АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна
Untitled Document
2014.

1.1.30

објављено: 23.12.2014. рок: 22.01.2015.  
Набавка аутомобила за потребе Завода

1.2.141

објављено: 30.12.2014. рок: 12.01.2015.  
Набавка услуге одржавања и сервисирања возила за потребе Завода

1.1.29

објављено: 17.12.2014. рок: 25.12.2014.  
Набавка геодетског инструмента

1.2.148

објављено: 17.12.2014. рок: 25.12.2014.  
Набавка услуге развоја ГИС - хоризонтална сигнализација

1.2.143

објављено: 11.12.2014. рок: 19.12.2014.  
Набавка услуге одржавања телекомуникационе опреме Завода

1.3.106

објављено: 28.11.2014. рок: 8.12.2014.  
Изградња јавног осветљења у Улици војводе Бојовића у Новом Саду

1.3.85

објављено: 28.11.2014. рок: 8.12.2014.  
Изградња јавног осветљења на Темеринском путу у Новом Саду од Савске улице до навоза на петљу аутопута

1.1.24

објављено: 4.11.2014. рок: 4.12.2014.  
Набавка елемената за свечано новогодишње осветљење у Граду Новом Саду

1.2.129

објављено: 28.10.2014. рок продужен: 01.12.2014.  
Главни пројекат канализације отпадних вода у подсливу Улице Душана Кошутића у насељу Футог

1.2.179

објављено: 31.10.2014. рок: 28.11.2014.  
Главни пројекат реконструкције и уређења парка код Железничке станице у Новом Саду

1.2.17

објављено: 30.10.2014. рок: 28.11.2014.  
Главни пројекат новог здравственог објекта Завода за хитну медицинску помоћ у Новом Саду

1.2.183

објављено: 28.10.2014. рок: 28.11.2014.  
Главни пројекат водовода дуж улице Пута Новосадског Партизанског одреда у Новом Саду

1.1.20

објављено: 20.11.2014. рок: 27.11.2014.  
Набавка новогодишњих пакетића

1.2.191

објављено: 28.10.2014. рок: 27.11.2014.  
Главни пројекат за изградњу привременог водовода у Улици Васе Стајића у Новом Саду

1.2.172

објављено: 28.10.2014. рок: 27.11.2014.  
Пројекат санације и уређења дела Роковог потока на Фрушкој Гори

1.2.102

објављено: 28.10.2014. рок: 27.11.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења у улицама: Црвени Чот, Душана Шућова и Вука Мандушића у Новом Саду

1.2.1

објављено: 28.10.2014. рок: 27.11.2014.  
Главни пројекат адаптације јавног осветљења на територији Града Новог Сада

1.2.113

објављено: 28.10.2014. рок: 27.11.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења Буковачког пута

1.2.171

објављено: 28.10.2014. рок: 27.11.2014.  
Пројекат санације плочастих пропуста - мостова преко Новоселског и Каменарског - Лединачког потока на Фрушкој Гори

1.2.170

објављено: 28.10.2014. рок: 26.11.2014.  
Пројекат санације и уређења Новоселског потока и Каменарског - Лединачког потока на Фрушкој Гори

1.2.83

објављено: 28.10.2014. рок: 26.11.2014.  
Главни пројекат паркинга у блоку око школе "Јожеф Атила" у Новом Саду

1.2.197

објављено: 28.10.2014. рок: 26.11.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења у насељу Лединци

1.2.34

објављено: 28.10.2014. рок: 26.11.2014.  
Израда пројекта осветљења пешачких прелаза у близини школа на територији Града Новог Сада

1.2.51

објављено: 28.10.2014. рок: 26.11.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења Светојованске улице у Новом Саду

1.1.7

објављено: 27.10.2014. рок: 26.11.2014.  
Санација постојећих табли информативне сигнализације на територији Града Новог Сада

1.2.182

објављено: 28.10.2014. рок: 25.11.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења у улицама Вардарска и Тихомира Остојића у Новом Саду

1.2.81

објављено: 28.10.2014. рок: 25.11.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења у Улици Руђера Бошковића у Новом Саду

