АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна
Untitled Document
2015.  

1.3.51

објављено: 17.12.2015. рок: 25.12.2015.
Рушење објекта на локалитету Дожа Ђерђа бр. 18 у Новом Саду

1.1.3

објављено: 20.11.2015. рок: 21.12.2015.
Набавка и уградња опреме и подлоге за дечија игралишта на територији Града Новог Сада

1.3.43

објављено: 4.12.2015. рок: 19.12.2015.
Изградња канализације у сливу улице Душана Кошутића у Футогу

1.3.49

објављено: 1.12.2015. рок: 16.12.2015.
Изградња канализације подслива „Главна Клиса“ на Клиси у Новом Саду

1.2.8

објављено: 9.12.2015. рок: 14.12.2015..
Техничка документација јавног осветљења Улице Раде Кончара од Јураја Крижанића до Шеноине (спортска хала) у Петроварадину - преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда

1.2.23

објављено: 8.12.2015. рок: 14.12.2015.
Техничка документација јавног осветљења на територији Месне заједнице „Гаврило Принцип“ у Новом Саду - преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

1.2.74

објављено: 13.11.2015. рок: 14.12.2015.
Техничка документација за изградњу привредног објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на делу радне зоне Север 4 у Новом Саду

1.2.73

објављено: 12.11.2015. рок: 14.12.2015.
Техничка документација за изградњу саобраћајних површина, водовода, фекалне канализације, атмосферске канализације, јавног осветљења, насипања терена и изградња ретензије на делу радне зоне Север 4 у Новом Саду

1.3.75

објављено: 12.11.2015. рок: 14.12.2015.
Извођење радова на насипању терена за потребе изградње ретензије и саобраћајних површина на делу радне зоне Север 4 у Новом Саду

1.1.12

објављено: 30.11.2015. рок продужен: 9.12.2015.
Набавка елемената за свечано новогодишње осветљење у Граду Новом Саду

1.2.57

објављено: 27.11.2015. рок: 8.12.2015.
Технички пријем објеката на територији града Новог Сада и приградским насељима

1.3.2

објављено: 9.11.2015. рок продужен: 7.12.2015.
Изградња објеката Завода за хитну медицинску помоћ у Новом Саду

1.2.42

објављено: 6.11.2015. рок: 7.12.2015.
Техничка документација за реконструкцију водовода у улици Цара Лазара у Футогу

1.2.6

објављено: 3.11.2015. рок: 3.12.2015.
Техничка документација партерног уређења око спортске хале (северни део од Шеноине до Улице Крижанић Јураја) у Петроварадину

1.2.59

објављено: 2.11.2015. рок: 2.12.2015.
Техничка документација водовода у улици Нова на Мишелуку 2 у Сремској Каменици

1.2.39

објављено: 2.11.2015. рок: 2.12.2015.
Одржавање заштитних ограда на територији Града Новог Сада

1.2.23

објављено: 27.10.2015. рок: 27.11.2015.
Техничка документација јавног осветљења на територији Месне заједнице „Гаврило Принцип“ у Новом Саду

1.2.1

објављено: 27.10.2015. рок: 27.11.2015.
Техничка документација јавног осветљења у Улици цара Лазара у Футогу

1.2.49

објављено: 27.10.2015. рок: 26.11.2015.
Техничка документација саобраћајних површина на углу Булевара Европе и Улице Теодора Павловића (до кућног броја 30) у Новом Саду

1.2.44

објављено: 27.10.2015. рок: 26.11.2015.
Техничка документација јавног осветљења кружне раскрснице Темерински пут од Савске улице до навоза на аутопут у Новом Саду

1.2.20

објављено: 27.10.2015. рок: 26.11.2015.
Техничка документација јавног осветљења кружне раскрснице Улице партизанска и Улице краља Петра I у Бегечу

1.2.26

објављено: 22.10.2015. рок: 23.11.2015.
Техничка документација водовода у Улици Емануила Јанковића у Новом Саду

1.3.32

објављено: 30.10.2015. рок продужен: 20.11.2015.
Изградња гравитационо потисног цевовода са ЦС у насељу Боцке у Сремској Каменици

1.2.25

објављено: 21.10.2015. рок: 20.11.2015.
Техничка документација јавног осветљења на територији Месне заједнице ''Видовданско насеље'' у Новом Саду

