗДРАВКА ЧЕЛАРА У ФУТОГУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 29.06.2023. 30.06.2023. - 12:00 Активно
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 4214/59 КО ФУТОГ, У ПОВРШИНИ ОД 661,00М2, УЛИЦА МИРОСЛАВА АНТИЋА БРОЈ 1 У ФУТОГУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 29.06.2023. 30.06.2023. - 11:00 Активно
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 4214/95 КО ФУТОГ, У ПОВРШИНИ ОД 566,00М2, УЛИЦА МИРОСЛАВА АНТИЋА У ФУТОГУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 29.06.2023. 30.06.2023. - 10:00 Активно
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3541/90 КО КАЋ, У ПОВРШИНИ ОД 1.626.00М2, УЛИЦА ПАРТИЗАНСКА У КАЋУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И СКЛАДИШТА, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 28.06.2023. 29.06.2023. - 12:00 Активно
Документи

Pagination