1.2.196

објављено: 27.10.2014. рок: 25.11.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења у Улици Мали до II у Сремској Каменици

1.2.128

објављено: 27.10.2014. рок: 25.11.2014.  
Главни пројекат саобраћајних површина са одводњавањем у Улици цара Лазара и дела Улице царице Милице (до Улице Раде Кондића) у Футогу

1.2.108

објављено: 27.10.2014. рок: 25.11.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења на територији МЗ Петроварадин

1.3.68

објављено: 24.10.2014. рок: 25.11.2014.  
Oпремањe појединачних локалитета на територији Града Новог Сада (уговорне обавезе) - путарски радови

1.1.11

објављено: 21.10.2014. рок продужен: 25.11.2014.  
Набавка и уградња опреме и подлоге за дечија игралишта на територији Града Новог Сада

1.3.49

објављено: 24.10.2014. рок: 24.11.2014.  
Изградња јавног осветљења у Улици Антона Чехова у Новом Саду

1.3.59

објављено: 24.10.2014. рок: 24.11.2014.  
Изградња јавног осветљења пута до манастира у Каћу

1.3.58

објављено: 24.10.2014. рок: 24.11.2014. 
Партерно уређење јавне површине на парцели број 70 у Карађорђевој улици у насељу Буковцу

1.3.27

објављено: 24.10.2014. рок: 24.11.2014.  
Реконструкција постојећег и изградња јавног осветљења блоковских површина на којима се налазе дечија игралишта на територији Града Новог Сада и приградских насеља

1.3.48

објављено: 24.10.2014. рок: 24.11.2014.  
Изградња јавног осветљења Улице Мике Антића – од Трга галерија до Улице Жарка Зрењанина у Новом Саду

1.2.74

објављено: 22.10.2014. рок: 24.11.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења пасажа у Улици Змај Јовина број 4 у Новом Саду

1.1.25

објављено: 22.10.2014. рок продужен: 24.11.2014.  
Набавка и уградња опреме и подлоге за дечија игралишта на територији Града Новог Сада (2)

1.3.33

објављено: 22.10.2014. рок: 21.11.2014.  
Изградња спортске ограде у Новим Лединцима на парцели бр. 773/1 КО Лединци

1.3.5

објављено: 21.10.2014. рок: 21.11.2014.  
Партерно уређење Трга републике у Новом Саду

1.3.55

објављено: 21.10.2014. рок: 21.11.2014.  
Изградња јавног осветљења на територији месне заједнице Југовићево у Новом Саду

1.2.10

објављено: 22.10.2014. рок: 21.11.2014.  
Главни пројекат саобраћајних површина, водовода и канализације улице: Проте Михалџића, део Лисинског, део Владимира Назора (до Београдске улице) у Петроварадину

1.2.52

објављено: 22.10.2014. рок: 21.11.2014.  
Главни пројекат саобраћајних површина, водовода и канализације у Улици Хаџић Светића у Новом Саду

1.3.88

објављено: 24.10.2014. рок: 20.11.2014. 
Изградња секундарне канализационе мреже отпадних вода у насељу Ковиљ - електро део за 9 ЦС

1.2.89

објављено: 21.10.2014. рок: 20.11.2014.  
Главни пројекат пешачких и бициклистичких стаза у улици Нова 1 у Ветернику

1.1.26

објављено: 21.10.2014. рок: 20.11.2014.  
Набавка и уградња опреме и подлоге за теретане на отвореном на територији Града Новог Сада

1.2.13

објављено: 21.10.2014. рок: 20.11.2014.  
Главни пројекат санације ограде око објекта Официрски дом (Дом Војске на Београдском кеју) у Новом Саду

1.2.194

објављено: 24.10.2014. рок: 20.11.2014.  
Главни пројекат канализације отпадних вода у улици Сајлово 32 у Новом Саду

1.3.82

објављено: 24.10.2014. рок: 19.11.2014.  
Изградња јавног осветљења на Булевару Европе (од канала ДТД до ауто пута Е75) у Новом Саду

1.3.94

објављено: 24.10.2014. рок: 19.11.2014.  
Адаптација јавног осветљења на територији Града Новог Сада и приградских насеља

