BUSINESS FACILITIES   INDUSTRIAL/MANUFACTURING FACILITIES    www.ugzins.rs 
11 Rumenka - Oslobođenja Street
15 Rumenka - Jovana Jovanovića Zmaja
19 Sremska Kamenica - Vojvode Putnika St.
22 Veternik - Vuka Karadžića
31 West of Novi Sad - Zrenjanin Road
34 North 2 Partizanska Street - Kisački Road
36 Petrovaradin - Trandžament
37 Branka Bajića Street, No. 10
38 Rimski Šančevi Work Zone - Jegrička Street
40 North of Vojvode Stepe Boulevard
42 Rumenački put
43 Futoški put
45 Veternik - Milana Tepića St.
46 Rimski Šančevi Work Zone - Jegrička Street
48 Futoški put
52 Sremska Kamenica - Novosadska St.
19 Sremska Kamenica - Vojvode Putnika St. 31 West of Novi Sad - Zrenjanin road 34 North 2 Partizanska Street - Kisacki Road 36 Petrovaradin - Trandzament 37 Branka Bajica Street, No. 10 38 Rimski Sancevi Work Zone - Jegricka Street 40 North of Vojvode Stepe Boulevard 42 Rumenački put 43 Futoški put 46 Rimski Sancevi Work Zone - Jegricka Street 48 Futoški put 52 Sremska Kamenica - Novosadska St.
GU za građevinsko zemljište i investicije