АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна
Untitled Document
2014.

1.1.30

објављено: 23.12.2014. рок: 22.01.2015.  
Набавка аутомобила за потребе Завода

1.2.141

објављено: 30.12.2014. рок: 12.01.2015.  
Набавка услуге одржавања и сервисирања возила за потребе Завода

1.1.29

објављено: 17.12.2014. рок: 25.12.2014.  
Набавка геодетског инструмента

1.2.148

објављено: 17.12.2014. рок: 25.12.2014.  
Набавка услуге развоја ГИС - хоризонтална сигнализација

1.2.143

објављено: 11.12.2014. рок: 19.12.2014.  
Набавка услуге одржавања телекомуникационе опреме Завода

1.3.106

објављено: 28.11.2014. рок: 8.12.2014.  
Изградња јавног осветљења у Улици војводе Бојовића у Новом Саду

1.3.85

објављено: 28.11.2014. рок: 8.12.2014.  
Изградња јавног осветљења на Темеринском путу у Новом Саду од Савске улице до навоза на петљу аутопута

1.1.24

објављено: 4.11.2014. рок: 4.12.2014.  
Набавка елемената за свечано новогодишње осветљење у Граду Новом Саду

1.2.129

објављено: 28.10.2014. рок продужен: 01.12.2014.  
Главни пројекат канализације отпадних вода у подсливу Улице Душана Кошутића у насељу Футог

1.2.179

објављено: 31.10.2014. рок: 28.11.2014.  
Главни пројекат реконструкције и уређења парка код Железничке станице у Новом Саду

1.2.17

објављено: 30.10.2014. рок: 28.11.2014.  
Главни пројекат новог здравственог објекта Завода за хитну медицинску помоћ у Новом Саду

1.2.183

објављено: 28.10.2014. рок: 28.11.2014.  
Главни пројекат водовода дуж улице Пута Новосадског Партизанског одреда у Новом Саду

1.1.20

објављено: 20.11.2014. рок: 27.11.2014.  
Набавка новогодишњих пакетића

1.2.191

објављено: 28.10.2014. рок: 27.11.2014.  
Главни пројекат за изградњу привременог водовода у Улици Васе Стајића у Новом Саду

1.2.172

објављено: 28.10.2014. рок: 27.11.2014.  
Пројекат санације и уређења дела Роковог потока на Фрушкој Гори

1.2.102

објављено: 28.10.2014. рок: 27.11.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења у улицама: Црвени Чот, Душана Шућова и Вука Мандушића у Новом Саду

1.2.1

објављено: 28.10.2014. рок: 27.11.2014.  
Главни пројекат адаптације јавног осветљења на територији Града Новог Сада

1.2.113

објављено: 28.10.2014. рок: 27.11.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења Буковачког пута

1.2.171

објављено: 28.10.2014. рок: 27.11.2014.  
Пројекат санације плочастих пропуста - мостова преко Новоселског и Каменарског - Лединачког потока на Фрушкој Гори

1.2.170

објављено: 28.10.2014. рок: 26.11.2014.  
Пројекат санације и уређења Новоселског потока и Каменарског - Лединачког потока на Фрушкој Гори

1.2.83

објављено: 28.10.2014. рок: 26.11.2014.  
Главни пројекат паркинга у блоку око школе "Јожеф Атила" у Новом Саду

1.2.197

објављено: 28.10.2014. рок: 26.11.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења у насељу Лединци

1.2.34

објављено: 28.10.2014. рок: 26.11.2014.  
Израда пројекта осветљења пешачких прелаза у близини школа на територији Града Новог Сада

1.2.51

објављено: 28.10.2014. рок: 26.11.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења Светојованске улице у Новом Саду

1.1.7

објављено: 27.10.2014. рок: 26.11.2014.  
Санација постојећих табли информативне сигнализације на територији Града Новог Сада

1.2.182

објављено: 28.10.2014. рок: 25.11.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења у улицама Вардарска и Тихомира Остојића у Новом Саду

1.2.81

објављено: 28.10.2014. рок: 25.11.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења у Улици Руђера Бошковића у Новом Саду

1.2.196

објављено: 27.10.2014. рок: 25.11.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења у Улици Мали до II у Сремској Каменици

1.2.128

објављено: 27.10.2014. рок: 25.11.2014.  
Главни пројекат саобраћајних површина са одводњавањем у Улици цара Лазара и дела Улице царице Милице (до Улице Раде Кондића) у Футогу

1.2.108

објављено: 27.10.2014. рок: 25.11.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења на територији МЗ Петроварадин

1.3.68

објављено: 24.10.2014. рок: 25.11.2014.  
Oпремањe појединачних локалитета на територији Града Новог Сада (уговорне обавезе) - путарски радови

1.1.11

објављено: 21.10.2014. рок продужен: 25.11.2014.  
Набавка и уградња опреме и подлоге за дечија игралишта на територији Града Новог Сада

1.3.49

објављено: 24.10.2014. рок: 24.11.2014.  
Изградња јавног осветљења у Улици Антона Чехова у Новом Саду

1.3.59

објављено: 24.10.2014. рок: 24.11.2014.  
Изградња јавног осветљења пута до манастира у Каћу

1.3.58

објављено: 24.10.2014. рок: 24.11.2014. 
Партерно уређење јавне површине на парцели број 70 у Карађорђевој улици у насељу Буковцу

1.3.27

објављено: 24.10.2014. рок: 24.11.2014.  
Реконструкција постојећег и изградња јавног осветљења блоковских површина на којима се налазе дечија игралишта на територији Града Новог Сада и приградских насеља