1.3.102

објављено: 24.10.2014. рок: 19.11.2014.  
Изградња јавног осветљења у Улици Полгар Андраша (од Улице Павлека Мишкина до Улице Милутина Бојића) у Новом Саду

1.3.4

објављено: 20.10.2014. рок: 19.11.2014.  
Изградња водовода и канализације на Тргу републике у Новом Саду

1.2.21

објављено: 23.10.2014. рок: 19.11.2014.  
Главни пројекат партерног уређења дворишта гимназије “Јован Јовановић Змај” у Новом Саду

1.2.106

објављено: 23.10.2014. рок: 19.11.2014.  
Главни пројекат пешачких стаза у Улици Живојина Ћулума у Новом Саду

1.3.83

објављено: 20.10.2014. рок продужен: 19.11.2014.  
Изградња и адаптација јавног осветљења на Тргу Републике у Новом Саду

1.2.127

објављено: 23.10.2014. рок: 18.11.2014.  
Главни пројекат канализације отпадних вода у Улици Александра Адамовића у Футогу

1.2.77

објављено: 23.10.2014. рок: 18.11.2014.  
Главни пројекат партерног уређења дворишта између улица Јиричекове 1, 3, 5 и Милке Гргурове 2 у Новом Саду

1.2.195

објављено: 23.10.2014. рок: 18.11.2014.  
Главни пројекат семафора на раскрсници Булевара краља Петра I и Улице Краљевића Марка у Новом Саду

1.2.118

објављено: 23.10.2014. рок: 18.11.2014.  
Главни пројекат Бус окретнице у Улици Јовице Павлице у насељу Ковиљ

1.2.193

објављено: 23.10.2014. рок: 18.11.2014.  
Главни пројекат пешачког семафора на раскрсници Булевара Слободана Јовановића и Бранислава Бороте у Новом Саду

1.2.35

објављено: 23.10.2014. рок: 18.11.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења дечијих игралишта на територији Града Новог Сада

1.2.198

објављено: 23.10.2014. рок: 17.11.2014.  
Главни пројекат водоводне мреже у делу Улице Николе Тесле у Каћу

1.2.126

објављено: 23.10.2014. рок: 17.11.2014.  
Главни пројекат пешачке стазе од Новог гробља у насељу Футог

1.2.39

објављено: 23.10.2014. рок: 17.11.2014.  
Главни пројекат уређења у оквиру комплекса школског дворишта основне школе "Мирослав Антић" у Футогу

1.1.12

објављено: 17.10.2014. рок: 17.11.2014.  
Набавка и уградња опреме и подлоге за теретане на отвореном на територији Града Новог Сада

1.2.181

објављено: 23.10.2014. рок: 17.11.2014.  
Главни пројекат појачаног одржавања саобраћајних површина на територији Града Новог Сада (2)

1.2.192

објављено: 23.10.2014. рок: 17.11.2014.  
Главни пројекат реконструкције водовода у Улици Јернеја Копитара од Улице Ћирила и Методија до Улице Хероја Пинкија у Новом Саду

1.1.21

објављено: 15.10.2014. рок продужен: 17.11.2014. 
Набавка и уградња корпи за отпатке на територији Града Новог Сада (2)

1.3.93

објављено: 23.10.2014. рок: 14.11.2014.  
Изградња ППОВ у Руменки I фаза

1.2.163

објављено: 15.10.2014. рок: 14.11.2014.  
Пројектантски надзор над изградњом горњег строја моста са прилазним мостовским конструкцијама преко канала ДТД на IV деоници Булевара Европе у Новом Саду

1.1.23

објављено: 15.10.2014. рок: 14.11.2014.  
Набавка и уградња клупа на територији Града Новог Сада (2)

1.2.84

објављено: 14.10.2014. рок: 14.11.2014.  
Главни пројекат саобраћајних површина са одводњавањем Нове улице од Сомборског булевара до улице Петефи Шандора у Новом Саду

1.2.116

објављено: 23.10.2014. рок: 14.11.2014.  
Главни пројекат појачаног одржавања саобраћајних површина у Улици Делфе Иванић у Каћу

