САНИРА СЕ КЛИЗИШТЕ У КАМЕНИЧКОМ ПАРКУ

Током наредне недеље приступиће се радовима на санацији клизишта у зони Каменичког парка, као хитног решења за новонасталу ситуацију, a у циљу стварања безбедних услова и превентивног деловања.

Клизиште је настало непосредно испод универзитета „Едуконс“ и спортског центра „Мементо мори ММА“ у Сремској Каменици, односно испод пешачке стазе која од ових објеката води ка Мосту слободе. Према процени стручних служби, разлог активирања клизишта су две водене издани (извори), које су натапањем земљишта довеле до нестабилности и померања тла. Обиласком локалитета утврђено је да на овом подручју има још десетак нових водених издани.

Предстојећи радови ће подразумевати израду дренажног рова дуж подножја падине у Каменичком парку, који ће служити за одвођење воде са лоцираних места накупљања ка Дунаву. 

У изналажењу најпрактичнијег и најделотворнијег решења учествовали су представници више градских служби, а саме радове ће, у оквиру редовног одржавања, изводити Водопривредно друштво „Шајкашка“ и ЈКП „Пут“, уз стручни надзор Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције. Процењена вредност радова износи око 15 милиона динара (са ПДВ).