1.3.48

објављено: 24.10.2014. рок: 24.11.2014.  
Изградња јавног осветљења Улице Мике Антића – од Трга галерија до Улице Жарка Зрењанина у Новом Саду

1.2.74

објављено: 22.10.2014. рок: 24.11.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења пасажа у Улици Змај Јовина број 4 у Новом Саду

1.1.25

објављено: 22.10.2014. рок продужен: 24.11.2014.  
Набавка и уградња опреме и подлоге за дечија игралишта на територији Града Новог Сада (2)

1.3.33

објављено: 22.10.2014. рок: 21.11.2014.  
Изградња спортске ограде у Новим Лединцима на парцели бр. 773/1 КО Лединци

1.3.5

објављено: 21.10.2014. рок: 21.11.2014.  
Партерно уређење Трга републике у Новом Саду

1.3.55

објављено: 21.10.2014. рок: 21.11.2014.  
Изградња јавног осветљења на територији месне заједнице Југовићево у Новом Саду

1.2.10

објављено: 22.10.2014. рок: 21.11.2014.  
Главни пројекат саобраћајних површина, водовода и канализације улице: Проте Михалџића, део Лисинског, део Владимира Назора (до Београдске улице) у Петроварадину

1.2.52

објављено: 22.10.2014. рок: 21.11.2014.  
Главни пројекат саобраћајних површина, водовода и канализације у Улици Хаџић Светића у Новом Саду

1.3.88

објављено: 24.10.2014. рок: 20.11.2014. 
Изградња секундарне канализационе мреже отпадних вода у насељу Ковиљ - електро део за 9 ЦС

1.2.89

објављено: 21.10.2014. рок: 20.11.2014.  
Главни пројекат пешачких и бициклистичких стаза у улици Нова 1 у Ветернику

1.1.26

објављено: 21.10.2014. рок: 20.11.2014.  
Набавка и уградња опреме и подлоге за теретане на отвореном на територији Града Новог Сада

1.2.13

објављено: 21.10.2014. рок: 20.11.2014.  
Главни пројекат санације ограде око објекта Официрски дом (Дом Војске на Београдском кеју) у Новом Саду

1.2.194

објављено: 24.10.2014. рок: 20.11.2014.  
Главни пројекат канализације отпадних вода у улици Сајлово 32 у Новом Саду

1.3.82

објављено: 24.10.2014. рок: 19.11.2014.  
Изградња јавног осветљења на Булевару Европе (од канала ДТД до ауто пута Е75) у Новом Саду

1.3.94

објављено: 24.10.2014. рок: 19.11.2014.  
Адаптација јавног осветљења на територији Града Новог Сада и приградских насеља

1.3.102

објављено: 24.10.2014. рок: 19.11.2014.  
Изградња јавног осветљења у Улици Полгар Андраша (од Улице Павлека Мишкина до Улице Милутина Бојића) у Новом Саду

1.3.4

објављено: 20.10.2014. рок: 19.11.2014.  
Изградња водовода и канализације на Тргу републике у Новом Саду

1.2.21

објављено: 23.10.2014. рок: 19.11.2014.  
Главни пројекат партерног уређења дворишта гимназије “Јован Јовановић Змај” у Новом Саду

1.2.106

објављено: 23.10.2014. рок: 19.11.2014.  
Главни пројекат пешачких стаза у Улици Живојина Ћулума у Новом Саду

1.3.83

објављено: 20.10.2014. рок продужен: 19.11.2014.  
Изградња и адаптација јавног осветљења на Тргу Републике у Новом Саду

1.2.127

објављено: 23.10.2014. рок: 18.11.2014.  
Главни пројекат канализације отпадних вода у Улици Александра Адамовића у Футогу

1.2.77

објављено: 23.10.2014. рок: 18.11.2014.  
Главни пројекат партерног уређења дворишта између улица Јиричекове 1, 3, 5 и Милке Гргурове 2 у Новом Саду

1.2.195

објављено: 23.10.2014. рок: 18.11.2014.  
Главни пројекат семафора на раскрсници Булевара краља Петра I и Улице Краљевића Марка у Новом Саду

1.2.118

објављено: 23.10.2014. рок: 18.11.2014.  
Главни пројекат Бус окретнице у Улици Јовице Павлице у насељу Ковиљ

1.2.193

објављено: 23.10.2014. рок: 18.11.2014.  
Главни пројекат пешачког семафора на раскрсници Булевара Слободана Јовановића и Бранислава Бороте у Новом Саду

1.2.35

објављено: 23.10.2014. рок: 18.11.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења дечијих игралишта на територији Града Новог Сада

1.2.198

објављено: 23.10.2014. рок: 17.11.2014.  
Главни пројекат водоводне мреже у делу Улице Николе Тесле у Каћу

1.2.126

објављено: 23.10.2014. рок: 17.11.2014.  
Главни пројекат пешачке стазе од Новог гробља у насељу Футог

1.2.39

објављено: 23.10.2014. рок: 17.11.2014.  
Главни пројекат уређења у оквиру комплекса школског дворишта основне школе "Мирослав Антић" у Футогу

1.1.12

објављено: 17.10.2014. рок: 17.11.2014.  
Набавка и уградња опреме и подлоге за теретане на отвореном на територији Града Новог Сада

1.2.181

објављено: 23.10.2014. рок: 17.11.2014.  
Главни пројекат појачаног одржавања саобраћајних површина на територији Града Новог Сада (2)