1.3.101

објављено: 22.10.2014. рок: 13.11.2014.  
Изградња саобраћајних површина у Улици Полгар Андраша (од Улице Павлека Мишкина до Улице Милутина Бојића) у Новом Саду

1.3.32

објављено: 14.10.2014. рок: 13.11.2014.  
Изградња спортске ограде у Старим Лединцима на парцели бр. 2840 К.О. Лединци

1.3.31

објављено: 14.10.2014. рок: 13.11.2014.  
Изградња спортске ограде у градској четврти Сајлово на парцели бр. 9118 К.О. Нови Сад IV

1.3.99

објављено: 14.10.2014. рок: 13.11.2014.  
Изградња спортске ограде у Шангају

1.2.117

објављено: 14.10.2014. рок: 13.11.2014.  
Главни пројекат појачаног одржавања саобраћајних површина Железничке улице од Војвођанске улице до Улице Петефи Шандора у насељу Будисава

1.3.89

објављено: 20.10.2014. рок продужен: 13.11.2014.  
Изградња канализације отпадних вода у насељу Кисач са потисним водом и ЦС2

1.3.90

објављено: 17.10.2014. рок продужен: 12.11.2014.  
Изградња повезног цевовода канализације Кисач - Руменка

1.3.87

објављено: 20.10.2014. рок: 12.11.2014.  
Изградња канализационе мреже слив 3 и уградња хидромашинске и електроопреме у Црпној Станици у насељу Будисава

1.2.139 ПП без објаве објављено: 30.10.2014. отварање: 12.11.2014.  
Одржавање тунела

1.2.5

објављено: 28.10.2014. рок: 7.11.2014.  
Главни пројекат ППОВ насеља Бегеч

1.3.106

објављено: 15.10.2014. рок: 6.11.2014.  
Изградња јавног осветљења у Улици војводе Бојовића у Новом Саду

1.3.109

објављено: 14.10.2014. рок: 5.11.2014.  
Изградња привремене водоводне мреже у Улицама Новој 51 и 64 у Ветернику

1.3.85

објављено: 14.10.2014. рок: 5.11.2014.  
Изградња јавног осветљења на Темеринском путу у Новом Саду од Савске улице до навоза на петљу аутопута

1.3.108

објављено: 14.10.2014. рок: 5.11.2014.  
Реконструкција Доњег пута у насељу Рибњак у Петроварадину

1.2.87

објављено: 29.10.2014. рок: 4.11.2014.  
Главни пројекат семафора раскрснице улица Сељачких буна и Бате Бркића у Новом Саду

1.2.88

објављено: 29.10.2014. рок: 4.11.2014.  
Главни пројекат семафора раскрснице улица Војводе Степе и Бате Бркића у Новом Саду

1.2.162

објављено: 2.10.2014. рок: 3.11.2014.  
Главни пројекат паркинга у Улици омладинског покрета од Гагаринове улице до Улице Богобоја Атанацковића у Новом Саду

1.3.110

објављено: 2.10.2014. рок: 3.11.2014.  
Изградња атмосферске канализације на делу Улице Браће Бошњак - колекторског правца канала V - 800 у Футогу - последња деоница

1.3.54

објављено: 30.09.2014. рок: 30.10.2014.  
Изградња јавног осветљења дуж насипа (од Улице хероја Пинкија до Улице нова 1 код депоније Карин Комерц) у Новом Саду

1.2.37

објављено: 26.09.2014. рок: 27.10.2014.  
Главни пројекат санације и уређења у оквиру дворишта ОШ „Милош Црњански“ у Новом Саду

1.2.55

објављено: 23.09.2014. рок: 23.10.2014.  
Главни пројекат саобраћајних површина у Митровачкој улици у Новом Саду

1.2.139

објављено: 19.09.2014. рок: 21.10.2014.  
Одржавање тунела

1.2.167

објављено: 18.09.2014. рок: 20.10.2014.  
Геодетско снимање стубова моста Слободе у Новом Саду

1.2.119 објављено: 18.09.2014. рок: 20.10.2014.  
Главни пројекат пешачких стаза у насељу Ковиљ