1.2.18

објављено: 21.10.2015. рок: 20.11.2015.
Техничка документација фекалне канализације у Витешкој улици (од далековода до Улице Десанке Максимовић) у Новом Саду

1.2.8

објављено: 21.10.2015. рок: 20.11.2015.
Техничка документација јавног осветљења Улице Раде Кончара од Јураја Крижанића до Шеноине (спортска хала) у Петроварадину

1.2.65

објављено: 21.10.2015. рок: 20.11.2015.
Техничка документација водовода у Новој улици, од Улице Милеве Симић до Улице Мирослава Продановића Мицка у Новом Саду

1.1.1

објављено: 6.11.2015. рок: 19.11.2015.
Набавка и постављање контејнера са инфраструктурним прикључцима за прихватилиште за животиње – ветеринарска амбуланта у Новом Саду

1.2.16

објављено: 4.11.2015. рок: 17.11.2015.
Техничка документација рушења објекта у Новој улици између Дожа Ђерђа и Антона Чехова у Новом Саду - преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

1.3.64

објављено: 30.10.2015. рок: 16.11.2015.
Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада (уговорене обавезе) – путарски радови – Локалитет 13

1.3.60

објављено: 30.10.2015. рок: 16.11.2015.
Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада (уговорене обавезе) – путарски радови – Локалитет 9

1.3.57

објављено: 30.10.2015. рок: 16.11.2015.
Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада (уговорене обавезе) – путарски радови – Локалитет 6

1.2.57

објављено: 28.10.2015. рок: 13.11.2015.
Технички пријем објеката на територији града Новог Сада и приградским насељима

1.2.9

објављено: 12.10.2015. рок: 12.11.2015.
Техничка документација саобраћајних површина и паркинга у Улици Раде Кончара од Улице Јураја Крижанића до Шеноине улице (спортска хала) у Петроварадину

1.2.36

објављено: 12.10.2015. рок: 12.11.2015.
Одржавање мостова на територији Града Новог Сада

1.2.66

објављено: 3.11.2015. рок: 10.11.2015..
Техничка документација за изградњу канализације подслива „Главна Клиса“ на Клиси у Новом Саду – усклађивање са новом регулативом - преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

1.2.10

објављено: 27.10.2015. рок продужен: 9.11.2015.
Техничка документација спомен обележја страдалима у дискотеци Контраст у Новом Саду - преговарачки поступак

1.2.13

објављено: 9.10.2015. рок: 9.11.2015.
Техничка документација адаптације јавног осветљења на територији Града Новог Сада

1.2.56

објављено: 9.10.2015. рок: 9.11.2015.
Техничка документација саобраћајних површина у Улици Нова на Мишелуку 2 у Сремској Каменици

1.3.44

објављено: 2.11.2015. рок: 5.11.2015..
Изградња окретнице у Улици Јовице Павлице у Ковиљу - преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда

1.3.45

објављено: 2.11.2015. рок: 5.11.2015..
Изградња паркинга у Улици омладинског покрета – паркинг (од Гагаринове до Богобоја Атанацковића) у Новом Саду - преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда

1.2.47

објављено: 2.10.2015. рок: 2.11.2015.
Контролна геомеханичка и асфалтна испитивања на територији Града Новог Сада и у приградским насељима

1.2.38

објављено: 29.9.2015. рок: 29.10.2015.
Одржавање ознака на коловозу употребом дебелослојне пластике на територији Града Новог Сада

1.3.6

објављено: 25.9.2015. рок: 26.10.2015.
Изградња пешачко – бициклистичког моста преко Дунавца у Новом Саду

1.3.7

објављено: 25.9.2015. рок: 26.10.2015.
Санација ограде око објекта Официрског дома (Дом Војске на Београдском кеју) у Новом Саду

1.3.47

објављено: 21.9.2015. рок продужен: 23.10.2015.
Изградња јавног осветљења на територији МЗ Раднички у Новом Саду

1.3.36

објављено: 18.9.2015. рок продужен: 23.10.2015.
Изградња јавног осветљења паркинга јужно од предшколске установе у Улици Бранимира Ћосића у Новом Саду

1.2.10

објављено: 22.9.2015. рок: 22.10.2015.
Техничка документација спомен обележја страдалима у дискотеци Контраст у Новом Саду

