Јавне набавке

Статус јавне набавке Редни број Датум објављивања понуде Датум отварања понуде Опис набавке
Објављено 0016 Пројектовање и изградња мернорегулационе станице за прикључење на гас објекта комплекса спортског центра Улица Пролетерска, у Футогу (пројектуј и изведи)
Обустављено 0170 Уређење урбаног џепа у Улици Петра Дрезгића у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Одржано отварање 0147(4) Извођење радова спољне хидрантске-противпожарне мреже Универзитетског комплекса у Новом Саду-1.фаза
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Одржано отварање 0148 Услугa израде техничке документације – оквирни споразум
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Одржано отварање 0172 Реконструкција јавног осветљења насеља Боцке у Сремској Каменици
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
Поднет захтев за заштиту права 0013 Партерно уређење простора на углу улица Жарка Зрењанина, Владике Платона и Јована Ђорђевића у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
Закључен уговор 0156 Израда пројекта геолошких и хидрогеолошких истраживања за потребе изградње бунара, за заливање и наводњавање код гараже Бановине у Новом Саду и израда техничке документације за изградњу бунара
Закључен уговор 0017 Адаптација и изградња јавног осветљења на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 10 Радови на обезбеђењу преузетих грађевинских објеката до привођења локалитета намени на територији Града Новог Сада
 • Обавештење за добровољну претходну транспарентност
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0022 Изградња паркинга за „КАМПИНГ ОДМОРИШТЕ“ са израдом техничке документације у Новом Саду
Обустављено 0005(4) Опремање спортских објеката у МЗ Југовићево у Новом Саду
Обустављено 0157(2) Пројектовање и изградња мернорегулационе станице за прикључење на гас објекта комплекса спортског центра улица Пролетерска, у Футогу (пројектуј и изведи)
Закључен уговор 0152 Уклањање објеката у Петроварадину, Прерадовићева број 44 (са техничком документацијом)
Закључен уговор 0042 Одржавање заштитних ограда на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 0165 Услуге осигурања имовине
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0029 Изградња водоводне мреже у улицама Славонска, Зетска, Јована Ристића и Михајла Лалића у Адицама у Новом Саду
Закључен уговор 0004 Набавка и уградња опреме и подлоге за дечија игралишта на отвореном на територији Града Новог Сада (мала дечија игралишта са апликацијама)
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0005 Опремање спортских објеката у МЗ Југовићево у Новом Саду
Обустављено 0147(3) Извођење радова спољне хидрантске-противпожарне мреже Универзитетског комплекса у Новом Саду-1.фаза
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Закључен уговор 0169 Техничка контрола техничке документације саобраћајних површина у делу улице Народног фронта у Новом Саду

Pagination