1.3.100 објављено: 16.09.2014. рок: 17.10.2014.  
Изградња паркинга на Тргу Владике Николаја у Петроварадину

1.2.157 објављено: 16.09.2014. рок: 17.10.2014.  
Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада (уговорне обавезе) – Главни пројекти саобраћајних површина, водовода, канализације и зеленила

1.2.168 објављено: 12.09.2014. рок: 16.10.2014.  
Пијезометарска и инклинометарска опажања клизишта на десној обали Дунава код моста Слободе у Новом Саду

1.2.166 објављено: 12.09.2014. рок: 16.10.2014.  
Главни пројекат приступног пута од насеља до ППОВ у Степановићеву

1.1.9 објављено: 12.09.2014. рок: 15.10.2014.  
Набавка уређаја за слепа и слабовида лица са бројачким дисплејом пешачког времена на раскрсницама са светлосном сигнализацијом

1.2.32 објављено: 10.09.2014. рок: 14.10.2014.  
Главни пројекат јавног и декоративног осветљења Храма Светог Симеона Мироточивог у Ветернику

1.2.124 објављено: 10.09.2014. рок: 14.10.2014.  
Главни пројекат саобраћајних површина у Улици Ивана Сенковића у Ветернику

1.2.67 објављено: 10.09.2014. рок: 13.10.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења у блоку уз продужетак Улице Бате Бркића у Новом Саду

1.2.11 објављено: 10.09.2014. рок: 13.10.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења улица: Проте Михалџића, део Лисинског, део Владимира Назора (до Београдске улице) у Петроварадину

1.2.88 објављено: 09.09.2014. рок: 10.10.2014.  
Главни пројекат семафора раскрснице улица Војводе Степе и Бате Бркића у Новом Саду

1.2.87 објављено: 09.09.2014. рок: 10.10.2014.  
Главни пројекат семафора раскрснице улица Сељачких буна и Бате Бркића у Новом Саду

1.2.56 објављено: 09.09.2014. рок: 09.10.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења у Митровачкој улици у Новом Саду

1.2.47 објављено: 09.09.2014. рок: 09.10.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења Трга Владике Николаја у Петроварадину

1.3.107 објављено: 28.08.2014. рок продужен: 07.10.2014.  
Изградња паркинга дуж Булевара цара Лазара на делу укључења Алексе Шантића у булевар до раскрснице са Балзаковом улицом у Новом Саду

1.2.160

објављено: 26.09.2014. рок: 06.10.2014.  
Набавка услуге уређења штанда на сајму инвестиција у Новом Саду

1.3.91 објављено: 28.08.2014. рок продужен: 06.10.2014.  
Изградња приступног пута (продужетак Каналске улице) за комплекс постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у насељу Руменка

1.3.92 објављено: 02.09.2014. рок: 03.10.2014.  
Изградња јавног осветљења приступних саобраћајница постројењу за пречишћавање отпадних вода у Руменки

1.3.104 објављено: 29.08.2014. рок: 02.10.2014.  
Изградња јавног осветљења у оквиру блока стамбених објеката уз продужетак Булевара Јована Дучића у Новом Саду

1.2.59 објављено: 29.08.2014. рок: 02.10.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења у Сомборској улици у Новом Саду

1.2.189 објављено: 29.08.2014. рок: 02.10.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења у Улици Светозара Милетића у Новом Саду

1.3.97 објављено: 28.08.2014. рок: 01.10.2014.  
Изградња јавног осветљења око предшколске установе „Радосно детињство“ у Радничкој улици број 20 у Новом Саду

1.3.22 објављено: 28.08.2014. рок: 01.10.2014.  
Изградња јавног осветљења дворишта Основне школе „Душан Радовић“ у Ченејској улици у Новом Саду

1.3.84 објављено: 27.08.2014. рок: 29.09.2014.  
Изградња јавног осветљења на прилазним путевима раскрсници Сентандрејског пута (М-22) и Приморске улице у Новом Саду

1.3.53 објављено: 27.08.2014. рок: 29.09.2014.  
Изградња јавног осветљења у Витешкој улици у Новом Саду

1.3.52 објављено: 27.08.2014. рок продужен: 30.09.2014.  
Изградња саобраћајних површина у Витешкој улици у Новом Саду

1.3.103 објављено: 27.08.2014. рок продужен: 30.09.2014.  
Изградња саобраћајних површина, водовода и канализације у продужетку Булевара Јована Дучића у Новом Саду

1.3.96 објављено: 22.08.2014.