1.2.192

објављено: 23.10.2014. рок: 17.11.2014.  
Главни пројекат реконструкције водовода у Улици Јернеја Копитара од Улице Ћирила и Методија до Улице Хероја Пинкија у Новом Саду

1.1.21

објављено: 15.10.2014. рок продужен: 17.11.2014. 
Набавка и уградња корпи за отпатке на територији Града Новог Сада (2)

1.3.93

објављено: 23.10.2014. рок: 14.11.2014.  
Изградња ППОВ у Руменки I фаза

1.2.163

објављено: 15.10.2014. рок: 14.11.2014.  
Пројектантски надзор над изградњом горњег строја моста са прилазним мостовским конструкцијама преко канала ДТД на IV деоници Булевара Европе у Новом Саду

1.1.23

објављено: 15.10.2014. рок: 14.11.2014.  
Набавка и уградња клупа на територији Града Новог Сада (2)

1.2.84

објављено: 14.10.2014. рок: 14.11.2014.  
Главни пројекат саобраћајних површина са одводњавањем Нове улице од Сомборског булевара до улице Петефи Шандора у Новом Саду

1.2.116

објављено: 23.10.2014. рок: 14.11.2014.  
Главни пројекат појачаног одржавања саобраћајних површина у Улици Делфе Иванић у Каћу

1.3.101

објављено: 22.10.2014. рок: 13.11.2014.  
Изградња саобраћајних површина у Улици Полгар Андраша (од Улице Павлека Мишкина до Улице Милутина Бојића) у Новом Саду

1.3.32

објављено: 14.10.2014. рок: 13.11.2014.  
Изградња спортске ограде у Старим Лединцима на парцели бр. 2840 К.О. Лединци

1.3.31

објављено: 14.10.2014. рок: 13.11.2014.  
Изградња спортске ограде у градској четврти Сајлово на парцели бр. 9118 К.О. Нови Сад IV

1.3.99

објављено: 14.10.2014. рок: 13.11.2014.  
Изградња спортске ограде у Шангају

1.2.117

објављено: 14.10.2014. рок: 13.11.2014.  
Главни пројекат појачаног одржавања саобраћајних површина Железничке улице од Војвођанске улице до Улице Петефи Шандора у насељу Будисава

1.3.89

објављено: 20.10.2014. рок продужен: 13.11.2014.  
Изградња канализације отпадних вода у насељу Кисач са потисним водом и ЦС2

1.3.90

објављено: 17.10.2014. рок продужен: 12.11.2014.  
Изградња повезног цевовода канализације Кисач - Руменка

1.3.87

објављено: 20.10.2014. рок: 12.11.2014.  
Изградња канализационе мреже слив 3 и уградња хидромашинске и електроопреме у Црпној Станици у насељу Будисава

1.2.139 ПП без објаве објављено: 30.10.2014. отварање: 12.11.2014.  
Одржавање тунела

1.2.5

објављено: 28.10.2014. рок: 7.11.2014.  
Главни пројекат ППОВ насеља Бегеч

1.3.106

објављено: 15.10.2014. рок: 6.11.2014.  
Изградња јавног осветљења у Улици војводе Бојовића у Новом Саду

1.3.109

објављено: 14.10.2014. рок: 5.11.2014.  
Изградња привремене водоводне мреже у Улицама Новој 51 и 64 у Ветернику

1.3.85

објављено: 14.10.2014. рок: 5.11.2014.  
Изградња јавног осветљења на Темеринском путу у Новом Саду од Савске улице до навоза на петљу аутопута

1.3.108

објављено: 14.10.2014. рок: 5.11.2014.  
Реконструкција Доњег пута у насељу Рибњак у Петроварадину

1.2.87

објављено: 29.10.2014. рок: 4.11.2014.  
Главни пројекат семафора раскрснице улица Сељачких буна и Бате Бркића у Новом Саду

1.2.88

објављено: 29.10.2014. рок: 4.11.2014.  
Главни пројекат семафора раскрснице улица Војводе Степе и Бате Бркића у Новом Саду

1.2.162

објављено: 2.10.2014. рок: 3.11.2014.  
Главни пројекат паркинга у Улици омладинског покрета од Гагаринове улице до Улице Богобоја Атанацковића у Новом Саду

1.3.110

објављено: 2.10.2014. рок: 3.11.2014.  
Изградња атмосферске канализације на делу Улице Браће Бошњак - колекторског правца канала V - 800 у Футогу - последња деоница

1.3.54

објављено: 30.09.2014. рок: 30.10.2014.  
Изградња јавног осветљења дуж насипа (од Улице хероја Пинкија до Улице нова 1 код депоније Карин Комерц) у Новом Саду

1.2.37

објављено: 26.09.2014. рок: 27.10.2014.  
Главни пројекат санације и уређења у оквиру дворишта ОШ „Милош Црњански“ у Новом Саду

1.2.55

објављено: 23.09.2014. рок: 23.10.2014.  
Главни пројекат саобраћајних површина у Митровачкој улици у Новом Саду

1.2.139

објављено: 19.09.2014. рок: 21.10.2014.  
Одржавање тунела

1.2.167

објављено: 18.09.2014. рок: 20.10.2014.  
Геодетско снимање стубова моста Слободе у Новом Саду

1.2.119 објављено: 18.09.2014. рок: 20.10.2014.  
Главни пројекат пешачких стаза у насељу Ковиљ

1.3.100 објављено: 16.09.2014. рок: 17.10.2014.  
Изградња паркинга на Тргу Владике Николаја у Петроварадину