1.3.41

објављено: 18.9.2015. рок продужен: 22.10.2015.
Изградња јавног осветљења: Блок Бате Бркића, Душана Даниловића, Сељачких буна и Кнеза Милоша у Новом Саду

1.3.8

објављено: 23.9.2015. рок продужен: 21.10.2015.
Изградња јавног осветљења улица Тихомира Остојића и Вардарске у Новом Саду

1.3.59

објављено: 6.10.2015. рок: 21.10.2015.
Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада (уговорене обавезе) – путарски радови – Локалитет 8

1.3.40

објављено: 21.9.2015. рок продужен: 19.10.2015.
Изградња пешачих и бициклистичких стаза у улици Нова 1 у Ветернику

1.3.56

објављено: 1.10.2015. рок: 16.10.2015.
Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада (уговорене обавезе) – путарски радови – Локалитет 5

1.1.1

објављено: 1.10.2015. рок: 16.10.2015.
Набавка и постављање контејнера са инфраструктурним прикључцима за прихватилиште за животиње – ветеринарска амбуланта у Новом Саду

1.3.37

објављено: 28.9.2015. рок: 14.10.2015.
Изградња секундарног водовода и канализације у делу Митровачке улице у Новом Саду

1.3.30

објављено: 28.9.2015. рок: 14.10.2015.
Изградња канализације отпадних вода у делу насеља Бегеч северно од Партизанске улице

1.3.16

објављено: 22.9.2015. рок: 13.10.2015.
Изградња водовода у делу Улице краља Петра I у Ветернику (од кућног броја 54 до Улице Савке Суботић)

1.3.31

објављено: 4.9.2015. рок продужен: 7.10.2015.
Изградња саобраћајних површина са одводњавањем и реконструкција водовода у Улици цара Лазара у Футогу

1.3.46

објављено: 8.9.2015. рок продужен: 1.10.2015.
Изградња јавног осветљења улице Рачког од надвожњака до Алибеговца у Петроварадину

1.3.45

објављено: 10.9.2015. рок: 30.9.2015.
Изградња паркинга у Улици омладинског покрета – паркинг (од Гагаринове до Богобоја Атанацковића) у Новом Саду

1.3.38

објављено: 10.9.2015. рок: 30.9.2015.
Изградња саобраћајних површина у Сомборској улици у Новом Саду

1.3.33

објављено: 9.9.2015. рок: 29.9.2015.
Изградња приступног пута за ППОВ у Степановићеву

1.3.44

објављено: 11.9.2015. рок: 28.9.2015.
Изградња окретнице у улици Јовице Павлице у Ковиљу

1.3.42

објављено: 10.9.2015. рок: 25.9.2015.
Изградња канализације отпадних вода у улици Александра Адамовића у Футогу

1.2.11

објављено: 25.8.2015. рок: 24.9.2015.
Техничка документација за реконструкцију постојећег и изградњу јавног осветљења блоковских површина на којима се налазе дечија игралишта у Новом Саду

1.3.5

објављено: 15.9.2015. рок: 23.9.2015.
Изградња саобраћајне сигнализације и опреме пута на Булевару Европе (од Приморске улице до ауто - пута Е-75) у Новом Саду

1.2.16

објављено: 19.8.2015. рок: 18.9.2015.
Техничка документација рушења објекта у Новој улици између Дожа Ђерђа и Антона Чехова у Новом Саду

1.2.2

објављено: 19.8.2015. рок: 18.9.2015.
Техничка документација рушења објеката на локалитету „Тозиновац“ (Продужетак Улице Бате Бркића и спајање са Футошким путем) у Новом Саду

1.1.2

објављено: 18.8.2015. рок: 17.9.2015.
Набавка компоненти за контролере светлосне сигнализације на територији Града Новог Сада

23.2015

објављено: 4.9.2015. рок: 10.9.2015.
Додатни - конзерваторски радови на реконструкцији и адаптацији лантерне атријума Музеја Града Новог Сада

1.3.4

објављено: 11.8.2015. рок: 10.9.2015.
Изградња саобраћајне сигнализације и опреме надвожњака на Булевару Европе (од Руменачког пута до канала ДТД) у Новом Саду

1.1.11

објављено: 28.8.2015. рок: 7.9.2015.
Набавка лиценце за ажурирање и одржавање антивирус софтвера

