ПОПРАВКА САОБРАЋАЈНИЦА У НОВИМ ЛЕДИНЦИМА

Насеље Нови Лединци добило је 1,6 километара новог коловозног застора у 2024. години, у оквиру Програма одржавања објеката путне привреде.

До сада су у текућој години у Новим Лединцима асфалтиране улице Војводе Синђелића, Змај Јовина, Златана Петровића, Стеве Нинковића, као и делови улица Народне војске и Девет Југовића. Радове је у уторак 19. марта, обишао и градоначелник Новог Сада, Милан Ђурић.

У оквиру Програма одржавања објеката путне привреде сваке године се улажу знатна средства за одржавање путне инфраструктуре на територији Града Новог Сада, како би се обезбедило несметано одвијање саобраћаја, а свим учесницима у саобраћају обезбедили услови за пријатнију и безбеднију вожњу.

У периоду од 2012. до 2023. године за уређење саобраћајних површина на територијама МЗ „Стари Лединци“ и МЗ „Нови Лединци“ уложено је преко 80 милиона динара, док је у 2024. години у ове сврхе опредељено чак 45 милиона динара.