1.2.157 објављено: 16.09.2014. рок: 17.10.2014.  
Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада (уговорне обавезе) – Главни пројекти саобраћајних површина, водовода, канализације и зеленила

1.2.168 објављено: 12.09.2014. рок: 16.10.2014.  
Пијезометарска и инклинометарска опажања клизишта на десној обали Дунава код моста Слободе у Новом Саду

1.2.166 објављено: 12.09.2014. рок: 16.10.2014.  
Главни пројекат приступног пута од насеља до ППОВ у Степановићеву

1.1.9 објављено: 12.09.2014. рок: 15.10.2014.  
Набавка уређаја за слепа и слабовида лица са бројачким дисплејом пешачког времена на раскрсницама са светлосном сигнализацијом

1.2.32 објављено: 10.09.2014. рок: 14.10.2014.  
Главни пројекат јавног и декоративног осветљења Храма Светог Симеона Мироточивог у Ветернику

1.2.124 објављено: 10.09.2014. рок: 14.10.2014.  
Главни пројекат саобраћајних површина у Улици Ивана Сенковића у Ветернику

1.2.67 објављено: 10.09.2014. рок: 13.10.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења у блоку уз продужетак Улице Бате Бркића у Новом Саду

1.2.11 објављено: 10.09.2014. рок: 13.10.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења улица: Проте Михалџића, део Лисинског, део Владимира Назора (до Београдске улице) у Петроварадину

1.2.88 објављено: 09.09.2014. рок: 10.10.2014.  
Главни пројекат семафора раскрснице улица Војводе Степе и Бате Бркића у Новом Саду

1.2.87 објављено: 09.09.2014. рок: 10.10.2014.  
Главни пројекат семафора раскрснице улица Сељачких буна и Бате Бркића у Новом Саду

1.2.56 објављено: 09.09.2014. рок: 09.10.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења у Митровачкој улици у Новом Саду

1.2.47 објављено: 09.09.2014. рок: 09.10.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења Трга Владике Николаја у Петроварадину

1.3.107 објављено: 28.08.2014. рок продужен: 07.10.2014.  
Изградња паркинга дуж Булевара цара Лазара на делу укључења Алексе Шантића у булевар до раскрснице са Балзаковом улицом у Новом Саду

1.2.160

објављено: 26.09.2014. рок: 06.10.2014.  
Набавка услуге уређења штанда на сајму инвестиција у Новом Саду

1.3.91 објављено: 28.08.2014. рок продужен: 06.10.2014.  
Изградња приступног пута (продужетак Каналске улице) за комплекс постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у насељу Руменка

1.3.92 објављено: 02.09.2014. рок: 03.10.2014.  
Изградња јавног осветљења приступних саобраћајница постројењу за пречишћавање отпадних вода у Руменки

1.3.104 објављено: 29.08.2014. рок: 02.10.2014.  
Изградња јавног осветљења у оквиру блока стамбених објеката уз продужетак Булевара Јована Дучића у Новом Саду

1.2.59 објављено: 29.08.2014. рок: 02.10.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења у Сомборској улици у Новом Саду

1.2.189 објављено: 29.08.2014. рок: 02.10.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења у Улици Светозара Милетића у Новом Саду

1.3.97 објављено: 28.08.2014. рок: 01.10.2014.  
Изградња јавног осветљења око предшколске установе „Радосно детињство“ у Радничкој улици број 20 у Новом Саду

1.3.22 објављено: 28.08.2014. рок: 01.10.2014.  
Изградња јавног осветљења дворишта Основне школе „Душан Радовић“ у Ченејској улици у Новом Саду

1.3.84 објављено: 27.08.2014. рок: 29.09.2014.  
Изградња јавног осветљења на прилазним путевима раскрсници Сентандрејског пута (М-22) и Приморске улице у Новом Саду

1.3.53 објављено: 27.08.2014. рок: 29.09.2014.  
Изградња јавног осветљења у Витешкој улици у Новом Саду

1.3.52 објављено: 27.08.2014. рок продужен: 30.09.2014.  
Изградња саобраћајних површина у Витешкој улици у Новом Саду

1.3.103 објављено: 27.08.2014. рок продужен: 30.09.2014.  
Изградња саобраћајних површина, водовода и канализације у продужетку Булевара Јована Дучића у Новом Саду

1.3.96 објављено: 22.08.2014.

рок продужен: 30.09.2014.

 
Изградња саобраћајних површина око Предшколске установе „Радосно детињство“ у Радничкој улици број 20 у Новом Саду

1.2.156

објављено: 19.09.2014. рок: 29.09.2014.  
Технички пријем објеката

1.3.10 објављено: 22.08.2014.

рок продужен: 26.09.2014.

 
Изградња канализације отпадних вода у насељу Степановићево, слив ЦС 1 и ЦС 2

1.3.13 објављено: 22.08.2014.

рок продужен: 26.09.2014.

 
Реконструкција канализације у Рељковићевој улици (деоница од Улице Александра Островског до Улице патријарха Рајачића) у Петроварадину

1.3.7 објављено: 22.08.2014.

рок: 25.09.2014.

 
Изградња саобраћајних површина са одводњавањем на Темеринском путу у Новом Саду - од Савске улице до навоза на петљу аутопута

1.2.79 објављено: 21.08.2014.

рок: 23.09.2014.

 
Главни пројекат семафора пешачког прелаза на раскрсници улица Цара Душана и Ђорђа Магарашевића у Новом Саду

1.2.62 објављено: 21.08.2014.

рок: 23.09.2014.

