ИЗГРАДЊА ДЕЛА ПЕШАЧКЕ И БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ У УЛИЦИ РАДОМИРА РАШЕ РАДУЈКОВА

Град Нови Сад предузима све потребне активности које директно утичу на развој и популаризацију бициклистичког саобраћаја за који је неопходно успоставити политику планирања бициклистичке инфраструктуре и створити адекватне услове за саму вожњу.

С обзиром на то да у делу улице Радомира Раше Радујкова, од Булевара Европе до уклапања у стазе код парка, у дужини од 116 метара, недостаје пешачка и бициклистичка стаза, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције отпочела је изградњу саобраћајних површина на десној страни у овој улици (гледано у правцу Новог насеља), како би пешачке и бициклистичке комуникације на овом потезу биле комплетиране.

Вертикална и хоризонтална саобраћајна сигнализација биће у потпуности у складу са  стањем на терену, а oдводњавање са пешачке и бициклистичке стазе биће решено подужним и поречним падом у зелену површину.

За радове на изградњи недостајућег дела пешачке и бициклистичке стазе извојено је  7.078.638,00 динара, а завршетак радова очекује се до краја године.