АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна
Untitled Document
2015.  

1.3.51

објављено: 17.12.2015. рок: 25.12.2015.
Рушење објекта на локалитету Дожа Ђерђа бр. 18 у Новом Саду

1.1.3

објављено: 20.11.2015. рок: 21.12.2015.
Набавка и уградња опреме и подлоге за дечија игралишта на територији Града Новог Сада

1.3.43

објављено: 4.12.2015. рок: 19.12.2015.
Изградња канализације у сливу улице Душана Кошутића у Футогу

1.3.49

објављено: 1.12.2015. рок: 16.12.2015.
Изградња канализације подслива „Главна Клиса“ на Клиси у Новом Саду

1.2.8

објављено: 9.12.2015. рок: 14.12.2015..
Техничка документација јавног осветљења Улице Раде Кончара од Јураја Крижанића до Шеноине (спортска хала) у Петроварадину - преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда

1.2.23

објављено: 8.12.2015. рок: 14.12.2015.
Техничка документација јавног осветљења на територији Месне заједнице „Гаврило Принцип“ у Новом Саду - преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

1.2.74

објављено: 13.11.2015. рок: 14.12.2015.
Техничка документација за изградњу привредног објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на делу радне зоне Север 4 у Новом Саду

1.2.73

објављено: 12.11.2015. рок: 14.12.2015.
Техничка документација за изградњу саобраћајних површина, водовода, фекалне канализације, атмосферске канализације, јавног осветљења, насипања терена и изградња ретензије на делу радне зоне Север 4 у Новом Саду

1.3.75

објављено: 12.11.2015. рок: 14.12.2015.
Извођење радова на насипању терена за потребе изградње ретензије и саобраћајних површина на делу радне зоне Север 4 у Новом Саду

1.1.12

објављено: 30.11.2015. рок продужен: 9.12.2015.
Набавка елемената за свечано новогодишње осветљење у Граду Новом Саду

1.2.57

објављено: 27.11.2015. рок: 8.12.2015.
Технички пријем објеката на територији града Новог Сада и приградским насељима

1.3.2

објављено: 9.11.2015. рок продужен: 7.12.2015.
Изградња објеката Завода за хитну медицинску помоћ у Новом Саду

1.2.42

објављено: 6.11.2015. рок: 7.12.2015.
Техничка документација за реконструкцију водовода у улици Цара Лазара у Футогу

1.2.6

објављено: 3.11.2015. рок: 3.12.2015.
Техничка документација партерног уређења око спортске хале (северни део од Шеноине до Улице Крижанић Јураја) у Петроварадину

1.2.59

објављено: 2.11.2015. рок: 2.12.2015.
Техничка документација водовода у улици Нова на Мишелуку 2 у Сремској Каменици

1.2.39

објављено: 2.11.2015. рок: 2.12.2015.
Одржавање заштитних ограда на територији Града Новог Сада

1.2.23

објављено: 27.10.2015. рок: 27.11.2015.
Техничка документација јавног осветљења на територији Месне заједнице „Гаврило Принцип“ у Новом Саду

1.2.1

објављено: 27.10.2015. рок: 27.11.2015.
Техничка документација јавног осветљења у Улици цара Лазара у Футогу

1.2.49

објављено: 27.10.2015. рок: 26.11.2015.
Техничка документација саобраћајних површина на углу Булевара Европе и Улице Теодора Павловића (до кућног броја 30) у Новом Саду

1.2.44

објављено: 27.10.2015. рок: 26.11.2015.
Техничка документација јавног осветљења кружне раскрснице Темерински пут од Савске улице до навоза на аутопут у Новом Саду

1.2.20

објављено: 27.10.2015. рок: 26.11.2015.
Техничка документација јавног осветљења кружне раскрснице Улице партизанска и Улице краља Петра I у Бегечу

1.2.26

објављено: 22.10.2015. рок: 23.11.2015.
Техничка документација водовода у Улици Емануила Јанковића у Новом Саду

1.3.32

објављено: 30.10.2015. рок продужен: 20.11.2015.
Изградња гравитационо потисног цевовода са ЦС у насељу Боцке у Сремској Каменици

1.2.25

објављено: 21.10.2015. рок: 20.11.2015.
Техничка документација јавног осветљења на територији Месне заједнице ''Видовданско насеље'' у Новом Саду