 
Главни пројекат водовода и канализације у Телепској улици у Новом Саду

1.3.17 објављено: 17.09.2014. рок: 22.9.2014.  
Пејзажно уређење комплекса прихватилишта за животиње у Новом Саду -1. фаза (целина 2)

1.2.71 објављено: 20.08.2014.

рок: 22.09.2014.

 
Главни пројекат саобраћајних површина у Улици Паје Крстића у Новом Саду

1.2.28 објављено: 20.08.2014.

рок: 22.09.2014.

 
Главни пројекат саобраћајних површина са одводњавањем и оградом Жандармерије на Змајевачком путу бр. 83 у Новом Саду

1.2.36 објављено: 19.08.2014.

рок: 19.09.2014.

 
Главни пројекат јавног и декоративног осветљења СШ ,,Михајло Пупин'' у Новом Саду

1.2.122 објављено: 19.08.2014.

рок: 19.09.2014.

 
Главни пројекат атмосферске канализације у насељу Кисач у улицама: Ј. Гомбара, Штефаникова и Јаношикова

1.2.123 објављено: 19.08.2014.

рок: 19.09.2014.

 
Главни пројекат атмосферске канализације у насељу Кисач у улицама: Јесенског, Војвођанској и Словачкој

1.2.49 објављено: 12.08.2014.

рок продужен: 18.09.2014.

 
Главни пројекат појачаног одржавања саобраћајних површина на територији Града Новог Сада

1.2.5 објављено: 18.08.2014.

рок: 17.09.2014.

 
Главни пројекат ППОВ насеља Бегеч

1.2.16 објављено: 18.08.2014.

рок: 17.09.2014.

 
Главни пројекат појачаног одржавања саобраћајних површина у оквиру универзитетског кампуса у Новом Саду

1.2.82 објављено: 18.08.2014.

рок: 17.09.2014.

 
Главни пројекат саобраћајних површина са одводњавањем у Улици Јернеја Копитара од Улице Ћирила и Методија до Улице Хероја Пинкија у Новом Саду

1.3.37 објављено: 08.08.2014. рок продужен: 16.09.2014.  
Изградња саобраћајних површина, водовода и канализације у улици Олге Петров у Новом Саду

1.2.78 објављено: 14.08.2014.

рок: 15.09.2014.

 
Главни пројекат семафора на Булевару цара Лазара у близини раскрснице са Улицом Бановић Страхиње и Улицом Коло српских сестара у Новом Саду

1.2.50 објављено: 14.08.2014.

рок: 15.09.2014.

 
Главни пројекат саобраћајних површина, водовода и канализације у Светојованској улици у Новом Саду

1.2.96 објављено: 14.08.2014.

рок: 15.09.2014.

 
Главни пројекат пешачког семафора код касарне на Булевару Европе у Новом Саду

1.1.12 објављено: 13.08.2014.

рок: 12.09.2014.

 
Набавка и уградња опреме и подлоге за теретане на отвореном на територији Града Новог Сада

1.1.11 објављено: 13.08.2014.

рок: 12.09.2014.

 
Набавка и уградња опреме и подлоге за дечија игралишта на територији Града Новог Сада

1.3.2 објављено: 12.08.2014.

рок: 11.09.2014.

 
Изградња саобраћајних површина Булевара Европе од Руменачког пута до аутопута Е-75, деоница од км 1+268,69 до км 3+085,68 и веза са Приморском улицом у Новом Саду, II фаза

1.3.32 објављено: 11.08.2014.

рок: 10.09.2014.

 
Изградња спортске ограде у Старим Лединцима на парцели бр. 2840 К.О. Лединци

1.3.31 објављено: 11.08.2014.

рок: 10.09.2014.

 
Изградња спортске ограде у градској четврти Сајлово на парцели бр. 9118 К.О. Нови Сад IV

1.3.3 објављено: 08.08.2014. рок: 08.09.2014.  
Изградња атмосферске канализације деоница Булевара Европе од Руменачког пута до  везе са петљом „Нови Сад-Север“ на ауто-пут Е-75 – деоница од канала ДТД до аутопута Е-75

1.3.9 објављено: 17.07.2014. рок продужен: 05.09.2014.  
Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) са одводом пречишћене воде у реципијент у насељу Ковиљ - II фаза

1.2.156 објављено: 19.08.2014.

рок: 29.08.2014.

 
Технички пријем објеката

1.2.86 објављено: 20.08.2014.

рок: 26.08.2014.

 
Главни пројекат јавног осветљења блока улица: Бате Бркића, Душана Даниловића, Сељачких буна и Кнеза Милоша у Новом Саду

1.1.1 објављено: 20.08.2014.

рок: 26.08.2014.

 
Изградња семафора на раскрсници улица Новосадског сајма и Боре Продановића и раскрсници улица Новосадског сајма и Мичуринове у Новом Саду

1.2.142 објављено: 15.08.2014.

рок: 25.08.2014.

