Јавне набавке

Статус јавне набавке Редни број Датум објављивања понуде Датум отварања понуде Опис набавке
Објављено 0158 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у блоку правосудних органа у Стражиловској улици у Новом Саду - 1. фаза
Објављено 0166 Реконструкција јавног осветљења дела насеља Чардак у Сремској Каменици
Објављено 0010(4) Одржавање станова за расељавање на разним локалитетима на подручју Града Новог Сада-трошкови електричне енергије
Објављено 0159 Изградња и адаптација јавног осветљења у улици Павла Вујисића у Новом Саду
Објављено 0157 Пројектовање и изградња мернорегулационе станице за прикључење на гас објекта комплекса спортског центра улица Пролетерска, у Футогу (пројектуј и изведи)
Објављено 0147(3) Извођење радова спољне хидрантске-противпожарне мреже Универзитетског комплекса у Новом Саду-1.фаза
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Одржано отварање 0031 Изградња потисног цевовода од ЦС 1 до колектора са северне стране Роковог потока и довода воде до ЦС 1 у Петроварадину
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Одржано отварање 0155 Измештање далековода за потребе Регионалне депоније у Новом Саду са израдом техничке документације по систему ''кључ у руке''
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Одржано отварање 0164 Партерно уређење са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем простора око Храма светог цара Константина и царице Јелене у Криловој улици у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
Закључен уговор 0030 Изградња канализације отпадних вода у улицама Светолика Ранковића, Јована Бјелића, Нова, Цетинска, Младена Стојановића у Адицама у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0010(3) Одржавање станова за расељавање на разним локалитетима на подручју Града Новог Сада-трошкови електричне енергије
Обустављено 0010(2) Одржавање станова за расељавање на разним локалитетима на подручју Града Новог Сада-трошкови електричне енергије
Закључен уговор 0045 Услуге вештачења
Обустављено 0010 Одржавање станова за расељавање на разним локалитетима на подручју Града Новог Сада - трошкови електричне енергије
Закључен уговор 0149 Извођење радова на реконструкцији коловоза атарског пута од Светосавске улице до ДП IIA реда број 113 и делу Светосавске улице у Кисачу
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0134(2) Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада - Реконструкција јавне површине испред зграде Радничког универзитета у улици Војвођанских бригада у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0027 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада - Инфраструктурно опремање локалитета ( Ул. цара Душана бр.2, Темеринска ул.бр. 52,Палмотићева ул.)
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0007 Набавка и уградња урбаног мобилијара на територији Града Новог Сада - клупе и корпе
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0032 Изградња атмосферске канализације (одводника) од објеката института у Сремској Каменици до Роковог потока
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0051 Изградња ППОВ Руменка 2. фаза
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора

Pagination