1.2.18

објављено: 21.10.2015. рок: 20.11.2015.
Техничка документација фекалне канализације у Витешкој улици (од далековода до Улице Десанке Максимовић) у Новом Саду

1.2.8

објављено: 21.10.2015. рок: 20.11.2015.
Техничка документација јавног осветљења Улице Раде Кончара од Јураја Крижанића до Шеноине (спортска хала) у Петроварадину

1.2.65

објављено: 21.10.2015. рок: 20.11.2015.
Техничка документација водовода у Новој улици, од Улице Милеве Симић до Улице Мирослава Продановића Мицка у Новом Саду

1.1.1

објављено: 6.11.2015. рок: 19.11.2015.
Набавка и постављање контејнера са инфраструктурним прикључцима за прихватилиште за животиње – ветеринарска амбуланта у Новом Саду

1.2.16

објављено: 4.11.2015. рок: 17.11.2015.
Техничка документација рушења објекта у Новој улици између Дожа Ђерђа и Антона Чехова у Новом Саду - преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

1.3.64

објављено: 30.10.2015. рок: 16.11.2015.
Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада (уговорене обавезе) – путарски радови – Локалитет 13

1.3.60

објављено: 30.10.2015. рок: 16.11.2015.
Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада (уговорене обавезе) – путарски радови – Локалитет 9

1.3.57

објављено: 30.10.2015. рок: 16.11.2015.
Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада (уговорене обавезе) – путарски радови – Локалитет 6

1.2.57

објављено: 28.10.2015. рок: 13.11.2015.
Технички пријем објеката на територији града Новог Сада и приградским насељима

1.2.9

објављено: 12.10.2015. рок: 12.11.2015.
Техничка документација саобраћајних површина и паркинга у Улици Раде Кончара од Улице Јураја Крижанића до Шеноине улице (спортска хала) у Петроварадину

1.2.36

објављено: 12.10.2015. рок: 12.11.2015.
Одржавање мостова на територији Града Новог Сада

1.2.66

објављено: 3.11.2015. рок: 10.11.2015..
Техничка документација за изградњу канализације подслива „Главна Клиса“ на Клиси у Новом Саду – усклађивање са новом регулативом - преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

1.2.10

објављено: 27.10.2015. рок продужен: 9.11.2015.
Техничка документација спомен обележја страдалима у дискотеци Контраст у Новом Саду - преговарачки поступак

1.2.13

објављено: 9.10.2015. рок: 9.11.2015.
Техничка документација адаптације јавног осветљења на територији Града Новог Сада

1.2.56

објављено: 9.10.2015. рок: 9.11.2015.
Техничка документација саобраћајних површина у Улици Нова на Мишелуку 2 у Сремској Каменици

1.3.44

објављено: 2.11.2015. рок: 5.11.2015..
Изградња окретнице у Улици Јовице Павлице у Ковиљу - преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда

1.3.45

објављено: 2.11.2015. рок: 5.11.2015..
Изградња паркинга у Улици омладинског покрета – паркинг (од Гагаринове до Богобоја Атанацковића) у Новом Саду - преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда

1.2.47

објављено: 2.10.2015. рок: 2.11.2015.
Контролна геомеханичка и асфалтна испитивања на територији Града Новог Сада и у приградским насељима

1.2.38

објављено: 29.9.2015. рок: 29.10.2015.
Одржавање ознака на коловозу употребом дебелослојне пластике на територији Града Новог Сада

1.3.6

објављено: 25.9.2015. рок: 26.10.2015.
Изградња пешачко – бициклистичког моста преко Дунавца у Новом Саду

1.3.7

објављено: 25.9.2015. рок: 26.10.2015.
Санација ограде око објекта Официрског дома (Дом Војске на Београдском кеју) у Новом Саду

1.3.47

објављено: 21.9.2015. рок продужен: 23.10.2015.
Изградња јавног осветљења на територији МЗ Раднички у Новом Саду

1.3.36

објављено: 18.9.2015. рок продужен: 23.10.2015.
Изградња јавног осветљења паркинга јужно од предшколске установе у Улици Бранимира Ћосића у Новом Саду