 
Набавка услуге одржавања финансијско рачуноводственог софтвера за потребе Завода

1.3.38 објављено: 30.07.2014. рок: 22.08.2014.  
Изградња јавног осветљења у Улици Олге Петров у Новом Саду

1.2.46 објављено: 30.07.2014. рок: 21.08.2014.  
Главни пројекат реконструкције и изградње дела Футошког парка у Новом Саду

1.2.65 објављено: 30.07.2014. рок: 21.08.2014.  
Главни пројекат пејзажно архитектонског уређења Улице Бате Бркића у Новом Саду

1.2.58 објављено: 24.07.2014. рок: 18.08.2014.  
Главни пројекат саобраћајних површина, водовода и канализације у Сомборској улици у Новом Саду

1.3.17 објављено: 17.07.2014. рок: 18.08.2014.  
Пејзажно уређење комплекса прихватилишта за животиње у Новом Саду -1. фаза (целина 2)

1.3.61 објављено: 11.07.2014. рок: 04.08.2014.  
Изградња пешачких стаза у Улици Петра Драпшина од Улице Доситеја Обрадовића до Улице Лазе Костића у насељу Бегеч

1.2.57 објављено: 11.07.2014. рок: 04.08.2014.  
Главни пројекат водовода и канализације у Митровачкој улици у Новом Саду

1.2.26 ПП без објаве позива обавештење објављено: 04.07.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења Полицијске испоставе Стари Град у Улици Радничкој број 32 у Новом Саду

1.1.2 објављено: 25.06.2014. рок: 25.07.2014.  
Набавка и монтажа аутоматских сувенирница на територији Града Новог Сада

1.3.60 објављено: 26.06.2014. рок: 24.07.2014.  
Изградња секундарне канализације у делу Улице Соње Маринковић у Ветернику

1.2.9 објављено: 25.06.2014. рок: 24.07.2014.  
Главни пројекат санације висеће осматрачнице и угаоних елемената припадајућег дела бастиона Марије Терезије на Петроварадинској тврђави у Петроварадину

1.2.66 објављено: 24.06.2014. рок: 23.07.2014.  
Главни пројекат саобраћајних површина и секундарног водовода и канализације у блоку уз продужетак Улице Бате Бркића у Новом Саду

1.2.115 објављено: 24.06.2014. рок: 22.07.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења пута до манастира у Каћу

1.2.31 објављено: 24.06.2014. рок: 22.07.2014.  
Главни пројекат декоративног осветљења Успенске цркве у Новом Саду

1.3.18 објављено: 20.06.2014. рок: 21.07.2014.  
Реконструкција и адаптација лантерне атријума Музеја Града Новог Сада

1.2.112 објављено: 23.06.2014. рок: 18.07.2014.  
Главни пројекат партерног уређења јавне површине на парцели бр. 70 у Улици Карађорђева у Буковцу

1.2.99 објављено: 23.06.2014. рок: 18.07.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења паркинга – јужно од Предшколске установе у Улици Бранимира Ћосића у Новом Саду

1.3.6 објављено: 19.06.2014. рок: 17.07.2014.  
Изградња јавног осветљења раскрснице Сентандрејског пута (М-22.1) и Приморске улице у Новом Саду

1.3.11 објављено: 19.06.2014. рок: 16.07.2014.  
Изградња водоводне мреже од насеља до пречистача отпадних вода (ППОВ) у насељу Степановићево

1.3.50

објављено: 19.06.2014. рок: 15.07.2014.  
Изградња саобраћајних површина у Улици Милана Савића, деоница од Улице Петефи Шандора према Улици капетана Берића у дужини од 255m у Новом Саду

1.3.43

објављено: 19.06.2014. рок: 14.07.2014.  
Изградња саобраћајних површина и водовода у улицама Вардарској и Тихомира Остојића у Новом Саду

1.1.1 рок: 11.07.2014.  
Изградња семафора на раскрсници улица Новосадског сајма и Боре Продановића и раскрсници улица Новосадског сајма и Мичуринове у Новом Саду

1.3.62 рок: 07.07.2014.  
Рушење објеката у Улици Бранка Бајића број 10 у Новом Саду

1.1.5 рок: 07.07.2014.  
Набавка и уградња ограда за контејнере на територији Града Новог Сада

1.1.15 рок: 27.06.2014.  
Набавка лиценце за софтвер Microsoft

1.2.22 рок: 25.06.2014.  
Главни пројекат пејзажно архитектонског уређења око објекта Предшколске установе „Радосно детињство“ у Радничкој 20 у Новом Саду

1.2.26 рок: 24.06.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења Полицијске испоставе Стари Град у Улици Радничкој број 32 у Новом Саду

1.2.2 рок: 20.06.2014.  
Главни пројекат партерног уређења Трга Републике у Новом Саду

1.1.6 рок: 20.06.2014.  
Израда и монтажа тактилних мапа за слепе и слабовиде

1.2.86 рок: 19.06.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења блока улица: Бате Бркића, Душана Даниловића, Сељачких буна и Кнеза Милоша у Новом Саду

1.2.8 рок: 19.06.2014.  
Главни пројекат декоративног и јавног осветљења Београдске капије у Петроварадину

1.2.68 рок: 19.06.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења Улице нове – између Привредникове и Пута новосадског партизанског одреда у Новом Саду

1.2.152 ПП без објављивања позива  
Археолошка ископавања и истраживања на локалитету постројења за пречишћавање отпадних  вода у Ковиљу

1.2.150 ПП без објављивања позива  
Археолошка ископавања и истраживања на Булевару Европе – од Руменачког пута до ауто пута Е-75 у Новом Саду

1.1.4 рок: 18.06.2014.  
Набавка и уградња корпи за отпатке на територији Града Новог Сада

1.3.15 рок: 17.06.2014.  
Изградња јавног осветљења привременог паркинга ЈП “Спортски и пословни центар Војводина“ у Новом Саду

1.3.46 рок: 17.06.2014.  
Изградња јавног осветљења Руменачког пута од Aвијатичарске улице до надвожњака (л=2000м) у Новом Саду

1.1.19 рок: 16.06.2014.  
Набавка горива за потребе Завода

1.2.14 рок: 16.06.2014.  
Главни пројекат пејзажно архитектонског уређења простора око Архива града у Новом Саду

