РАДОВИ НА КАНАЛИЗАЦИОНОЈ И ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ СЕВЕРНО ОД УЛИЦЕ ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА У НАСЕЉУ ВЕТЕРНИК

У циљу унапређења комуналне инфраструктуре и стварања бољих услова живота, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције започела је радове на изградњи  водоводне  и канализационе мреже северно од Улице девет Југовића са црпном станицом у насељу Ветерник, као и канализационе мреже у Сувоборској улици у Адицама. За ове радове издвојено је 280 милиона динара.

У складу са уговореним роком од 240 календарских дана, завршетак радова очекује се током лета наредне године.

У оквиру предвиђених радова биће изграђено 3350 м канализационе мреже, чиме је обухваћен 181 кућни прикључак, као и 3525 м водоводне мреже, чиме је обухваћено 282 прикључка. Улице у којима ће се изводити поменути радови су: Савке Суботић, Поенкареова, Јована Обреновића, Нова 80, Новопланирана и Цара Душана Силнога. Пројектована водоводна и фекална канализациона мрежа прикључује се на већ изграђену мрежу у улици Краља Петра I.

Један од главних услова за функционисање новоизграђене канализационе мреже за слив северно од Улице девет Југовића у Ветернику јесте изградња 

Овом инвестицијом предвиђена је и изградња канализације отпадних вода у Сувоборској улици у насељу Адице. Укупна дужина планиране канализационе мреже износи 480 м и тиме је обухваћено 22 кућна прикључка.

Изградњом канализационе мреже обезбедиће се контролисано и ефикасно одвођење отпадних вода, што ће нарочито утицати на заштиту животне средине и насеља Адице и Ветерник учинити функционалнијим за живот.