1.2.10

објављено: 22.9.2015. рок: 22.10.2015.
Техничка документација спомен обележја страдалима у дискотеци Контраст у Новом Саду

1.3.41

објављено: 18.9.2015. рок продужен: 22.10.2015.
Изградња јавног осветљења: Блок Бате Бркића, Душана Даниловића, Сељачких буна и Кнеза Милоша у Новом Саду

1.3.8

објављено: 23.9.2015. рок продужен: 21.10.2015.
Изградња јавног осветљења улица Тихомира Остојића и Вардарске у Новом Саду

1.3.59

објављено: 6.10.2015. рок: 21.10.2015.
Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада (уговорене обавезе) – путарски радови – Локалитет 8

1.3.40

објављено: 21.9.2015. рок продужен: 19.10.2015.
Изградња пешачих и бициклистичких стаза у улици Нова 1 у Ветернику

1.3.56

објављено: 1.10.2015. рок: 16.10.2015.
Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада (уговорене обавезе) – путарски радови – Локалитет 5

1.1.1

објављено: 1.10.2015. рок: 16.10.2015.
Набавка и постављање контејнера са инфраструктурним прикључцима за прихватилиште за животиње – ветеринарска амбуланта у Новом Саду

1.3.37

објављено: 28.9.2015. рок: 14.10.2015.
Изградња секундарног водовода и канализације у делу Митровачке улице у Новом Саду

1.3.30

објављено: 28.9.2015. рок: 14.10.2015.
Изградња канализације отпадних вода у делу насеља Бегеч северно од Партизанске улице

1.3.16

објављено: 22.9.2015. рок: 13.10.2015.
Изградња водовода у делу Улице краља Петра I у Ветернику (од кућног броја 54 до Улице Савке Суботић)

1.3.31

објављено: 4.9.2015. рок продужен: 7.10.2015.
Изградња саобраћајних површина са одводњавањем и реконструкција водовода у Улици цара Лазара у Футогу

1.3.46

објављено: 8.9.2015. рок продужен: 1.10.2015.
Изградња јавног осветљења улице Рачког од надвожњака до Алибеговца у Петроварадину

1.3.45

објављено: 10.9.2015. рок: 30.9.2015.
Изградња паркинга у Улици омладинског покрета – паркинг (од Гагаринове до Богобоја Атанацковића) у Новом Саду

1.3.38

објављено: 10.9.2015. рок: 30.9.2015.
Изградња саобраћајних површина у Сомборској улици у Новом Саду

1.3.33

објављено: 9.9.2015. рок: 29.9.2015.
Изградња приступног пута за ППОВ у Степановићеву

1.3.44

објављено: 11.9.2015. рок: 28.9.2015.
Изградња окретнице у улици Јовице Павлице у Ковиљу

1.3.42

објављено: 10.9.2015. рок: 25.9.2015.
Изградња канализације отпадних вода у улици Александра Адамовића у Футогу

1.2.11

објављено: 25.8.2015. рок: 24.9.2015.
Техничка документација за реконструкцију постојећег и изградњу јавног осветљења блоковских површина на којима се налазе дечија игралишта у Новом Саду

1.3.5

објављено: 15.9.2015. рок: 23.9.2015.
Изградња саобраћајне сигнализације и опреме пута на Булевару Европе (од Приморске улице до ауто - пута Е-75) у Новом Саду

1.2.16

објављено: 19.8.2015. рок: 18.9.2015.
Техничка документација рушења објекта у Новој улици између Дожа Ђерђа и Антона Чехова у Новом Саду

1.2.2

објављено: 19.8.2015. рок: 18.9.2015.
Техничка документација рушења објеката на локалитету „Тозиновац“ (Продужетак Улице Бате Бркића и спајање са Футошким путем) у Новом Саду

1.1.2

објављено: 18.8.2015. рок: 17.9.2015.
Набавка компоненти за контролере светлосне сигнализације на територији Града Новог Сада

23.2015

објављено: 4.9.2015. рок: 10.9.2015.
Додатни - конзерваторски радови на реконструкцији и адаптацији лантерне атријума Музеја Града Новог Сада

1.3.4

објављено: 11.8.2015. рок: 10.9.2015.
Изградња саобраћајне сигнализације и опреме надвожњака на Булевару Европе (од Руменачког пута до канала ДТД) у Новом Саду

