АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна
Untitled Document

пријаве: 17.11. јавно надметање: 18.11.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/41 K.O. Каћ, у површини од 918,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање

пријаве: 10.11. јавно надметање: 12.11.2020. и 13.11.2020.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/7 K.O. Каћ, у површини од 776,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/8 K.O. Каћ, у површини од 776,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/9 K.O. Каћ, у површини од 775,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање
IV Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/10 K.O. Каћ, у површини од 776,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање

пријаве: 3.11. јавно надметање: 4.11.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 4214/93 К.О. Футог у површини од 426,00м2, Улица Михајла Пупина у Футогу, намењене за изградњу објекта за породично становање

пријаве: 28.10. јавно надметање: 29.10.2020.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 402/3 К.О. Ченеј, у површини од 1.350,00м2, Улица Реље Савића, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 402/4 К.О. Ченеј, у површини од 1.350,00м2, Улица Реље Савића, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 402/5 К.О. Ченеј, у површини од 1.325,00м2, Улица Реље Савића, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање
IV Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 402/6 К.О. Ченеј, у површини од 1.386,00м2, Улица Реље Савића, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање
V Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 402/7 К.О. Ченеј, у површини од 1.715,00м2, Улица Реље Савића, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање

пријаве: 20.10. јавно надметање: 21.10.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 7953 К.О. Нови Сад II, у површини од 2.614м2, у Улици Радничка број 2 у Новом Саду, намењене за изградњу општеградског центра (изградња пословног, пословно-стамбеног или стамбено-пословног објекта са минималним учешћем пословања 20% не рачунајући површину гаража) *ПРОДАТО*

пријаве: 12.10. јавно надметање: 13.10.2020.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 578/2 К.О. Руменка, у површини од 3.837m2, у Улици ослобођења, у Руменци, намењене за изградњу објекта пословања у зони централних функција *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 578/3 К.О. Руменка, у површини од 3.903m2, у Улици ослобођења, у Руменци, намењене за изградњу објекта пословања у зони централних функција *ПРОДАТО*
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 578/4 К.О. Руменка, у површини од 3.937m2, у Улици ослобођења, у Руменци, намењене за изградњу објекта пословања у зони централних функција *ПРОДАТО*

пријаве: 7.10. јавно надметање: 8.10.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 439/61 К.О. Ченеј, у површини од 1.298м2, Улица Ратарска, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 16.9. јавно надметање: 17.9.2020.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 371/44 K.O. НОВИ САД IV, у површини од 4.073,00m2, у Улици Професора Грчића, у Радној зони СЕВЕР I, у Новом Саду, намењене за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 371/45 K.O. НОВИ САД IV, у површини од 4.073,00m2, у Улици Професора Грчића, у Радној зони СЕВЕР I, у Новом Саду, намењене за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде *ПРОДАТО*
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 371/46 K.O. НОВИ САД IV, у површини од 4.073,00m2, у Улици Професора Грчића, у Радној зони СЕВЕР I, у Новом Саду, намењене за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде *ПРОДАТО*
IV Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 371/47 K.O. НОВИ САД IV, у површини од 4.074,00m2, у Улици Професора Грчића, у Радној зони СЕВЕР I, у Новом Саду, намењене за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде *ПРОДАТО*
V Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 371/48 K.O. НОВИ САД IV, у површини од 4.076,00m2, у Улици Професора Грчића, у Радној зони СЕВЕР I, у Новом Саду, намењене за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде *ПРОДАТО*

пријаве: 9.9. јавно надметање: 10.9.2020.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/37 K.O. КАЋ, у површини од 850,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/38 K.O. КАЋ, у површини од 880,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/39 K.O. КАЋ, у површини од 868,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*
IV Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/40 K.O. КАЋ, у површини од 857,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 5.8. јавно надметање: 6.8.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 5571/10 К.О. Нови Сад I, у површини од 357м2, у Улици Јанка Чмелика у Новом Саду, намењене за изградњу пословно-стамбеног објекта *ПРОДАТО*

пријаве: 21.7. јавно надметање: 22.7.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 7313/13 К.О. Нови Сад II, у површини од 6.341m2, у Улици Иве Андрића у Новом Саду, намењене за изградњу општеградског центра *ПРОДАТО*

пријаве: 14.7. јавно надметање: 15.7.2020.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 9118/4 К.О. Нови Сад IV, у површини од 190м2, угао Улице Сајлово број 37 и Улице горње Сајлово у Новом Саду, намењене за изградњу верског објекта цркве *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 9118/3 К.О. Нови Сад IV, у површини од 111м2, угао Улице Сајлово број 37 и Улице горње Сајлово у Новом Саду, намењене за изградњу парохијског дома *ПРОДАТО*

пријаве: 7.7. јавно надметање: 8.7.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 3541/91 К.О. Каћ, у површини од  1.524м2, Улица Партизанска у Каћу, намењене за изградњу пословног простора и складишта *ПРОДАТО*

пријаве: 24.6. јавно надметање: 25.6.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2567/6 К.О. Каћ, у површини од 414м2, Улица Новосадска број 54 у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

О Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2460 К.О. Футог, у површини од 426м2, Улица Козарачка у Футогу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

ОБАВЕШТЕЊЕ
о новим терминима јавних надметања
пријаве: 8.6. јавно надметање: 9.6.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 1248/2 К.О. Ветерник у површини од 814m2, Улица Добровољачка у Ветернику *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 741/12 К.О. Нови Сад II у површини од 6.495m2, Улица Радничка 32, У Новом Саду, намењене за изградњу општеградског центра *ПРОДАТО*