1.2.138 рок: 16.06.2014.  
Контролна геомеханичка испитивања на територији Града Новог Сада и у приградским насељима

1.3.1 рок/deadline: 13.06.2014.  
Изградња моста преко канала ДТД са прилазним монтажним мостовским конструкцијама у Новом Саду
Construction of bridge over the DTD Canal with access montage bridge construction in Novi Sad

1.2.61 рок: 12.06.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења Улице Полгар Андраша, од Улице Павлека Мишкина до Улице Милутина Бојића у Новом Саду

1.2.80 рок: 12.06.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења у Улици Антона Чехова у Новом Саду

1.2.25 рок: 12.06.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења у кругу Дома за децу ометену у развоју у Ветернику

1.2.23 рок: 12.06.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења Основне школе „Прва војвођанска бригада“ у Новом Саду

1.2.70 рок: 11.06.2014.  
Главни пројекат реконструкције водоводних и канализационих инсталација у сектору раскрснице Индустријске улице и Новосадског партизанског одреда у Новом Саду

1.3.47 рок: 11.06.2014.  
Изградња јавног осветљења Улице Димитрија Аврамовића у Новом Саду

1.3.51 рок: 11.06.2014.  
Изградња јавног осветљења (l=300m) у Улици Стевана Момчиловића у Новом Саду

1.3.24 рок: 10.06.2014.  
Изградња јавног осветљења Велебитске улице - Основна школа у изградњи у Новом Саду

1.3.56 рок: 10.06.2014.  
Изградња јавног осветљења Улице Југ Богдана у Новом Саду

1.3.20 рок: 10.06.2014.  
Изградња јавног осветљења улаза Основне школе „Соња маринковић“ из Улице Алексе Шантића у Новом Саду

1.3.57 рок: 10.06.2014.  
Изградња јавног осветљења у Јаворовој улици у Сремској Каменици

1.3.21 рок: 09.06.2014.  
Изградња јавног осветљења Предшколске установе „Бајка“ у Улици Стевана Христића у Новом Саду

1.3.19 рок: 09.06.2014.  
Изградња јавног осветљења дворишта Предшколске установе у Улици Саве Ковачевића у Новом Саду

1.2.24 рок: 02.06.2014.  
Главни пројекат реконструкције спортског терена ОШ ,,Јован Јовановић Змај'' у Новим Лединцима

1.1.3 рок: 29.05.2014.  
Набавка и уградња клупа на територији Града Новог Сада

1.2.145 рок: 26.05.2014.  
Набавка услуге одржавања хигијене у пословном простору Завода

1.2.142 рок: 23.05.2014.  
Набавка услуге одржавања финансијско рачуноводственог софтвера за потребе Завода

1.2.18 рок: 19.05.2014. продужен до: 22.05.2014.  
Главни пројекат рефлекторског осветљења Спортског центра „Славија“ у Граничарској улици у Новом Саду

1.3.14 рок: 16.05.2014. продужен до: 21.05.2014.  
Изградња паркинга са одводњавањем за потребе ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" у Новом Саду

1.3.23 рок: 16.05.2014. продужен до: 21.05.2014.  
Изградња саобраћајних површина и атмосферске канализације у Велебитској улици и пешачке стазе на Змајевачком путу у Новом Саду

1.2.75 рок: 19.05.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења Улице Мике Антића – од Трга галерија до Улице Жарка Зрењанина у Новом Саду

1.2.69 рок: 15.05.2014.  
Главни пројекат водовода, фекалне и атмосферске канализације Улице нове - између Привредникове и Пута новосадског партизанског одреда у Новом Саду

1.2.60 рок: 15.05.2014.  
Иновација главног пројекта саобраћајних површина Улице Полгар Андраша, од Улице Павлека Мишкина до Улице Милутина Бојића у Новом Саду

1.2.30 рок: 14.05.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења Полицијске испоставе Клиса у Улици Ченејска број 52 у Новом Саду

1.2.27 рок: 14.05.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења Полицијске испоставе Лиман у Улици Мише Димитријевића број 72 у Новом Саду

1.2.76 рок: 13.05.2014.  
Главни пројекат саобраћајних површина у блоку који је ограничен улицама Стевана Мусића, Максима Горког и Радничком улицом у Новом Саду

1.2.72 рок: 13.05.2014.  
Главни пројекат појачаног одржавања Партизанске улице у Новом Саду

2.2.1 рок: 12.05.2014.  
Поступање по решењима инспекције (ограђивање и обезбеђивање објеката који су за рушење према решењима Градске управе за инспекцијске послове Града Новом Сада)

1.2.24 рок: 12.05.2014.  
Главни пројекат реконструкције спортског терена ОШ ,,Јован Јовановић Змај'' у Новим Лединцима

1.3.12 рок: 09.05.2014.  
Изградња канализације подслива Главна Клиса у Новом Саду – канализација у улици Живојина Ћулума

1.3.17 рок: 09.05.2014.  
Пејзажно уређење комплекса прихватилишта за животиње у Новом Саду – I фаза (целина 2)

1.2.152 рок: 08.05.2014.  
Археолошка ископавања и истраживања на локалитету постројења за пречишћавање отпадних вода у Ковиљу

1.2.150 рок: 08.05.2014.  
Археолошка ископавања и истраживања на Булевару Европе – од Руменачког пута до ауто пута Е-75 у Новом Саду