1.3.15

објављено: 30.7.2015. рок продужен: 4.9.2015.
Изградња канализације отпадних вода насеља Сајлово и релејне црпне станице у Новом Саду

1.1.4

објављено: 30.7.2015. рок: 31.8.2015.
Изградња пешачког семафора и саобраћајних површина (разделног острва) на раскрсници Булевара Слободана Јовановића и Улице Бранислава Бороте у Новом Саду

1.2.32

објављено: 20.8.2015. рок: 31.8.2015.
Набавка услуге одржавања финансијско-рачуноводственог софтвера за потребе Завода

1.3.5

објављено: 30.7.2015. рок продужен: 24.8.2015.
Изградња саобраћајне сигнализације и опреме пута на Булевару Европе (од Приморске улице до ауто - пута Е-75) у Новом Саду

1.2.37

објављено: 28.7.2015. рок: 7.8.2015.
Одржавање тунела – сервисирање и одржавање инсталације вентилације тунела „Мишелук“ на мосту Слободе у Новом Саду

1.3.27

објављено: 13.7.2015. рок: 4.8.2015.
Изградња секундарне канализације у Улици војводе Путника у Сремској Каменици

1.2.29

објављено: 27.2.2015. рок продужен: 22.7.2015.
Набавка услуге осигурања

1.1.5

објављено: 9.6.2015. рок: 17.6.2015.
Набавка горива

1.2.30

објављено: 29.4.2015. рок: 29.5.2015.
Набавка услуге одржавања хигијене у пословном простору

1.2.37

објављено: 24.4.2015. рок: 26.5.2015.
Одржавање тунела – сервисирање и одржавање инсталације вентилације тунела „Мишелук“ на мосту Слободе у Новом Саду

1.2.12

објављено: 23.4.2015. рок: 25.5.2015.
Археолошка ископавања и истраживања на локацији радне зоне Север 1 у Новом Саду – контролна ископавања и сондирања

1.3.5

објављено: 23.4.2015. рок продужен: 20.5.2015.
Изградња саобраћајне сигнализације и опреме пута на Булевару Европе (од Приморске улице до ауто - пута Е-75) у Новом Саду

1.3.4

објављено: 23.4.2015. рок продужен: 20.5.2015.
Изградња саобраћајне сигнализације и опреме надвожњака на Булевару Европе (од Руменачког пута до канала ДТД) у Новом Саду

1.3.13

објављено: 23.4.2015. рок продужен: 19.5.2015.
Изградња јавног осветљења Улице нове између Привредникове и Пута Новосадског партизанског одреда у Новом Саду

1.3.11

објављено: 21.4.2015. рок продужен: 15.5.2015.
Изградња водовода и канализације у Сомборској улици у Новом Саду

1.2.40

објављено: 7.4.2015. рок: 7.5.2015.
Одржавање вегетације и прегледности на прелазима пута преко железничке пруге на територији Града Новог Сада

1.3.17

објављено: 14.4.2015. рок: 6.5.2015.
Изградња јавног осветљења у Улици војводе Бојовића у Новом Саду

1.2.4

објављено: 23.4.2015. рок: 5.5.2015.
Геодетске услуге за потребе ЈП „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду

1.2.3

објављено: 23.4.2015. рок: 5.5.2015.
Истицање међа путних парцела на општинским путевима и улицама на територији Града Новог Сада

1.2.27

објављено: 4.3.2015. рок: 4.5.2015.
Идејно архитектонско - ликовно решење споменика поводом трагичног страдања младих у дискотеци „Контраст“ у Новом Саду

1.3.10

објављено: 2.4.2015. рок: 24.4.2015.
Изградња саобраћајних површина, водовода, фекалне и атмосферске канализације Улице нове између Привредникове и Пута Новосадског партизанског одреда у Новом Саду

објављено: 17.4.2015.
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда - набавка услуге осигурања

1.3.3

објављено: 23.3.2015. рок: 15.4.2015.
Изградња и адаптација јавног осветљења на Тргу Републике у Новом Саду

1.1.7

објављено: 27.2.2015. рок продужен: 13.3.2015.
Набавка нове ИТ опреме - рачунари

1.2.31

објављено: 26.2.2015. рок: 6.3.2015.
Набавка услуге физичког обезбеђења пословног објекта

