НАСТАВЉАЈУ СЕ РАДОВИ У УЛИЦИ КРАЉЕВИЋА МАРКА

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције обавештава јавност да од уторка, 10.01.2023. године, почиње друга фаза радова на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Краљевића Марка, која обухвата деоницу од Улице Берислава Берића до Макси дисконта у оквиру стамбено-пословног комплекса „Краљев парк“. 

Наведени део улице биће у потпуности затворен за саобраћај, а према планираној динамици радови ће трајати до средине марта, након чега ће се приступити реконструкцији последње деонице (од „Краљевог парка“ до Булевара краља Петра I). Крајем децембра прошле године комплетно су завршени сви предвиђени радови у првом делу улице, од Булевара Јаше Томића до Улице Берислава Берића.

У оквиру овог инвестиционог пројекта, Улица Краљевића Марка добија обновљену коловозну конструкцију, обостране пешачке стазе од бехатон коцки, нове колске улазе и 102 паркинг места са управном шемом паркирања. Постојећа канализациона мрежа се реконструише, а изградњом 50 нових сливника биће омогућено ефикасно одвођење површинских вода са саобраћајних површина.

Нарочито водећи рачуна о зеленом фонду у нашем граду, у Улици Краљевића Марка биће очувана постојећа стабла која се налазе у уличном коридору, док је неколико младих садница пресађено на локације у непосредној близини.

Пројектом је предвиђена демонтажа целокупног постојећег јавног осветљења, те постављање нових 16 стубова, висине 8 метара, са ЛЕД светиљкама.

Укупна вредност инвестиције је 115 милиона динара, а рок за завршетак 210 календарских дана, тако да ће током маја месеца ова улица, на комплетној деоници од Булевара краља Петра I до Булевара Јаше Томића, добити унапређену инфраструктуру и засијати у сасвим новом руху.