пријаве: 8.4. јавно надметање: 9.4.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/12 K.O. Каћ у површини од 775m2, Улица Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 31.3. јавно надметање: 1.4.2020.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/10 К.О. Каћ у површини од 992м2, Улица Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/11 К.О. Каћ у површини од 967м2, Улица Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 17.3. јавно надметање: 18.3.2020.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/30 К.О. Каћ у површини од 992м2, Улица Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/31 К.О. Каћ у површини од 967м2, Улица Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 11.3. јавно надметање: 12.3.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2534/13 К.О. Каћ у површини од 520м2, Улица Жарка Зрењанина број 24 у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2471/5 K.O. Kаћ у површини од 505м2, Улица Владимира Роловића број 67 у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 5677/2 К.О. Нови Сад I, у површини од 537м2, у Улици Молнар Ђуле у Новом Саду, намењене за изградњу вишепородичног стамбеног објекта *ОДЛОЖЕНО*

пријаве: 12.2. јавно надметање: 13.2.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2068/5 К.О. Руменка у површини од 586м2, Улица Милоша Црњанског бб, у Руменци, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2387/4 К.О. Нови Сад IV у површини од 4.293м2, на улазном правцу у град на Руменачком путу у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за централне фукције у оквиру пословања *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2221/2 К.О. Нови Сад II у површини од 270м2, Улица Дубровачка бб, на Телепу, у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 22.1. јавно надметање: 23.1.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2005/3 К.О. Руменка у површини од 586m2, Улица Милоша Црњанског бб, у Руменци, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 4.12. јавно надметање: 5.12.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарских парцела број: 8311/3 у површини од 7м2, 8312/3 у површини од 2м2, 8334/3 у површини од 147м2, 8335/2 у површини од 74м2, 10498/9 у површини од 147м2 и 8006/19 у површини од 113м2 све К.О. Нови Сад I, продужетак Улице Бате Бркића у Новом Саду *ПРОДАТО*

пријаве: 13.11. јавно надметање: 14.11.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарских парцела број: 8286/3 површине 18m2, 8311/4 површине 2m2, 8312/4 површине 80m2, 8313/3 површине 224m2, 8314/4 површине 123m2 и 10499/7 површине 198m2 К.О. Нови Сад I, продужетак Улице Бате Бркића у Новом Саду *ПРОДАТО*

пријаве: 6.11. јавно надметање: 7.11.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2005/4 К.О. Руменка, у површини од  495м2, Улица Мирослава Антића бб, у Руменци, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 29.10. јавно надметање: 30.10.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2460 К.О. Футог, у површини од 426м2, Улица Козарачка у Футогу, намењене за изградњу објекта за породично становање

пријаве: 22.10. јавно надметање: 23.10.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 428/30 К.О. Каћ, у површини од 992м2, Улица Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 428/17 К.О. Каћ, у површини од 775м2, Улица Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 5845/3 К.О. Нови Сад I, у површини од 9.597m?, у Улици Милана Јешића Ибре у Новом Саду, намењене за изградњу вишепородичног стамбеног објекта *ПРОДАТО*

пријаве: 15.10. јавно надметање: 16.10.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 856/1 K.O. Футог, у површини од 4.458,00м2, улица Железничка у Футогу, намењене за секундарне и терцијалне делатности у радној зони

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 4125/4 К.О. Сремска Каменица, у површини од 642м2, Мишелук II, у Сремској Каменици, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 25.9. јавно надметање: 26.9.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 428/31 К.О. Каћ, у површини од 967м2, Улица Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 428/14 К.О. Каћ, у површини од 776м2, Улица Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 4.9. јавно надметање: 5.9.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2005/29 К.О. Руменка, у површини од  495м2, Улица Мирослава Антића бб, у Руменци, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 14.8. јавно надметање: 15.8.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 10264/2 К.О. Нови Сад IV, у површини од 256м2, у Улици Станоја Станојевића у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за вишепородично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 4125/3 К.О. Сремска Каменица, у површини од 495м2, Мишелук II, у Сремској Каменици, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 9.7. јавно надметање: 10.7.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 6029/5 К.О. Нови Сад II, у површини од 404м2, Улица Сентелеки Корнела ББ У Новом Саду, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 557/1 К.О. Ветерник, у површини од 708м2, Улица Фрушкогорска, Ветерник, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2535/4 К.О. Каћ, у површини од 520м2, Улица Раде Добановачког, Каћ, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 4.7. јавно надметање: 5.7.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2005/30 К.О. Руменка, у површини од 495м2, Улица Мирослава Антића ББ, у Руменци, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 2.7. јавно надметање: 3.7.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 8006/14 К.О. Нови Сад I, у површини од 420м2, продужетак Улице Бате Бркића у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за вишепородично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 81/1 К.О. Нови Сад IV, у површини од 19.029м2, Улица Јегричка у Новом Саду, намењене за изградњу објекта привреде- делатности из области секундарног и терцијарног сектора *ПРОДАТО*
 
ЗИГ НОВИ САД

На основу члана 7. Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 11/15, 8/16, 74/16, 38/18, 45/18 и 31/19), Решењa о Програму отуђења грађевинског земљишта за 2020. годину („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 62/19, 3/20, 11/20, 15/20, 32/20 и 36/20) и Решења Градоначелника Града Новог Сада, број 351-1/2020-278-II од 16.09.2020. године, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције у Новом Саду, објављује 

ЈАВНИ ОГЛАС
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 4214/93 K.O. ФУТОГ У ПОВРШИНИ ОД 426,00m², УЛИЦА МИХАЈЛА ПУПИНА У ФУТОГУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

 

пријаве: 03.11.
јавно надметање: 04.11.2020. у 10.00 часова
ТЕКСТ ЈАВНОГ ОГЛАСА

 

 

 

Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