1.1.8

објављено: 20.2.2015. рок: 2.3.2015.
Набавка канцеларијског материјала

1.2.34

објављено: 20.2.2015. рок: 2.3.2015.
Набавка услуге одржавања расхладног чилера топлотне пумпе SABIANA и FAN COIL апарата

1.1.6

објављено: 20.2.2015. рок: 2.3.2015.
Набавка тонера и рибона

14.9.2015.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Израда и постављање спомен обележја страдалима у дискотеци Контраст у Новом Саду

30.7.2015.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња саобраћајних површина, окретница, пешачких стаза и паркинга на територији Града Новог Сада

30.7.2015.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња објеката Завода за хитну медицинску помоћ у Новом Саду

30.7.2015.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња саобраћајне сигнализације и опреме на територији Града Новог Сада

30.7.2015.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња ППОВ Бегеч

30.7.2015.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња пешачко-бициклистичког моста преко Дунавца у Новом Саду

30.7.2015.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња и реконструкција водовода, канализације, атмосферске канализације, плочастих пропуста, гравитационо потисног цевовода са ЦС и релејних црпних станица на територији Града Новог Сада

30.7.2015.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња секундарне канализационе мреже - електро део и јавног осветљења

4.2.2015.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња објеката Завода за хитну медицинску помоћ у Новом Саду

3.2.2015.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња декоративног и јавног осветљења, адаптација јавног осветљења и електро радови на изграђеним црпним станицама у склопу изградње канализације на територији Града Новог Сада

3.2.2015.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња и реконструкција водовода, канализације, атмосферске канализације и релејних црпних станица на територији Града Новог Сада

3.2.2015.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња саобраћајне сигнализације и опреме на територији Града Новог Сада

3.2.2015.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња пешачко-бициклистичког моста преко Дунавца у Новом Саду
ЗИГ Нови Сад
Обавештење о резултатима конкурса
позив објављен: 4.3.2015.

рок: 4.5.2015. до 11.30 часова

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Питања и одговори везани за конкурсну документацију

На основу члана 55 и 57 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12)

Јавно предузеће ''Завод за изградњу Града'' у Новом Саду
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3
http://www.zigns.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ДИЗАЈН

Редни број јавне набавке:
1.2.27

Предмет јавне набавке:
Идејно архитектонско - ликовно решење споменика* поводом трагичног страдања младих у дискотеци „Контраст“ у Новом Саду

* У складу са чланом 2 Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији Града Новог Сада (“Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 15/2009 и 20/2010 и 51/2011) под појмом споменика се подразумева:
“Споменик у смислу ове одлуке је дело ликовне или примењене уметности – фигура, биста, попрсје, рељеф, спомен плоча или друго спомен обележје које обележава догађај или личност значајну  за Град Нови Сад, националну историју и културу или светску политичку и културну историју. Скулптурално дело у смислу ове одлуке је дело које се због своје уметничке вредности поставља на јавној површини.”

Врста поступка јавне набавке:
Конкурс за дизајн, члан 38. став 5. тачка 2) Закона о јавним набавкама

Уговор о услузи израде техничке документације на основу усвојеног дизајна (идејног решења) ће се доделити у накнадно спроведеном отвореном поступку јавне набавке.

Врста наручиоца:
Јавно предузеће – локална самоуправа

Опис и захтев у вези дизајна, односно идејног решења:
Задатак конкурса је да се израдом идејног архитектонско – ликовног решења дела планиране пешачке зоне уз улицу Сентандрејски пут, односно споменика поводом трагичног страдања младих у дискотеци „Контраст“, постигне интерактивна веза са окружењем у којем се налази. Споменик мора имати савремени карактер, како својим волуменом, формом, тако и са материјалима.  
Конкурсним решењем дефинисати односе садржаја из пројектног задатка и пројектовати споменик примерен непосредном окружењу у коме ће се налазити кад дође до реализације уличног коридора.

