ПОТПУНО РЕКОНСТРУИСАНА УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ

Град Нови Сад реализовао је радове на изградњи саобраћајних површина, јавног осветљења, фекалне и атмосферске канализације у Улици  Николе Тесле у Новом Саду.

Улица Николе Тесле, дужине 429м, представља везу Футошке улице и Улице новосадског сајма, а пружа се непосредно поред Футошког парка и Јодне бања.

У Улици Николе Тесле изграђена је двосмерна саобраћајница, ширине од по 2,5 метара за сваку саобраћајну траку, са обостраним пешачким стазама, као и 23 паркинг места.

Постојећа стабла су у потпуности очувана, а постигнут је и континуирани зелени појас између пешачке стазе и коловоза, где је изведено додатно озелењавање.

Канализациона мрежа реконструисана је у дужини од 653м, чиме је омогућено прикључење на канализацију за 39 домаћинстава. У оквиру комплекса Јодне бање, изграђена је и црпна станица отпадних вода са потисним цевоводом. 

Вишедеценијски проблем у овом кварту, због његовог природног нижег нивоа терена у односу на Грбавицу и Сајмиште, односио се на одвођење атмосферских вода са саобраћајних површина. Тај евидентан проблем у Улици Николе Тесле ефикасно је решен изградњом 50 нових сливника.

Такође, поред реконструкције саобраћајних површина и подземне инфраструктуре, постављен је 21 стуб јавног осветљења са ЛЕД изворима светла, чиме се обезбеђује ново и ефикасније јавно светљење у погледу извора светлости.

Вредност инвестиције је 181.792.834,59 милиона динара.