УРЕЂУЈЕ СЕ ПРОСТОР ОКО ХРАМА У КРИЛОВОЈ УЛИЦИ

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције изводи радове на партерном уређењу са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем простора око Храма Светог цара Константина и царице Јелене у Криловој улици, у Новом Саду, који су од изузетног значаја како за овај кварт, тако и за сам Град.

Изграђен у византијском стилу, Храм Светог цара Константина и царице Јелене налази се на Грбавици, на подручју будућег сквера омеђеног улицама Криловом, Мише Димитријевића и Хоповском.

У оквиру радова на партерном уређењу, чак 374 м2 површине око Храма биће поплочано, а изградиће се и приступне пешачке стазе, као и главна улазна стаза из Крилове улице. Ефикасно одвођење атмосферских вода са пешачких комуникација биће постигнуто попречним падом у зелене површине.

Посебном доживљају ове светиње допринеће преко сто светиљки са лед извором светлости. Наиме, постављањем светиљки на стубове канделаберског типа висине до 6 м биће осветљена Крилова улица. За осветљење простора око самог Храма, које је уједно и осветљење доњих, нижих делова фасаде, биће заслужне светиљке са стубова постављених у дворишту, док ће куполу осветљавати светиљке рефлекторског типа постављене на стубове у дворишту Храма, али и на стубове у околним улицама (осветљавање „из даљине“). Архитектонске елементе објекта Храма осветљаваће светиљке постављене на сам објекат.

Поред многобројних знаменитости које има да понуди, цркве  свакако заслужују посебну пажњу међу монументима Града Новог Сада. У свом новом руху и ова светиња биће стециште многобројних Новосађана и туриста. Завршетак радова, чија је вредност 21,5 милиона динара, очекује се крајем марта текуће године.