Начин и рок за предају дизајна, односно идејног решења:
Понуда се састоји из три дела:
1. конкурсни рад упакован у непрозирну ролну или мапу, на чијој унутрашњој страни је уписан списак свих прилога, а на спољашној страни је уписана ШИФРА и назнака "КОНКУРСНИ РАД";
2. коверта број 1 на чијој спољашњој страни је уписана ШИФРА и назнака "АУТОР", која садржи:
а) имена и адресе аутора конкурсног рада и сарадника укључених у израду конкурсног рада,
б) изјаву учесника о прихватању услова конкурса и начина расподеле награде ако има више од једног аутора,
ц) број рачуна на који ће бити улаћена награда и
3. коверта број 2 на чијој спољашњој страни је уписана ШИФРА и назнака "КОНТАКТ", која садржи адресу за повраћај рада (ако рад не буде награђен) и изјаву у којој се аутор или ауторски тим изјашњава о томе да ли жели да се на јавној изложби рад изложи под шифром (анонимно) или под именом аутора. Уколико изјава изостане, сматраће се да аутор пристаје на објаву имена.

Сви листови и прилози конкурсног рада морају бити нумерисани у доњем десном углу и означени шифром у горњем десном углу. Шифра се састоји од пет цифара, или у комбинацији два слова и три цифре.

НАПОМЕНА: У конкурсном раду не сме нигде да се појави име аутора или било какав препознатљив знак који би се косио са захтевом анонимности конкурса.
Анонимност се мора поштовати до доношења одлуке жирија, односно до састављања извештаја о оцени дизајна. 

Сва три дела понуде морају бити упакована у једном омоту, кутији, паковању или слично, на којем ће бити уписано:

 • ШИФРА
 • адреса примаоца: Јавно предузеће Завод за изградњу града у Новом Саду, Улица Стевана Брановачког број 3, 21000 Нови Сад и
 • назнака: "НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА за Идејно архитектонско – ликовно решење споменика поводом трагичног страдања младих у дискотеци „Контраст“ у Новом Саду, редни број ЈН: 1.2.27. КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН".

Крајњи рок за подношење (предају) конкурсних радова је 04.05.2015. године, до 11,30 часова, баз обзира на начин подношења (непосредно или поштом), на адресу: Јавно предузеће ''Завод за изградњу Града'' у Новом Саду, 21000 Нови Сад, Ул. Стевана Брановачког бр. 3.

Отварање понуда (конкурсних радова) ће бити одржано на адреси наручиоца 04.05.2015.  године, у 12,00 часова.

Рок завршетка рада жирија и објављивање резултата конкурса је 29.05.2015. године.
У склопу објаве резултата конкурса, даће се и обавештење о евентуалној изложби конкурсних радова (термин и локација).

Начин преузимања конкурсне документације, интернет адресa где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца (http://www.zigns.rs)

Посебна напомена ако је учешће резервисано за одређену професију
Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица.

Критеријуми за оцену дизајна, односно идејног решења

 • Поштовање услова расписа и програма конкурса;
 • Концепт решења примерен значају предвиђених садржаја;
 • Функционалност решења;
 • Коришћење савремених тенденција у обликовању;
 • Рационалност и економичност понуђеног решења;
 • Иновативни приступ, утилитарна решења у односу на околину.

Имена чланова жирија

 • Зоран Пантелић, магистар вајарства, члан Председништва Савеза удружења ликовних уметника Војводине, председник жирија
 • Радосав Шћепановић, диа, Друштво архитеката Новог Сада, заменик председника жирија,
 • Проф. др Радован Пејановић, Универзитет у Новом Саду, члан жирија,
 • Весна Срданов, дипл. прав., Градска управа за културу Града Новог Сада, члан жирија,
 • Бранко Миладиновић, дипл. прав., члан жирија,
 • Сања Мијаиловић – Божић, дипл. историчар, Јавно предузеће „Завод за урбанизам“ Нови Сад, члан жирија

Да ли одлука жирија обавезује наручиоца
Одлука жирија обавезује наручиоца искључиво у делу исплате награде.

Број и вредност награда
Наручилац ће доделити једну новчану награду и то победнику конкурса у износу од 110.670,00 динара без пореза и доприноса.

Награђени рад постаје власништво наручиоца који га може користити у целости или у појединостима.

Да ли ће са победником бити закључен уговор
Не.

Рок за доношење одлуке наручиоца
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора о услузи израде техничке документације на основу усвојеног дизајна (идејног решења) у накнадно спроведеном отвореном поступку јавне набавке.

Лице за контакт:
Перса Ђекић (persa.djekic@zigns.rs) 
тел.: 021 4889 100
факс: 021 4889 164

 

Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