НОВО ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ У УЛИЦИ БРАНИСЛАВА БУКУРОВА и ПОПРАВКА КОЛОВОЗА АСФАЛТОМ У УЛИЦИ НИКОЛЕ ВУЈИЋА

Завршени су радови на постављању новог дечијег игралишта у Сремској Каменици, у Улици Бранислава Букурова, у вредности од 7,6 милиона динара, како би најмлађим суграђанима био пружен адекватан простор за дружење, игру и безбрижно детињство.

Напомињемо да је игралиште опремљено савремено дизајнираним реквизитима за игру, изабраним у складу са европским стандардима и важећим Правилником о безбедности дечијих игралишта.

Спроводећи пажљиво планиране активности на изградњи дечијих игралишта, Град Нови Сад сваке године умногоме доприноси здравом одрастању наших најмлађих суграђана, посебно стављајући акценат на њихову безбедност.

Како смо изашли из зимског периода и како се ближе лепи пролећни дани, путарска механизација се свакодневно налази на улицама Града Новог Сада. Радови на редовном одржавању путне инфраструктуре се тренутно изводе у Сремској Каменици, Новим Лединцима и Петроварадину.

У току су радови на поправци коловоза асфалтом у Улици Николе Вујића на Татарском брду, у дужини од 185м. Вредност радова на асфалтирању ове улице износи око 2 милиона динара.

У оквиру Програма одржавања објеката путне привреде само током 2023. године, изведене су активности на уређењу саобраћајница у дужини око 10 км на територији МЗ Сремска Каменица“, укупне вредности од 195,8 милиона динара.

Током 2024. године наставља се са улагањем кроз Програм одржавање објеката путне привреде, и то у износу од 116,4 милиона динара, како у самој Сремској Каменици, тако и у насељима Боцке и Парагово.

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције моли све учеснике у саобраћају да имају стрпљења и поштују постављену саобраћајну сигнализацију у зони извођења радова.