1.1.11

објављено: 28.8.2015. рок: 7.9.2015.
Набавка лиценце за ажурирање и одржавање антивирус софтвера

1.3.15

објављено: 30.7.2015. рок продужен: 4.9.2015.
Изградња канализације отпадних вода насеља Сајлово и релејне црпне станице у Новом Саду

1.1.4

објављено: 30.7.2015. рок: 31.8.2015.
Изградња пешачког семафора и саобраћајних површина (разделног острва) на раскрсници Булевара Слободана Јовановића и Улице Бранислава Бороте у Новом Саду

1.2.32

објављено: 20.8.2015. рок: 31.8.2015.
Набавка услуге одржавања финансијско-рачуноводственог софтвера за потребе Завода

1.3.5

објављено: 30.7.2015. рок продужен: 24.8.2015.
Изградња саобраћајне сигнализације и опреме пута на Булевару Европе (од Приморске улице до ауто - пута Е-75) у Новом Саду

1.2.37

објављено: 28.7.2015. рок: 7.8.2015.
Одржавање тунела – сервисирање и одржавање инсталације вентилације тунела „Мишелук“ на мосту Слободе у Новом Саду

1.3.27

објављено: 13.7.2015. рок: 4.8.2015.
Изградња секундарне канализације у Улици војводе Путника у Сремској Каменици

1.2.29

објављено: 27.2.2015. рок продужен: 22.7.2015.
Набавка услуге осигурања

1.1.5

објављено: 9.6.2015. рок: 17.6.2015.
Набавка горива

1.2.30

објављено: 29.4.2015. рок: 29.5.2015.
Набавка услуге одржавања хигијене у пословном простору

1.2.37

објављено: 24.4.2015. рок: 26.5.2015.
Одржавање тунела – сервисирање и одржавање инсталације вентилације тунела „Мишелук“ на мосту Слободе у Новом Саду

1.2.12

објављено: 23.4.2015. рок: 25.5.2015.
Археолошка ископавања и истраживања на локацији радне зоне Север 1 у Новом Саду – контролна ископавања и сондирања

1.3.5

објављено: 23.4.2015. рок продужен: 20.5.2015.
Изградња саобраћајне сигнализације и опреме пута на Булевару Европе (од Приморске улице до ауто - пута Е-75) у Новом Саду

1.3.4

објављено: 23.4.2015. рок продужен: 20.5.2015.
Изградња саобраћајне сигнализације и опреме надвожњака на Булевару Европе (од Руменачког пута до канала ДТД) у Новом Саду

1.3.13

објављено: 23.4.2015. рок продужен: 19.5.2015.
Изградња јавног осветљења Улице нове између Привредникове и Пута Новосадског партизанског одреда у Новом Саду

1.3.11

објављено: 21.4.2015. рок продужен: 15.5.2015.
Изградња водовода и канализације у Сомборској улици у Новом Саду

1.2.40

објављено: 7.4.2015. рок: 7.5.2015.
Одржавање вегетације и прегледности на прелазима пута преко железничке пруге на територији Града Новог Сада

1.3.17

објављено: 14.4.2015. рок: 6.5.2015.
Изградња јавног осветљења у Улици војводе Бојовића у Новом Саду

1.2.4

објављено: 23.4.2015. рок: 5.5.2015.
Геодетске услуге за потребе ЈП „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду

1.2.3

објављено: 23.4.2015. рок: 5.5.2015.
Истицање међа путних парцела на општинским путевима и улицама на територији Града Новог Сада

1.2.27

објављено: 4.3.2015. рок: 4.5.2015.
Идејно архитектонско - ликовно решење споменика поводом трагичног страдања младих у дискотеци „Контраст“ у Новом Саду

1.3.10

објављено: 2.4.2015. рок: 24.4.2015.
Изградња саобраћајних површина, водовода, фекалне и атмосферске канализације Улице нове између Привредникове и Пута Новосадског партизанског одреда у Новом Саду

објављено: 17.4.2015.
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда - набавка услуге осигурања

1.3.3

објављено: 23.3.2015. рок: 15.4.2015.
Изградња и адаптација јавног осветљења на Тргу Републике у Новом Саду