1.2.161 рок: 05.05.2014.  
Набавка услуге штампања промотивног материјала

1.1.16 рок: 05.05.2014.  
Набавка лиценце за ажурирање и одржавање антивирус софтвера

1.2.120 рок: 05.05.2014.  
Главни пројекат појачаног одржавања раскрснице Улице oслобођења (државни пут II реда број 107) и Партизанске улице у Руменки

1.2.12 рок: 30.04.2014.  
Главни пројекат пејзажно архитектонског уређења простора око паркинга за потребе ЈП „Спортско пословни центар Војводина“ у Новом Саду

1.2.132 рок: 28.04.2014.  
Главни пројекат пешачких стаза у Ветернику

1.2.136 рок: 11.04.2014.  
Услуге вештачења

1.2.147 рок: 03.04.2014. продужен до: 07.04.2014.  
Ортофото снимање општине Нови Сад - Авиокартирање

1.2.149 рок: 03.04.2014.  
Набавка услуге осигурање

1.1.14 рок: 14.03.2014.  
Набавка нове опреме за информационе технологије

1.2.140 рок: 14.03.2014.  
Набавка услуге надоградње UNIDOCS система

1.2.146 рок: 14.03.2014.  
Набавка услуге физичког обезбеђења објекта

1.2.144 рок: 14.03.2014.  
Набавка услуге одржавања расхладног чилера топлотне пумпе SABIANA и FAN COIL апарата

1.1.18 рок: 14.03.2014.  
Набавка тонера и рибона

1.1.17 рок: 14.03.2014.  
Набавка канцеларијског материјала

27.8.2014.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Партерно уређење јавних површина и санација и уређење у оквиру школских дворишта на територији Града Новог Сада

27.8.2014.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња декоративног и јавног осветљења и адаптација јавног осветљења на територији Града Новог Сада

27.8.2014.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња и реконструкција водовода, канализације, атмосферске канализације и инсталације електромоторних погона и даљинског надзора и управљања за црпне станице на територији Града Новог Сада

27.8.2014.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња ППОВ у Руменки I фаза

27.8.2014.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Техничка документација (Главни пројекти, Идејни пројекти, Студије оправданости и др.) за изградњу (адаптацију, санацију, реконструкцију, појачано одржавање и др.) објеката

27.8.2014.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња саобраћајних површина, пешачких стаза и паркинга и саобраћајних површина са водоводом и канализацијом на територији Града Новог Сада

5.2.2014.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Партерно уређење јавних површина и санација и уређење у оквиру школских дворишта на територији Града Новог Сада

5.2.2014.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња саобраћајних површина, пешачких стаза и паркинга на територији Града Новог Сада

5.2.2014.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) са одводом пречишћене воде у реципијент у насељу Ковиљ – II фаза

5.2.2014.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња декоративног и јавног осветљења на територији Града Новог Сада

5.2.2014.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња водовода, канализације и атмосферске канализације и реконструкција канализације на територији Града Новог Сада

4.2.2014.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Израда техничке документације

3.2.2014.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња моста преко канала ДТД са прилазним монтажним мостовским конструкцијама у Новом Саду
ЗИГ Нови Сад
Обавештење о закљученом уговору
позив објављен: 23.12.2014.

рок: 22.1.2015. до 12.00 часова

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 

На основу члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12), Јавно предузеће ''Завод за изградњу Града'' у Новом Саду, Улица Стевана Брановачког бр. 3, доставља  

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:
Јавно предузеће ''Завод за изградњу Града'' у Новом Саду
Адреса наручиоца:
Улица Стевана Брановачког бр. 3, 21000 Нови Сад
Интернет страница наручиоца:
www.zigns.rs
Редни број јавне набавке:
1.1.30
Врста наручиоца:
Јавно предузеће – локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке:
Отворени поступак
Врста предмета:
Добра
Предмет јавне набавке:
Набавка аутомобила за потребе Завода
Назив и ознака из општег речника набавки:
34110000 - Путнички аутомобили
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена
У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се извршава преко подизвођача:
У случају подношења понуде са подизвођачем, обавезно навести проценат вредности набавке која ће се извршити преко подизвођача
Начин преузимања конкурсне документације, интернет адресa где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца (http://www.zigns.rs)
Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:
• Подаци о пореским обавезама се могу добити у Градској пореској управи, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.3 (www.novisad.rs) и Пореској управи Министарства финансија и привреде, Регионални центар Нови Сад – Филијала Нови Сад 1, улица Модене бр.7 и Филијала Нови Сад 2, Булевар Михајла Пупина бр.14 (www.poreskauprava.gov.rs)
• Подаци о заштити животне средине се могу добити у Градској управи за заштиту животне средине, Нови Сад, улица Руменачка бр.110 (www.environovisad.org.rs)
• Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Градској управи за привреду, Нови Сад, улица Руменачка бр.110а (www.novisad.rs)

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу понуде из конкурсне документације. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се саставља тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. На коверти мора да се наведе:
ЈП „ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА“ у Новом Саду
21000 Нови Сад
Стевана Брановачког 3
“ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 1.1.30 – НАБАВКА аутомобила за потребе Завода – НЕ ОТВАРАЈ”
Рок за подношење понуда је 22.01.2015. године до 12,00 часова.
Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда извршиће се јавно  22.01.2015. године у 12,30 часова у просторијама Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, ул. Стевана Брановачког број 3.
Услови, под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда ако пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
Рок за доношење одлуке:
Одлука о додели уговора или одлука о обустави поступка биће донета у року од 8 дана од дана отварања понуда
Лица за контакт:
Зоран Јањевић
opsta@zigns.rs

 

Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