1.1.7

објављено: 27.2.2015. рок продужен: 13.3.2015.
Набавка нове ИТ опреме - рачунари

1.2.31

објављено: 26.2.2015. рок: 6.3.2015.
Набавка услуге физичког обезбеђења пословног објекта

1.1.8

објављено: 20.2.2015. рок: 2.3.2015.
Набавка канцеларијског материјала

1.2.34

објављено: 20.2.2015. рок: 2.3.2015.
Набавка услуге одржавања расхладног чилера топлотне пумпе SABIANA и FAN COIL апарата

1.1.6

објављено: 20.2.2015. рок: 2.3.2015.
Набавка тонера и рибона

14.9.2015.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Израда и постављање спомен обележја страдалима у дискотеци Контраст у Новом Саду

30.7.2015.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња саобраћајних површина, окретница, пешачких стаза и паркинга на територији Града Новог Сада

30.7.2015.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња објеката Завода за хитну медицинску помоћ у Новом Саду

30.7.2015.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња саобраћајне сигнализације и опреме на територији Града Новог Сада

30.7.2015.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња ППОВ Бегеч

30.7.2015.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња пешачко-бициклистичког моста преко Дунавца у Новом Саду

30.7.2015.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња и реконструкција водовода, канализације, атмосферске канализације, плочастих пропуста, гравитационо потисног цевовода са ЦС и релејних црпних станица на територији Града Новог Сада

30.7.2015.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња секундарне канализационе мреже - електро део и јавног осветљења

4.2.2015.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња објеката Завода за хитну медицинску помоћ у Новом Саду

3.2.2015.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња декоративног и јавног осветљења, адаптација јавног осветљења и електро радови на изграђеним црпним станицама у склопу изградње канализације на територији Града Новог Сада

3.2.2015.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња и реконструкција водовода, канализације, атмосферске канализације и релејних црпних станица на територији Града Новог Сада

3.2.2015.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња саобраћајне сигнализације и опреме на територији Града Новог Сада

3.2.2015.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња пешачко-бициклистичког моста преко Дунавца у Новом Саду
ЗИГ Нови Сад
Обавештење о закљученом уговору 9.12.2015.
Одлука о додели уговора 23.11.2015.
објављено: 4.11.2015.
отварање: 17.11.2015. у 12.00 часова
поступак преговарања: 18.11.2015. у 12.00
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 

Број документа: 437-6
Број предмета:  205-817
Служба:             12
Креирао:            МЋ
Датум:               04.11.2015.
Редни број јавне набавке: 1.2.16

На основу члана 36. став 7. и члана 55. став 1. тачка 7) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Јавно предузеће ''Завод за изградњу Града'' у Новом Саду
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3
објављује
О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е
о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Назив наручиоца:
Јавно предузеће ''Завод за изградњу Града'' у Новом Саду

Адреса наручиоца:
Улица Стевана Брановачког бр. 3, 21000 Нови Сад

Интернет страница наручиоца:
http://www.zigns.rs

Врста наручиоца:
Јавно предузеће – локална самоуправа

Назив и опис предмета набавке:
Техничка документација рушења објекта у Новој улици између Дожа Ђерђа и Антона Чехова у Новом Саду
На парцели се налази и помоћни објекат – шупе, зидана ограда и бетонске стазе. Предметни објекти су исељени и потребно их је порушити ради изградње саобраћајнице Нове улице између Дожа Ђерђа и Антона Чехова. Потребно је израдити пројекат рушења за горе наведене објекте на адреси Дожа Ђерђа бр.18 у Н.Саду, на парц.3509 К.О. Нови Сад II, како би се изградила саобраћајница

Назив и ознака из општег речника набавки:
71242000 Израда пројеката и нацрта, процена трошкова

Основ за примену преговарачког поступка:
Наручилац спроводи преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, јер у отвореном поступку јавне набавке за предметне услуге није добио ниједну понуду (члан 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15)).

Назив и адреса лица којем ће Наручилац упутити позив за подношење понуда:

  1. „ORBIS COMPANY“ ДОО Нови Сад, Трг Републике 18
  2. „ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО Шид, Кнеза Милоша број 2
  3. „EUROGARDI GROUP“ Нови Сад, Руменачка улица број 17

 

Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