рок продужен: 30.09.2014.

 
Изградња саобраћајних површина око Предшколске установе „Радосно детињство“ у Радничкој улици број 20 у Новом Саду

1.2.156

објављено: 19.09.2014. рок: 29.09.2014.  
Технички пријем објеката

1.3.10 објављено: 22.08.2014.

рок продужен: 26.09.2014.

 
Изградња канализације отпадних вода у насељу Степановићево, слив ЦС 1 и ЦС 2

1.3.13 објављено: 22.08.2014.

рок продужен: 26.09.2014.

 
Реконструкција канализације у Рељковићевој улици (деоница од Улице Александра Островског до Улице патријарха Рајачића) у Петроварадину

1.3.7 објављено: 22.08.2014.

рок: 25.09.2014.

 
Изградња саобраћајних површина са одводњавањем на Темеринском путу у Новом Саду - од Савске улице до навоза на петљу аутопута

1.2.79 објављено: 21.08.2014.

рок: 23.09.2014.

 
Главни пројекат семафора пешачког прелаза на раскрсници улица Цара Душана и Ђорђа Магарашевића у Новом Саду

1.2.62 објављено: 21.08.2014.

рок: 23.09.2014.

 
Главни пројекат водовода и канализације у Телепској улици у Новом Саду

1.3.17 објављено: 17.09.2014. рок: 22.9.2014.  
Пејзажно уређење комплекса прихватилишта за животиње у Новом Саду -1. фаза (целина 2)

1.2.71 објављено: 20.08.2014.

рок: 22.09.2014.

 
Главни пројекат саобраћајних површина у Улици Паје Крстића у Новом Саду

1.2.28 објављено: 20.08.2014.

рок: 22.09.2014.

 
Главни пројекат саобраћајних површина са одводњавањем и оградом Жандармерије на Змајевачком путу бр. 83 у Новом Саду

1.2.36 објављено: 19.08.2014.

рок: 19.09.2014.

 
Главни пројекат јавног и декоративног осветљења СШ ,,Михајло Пупин'' у Новом Саду

1.2.122 објављено: 19.08.2014.

рок: 19.09.2014.

 
Главни пројекат атмосферске канализације у насељу Кисач у улицама: Ј. Гомбара, Штефаникова и Јаношикова

1.2.123 објављено: 19.08.2014.

рок: 19.09.2014.

 
Главни пројекат атмосферске канализације у насељу Кисач у улицама: Јесенског, Војвођанској и Словачкој

1.2.49 објављено: 12.08.2014.

рок продужен: 18.09.2014.

 
Главни пројекат појачаног одржавања саобраћајних површина на територији Града Новог Сада

1.2.5 објављено: 18.08.2014.

рок: 17.09.2014.

 
Главни пројекат ППОВ насеља Бегеч

1.2.16 објављено: 18.08.2014.

рок: 17.09.2014.

 
Главни пројекат појачаног одржавања саобраћајних површина у оквиру универзитетског кампуса у Новом Саду

1.2.82 објављено: 18.08.2014.

рок: 17.09.2014.

 
Главни пројекат саобраћајних површина са одводњавањем у Улици Јернеја Копитара од Улице Ћирила и Методија до Улице Хероја Пинкија у Новом Саду

1.3.37 објављено: 08.08.2014. рок продужен: 16.09.2014.  
Изградња саобраћајних површина, водовода и канализације у улици Олге Петров у Новом Саду

1.2.78 објављено: 14.08.2014.

рок: 15.09.2014.

 
Главни пројекат семафора на Булевару цара Лазара у близини раскрснице са Улицом Бановић Страхиње и Улицом Коло српских сестара у Новом Саду

1.2.50 објављено: 14.08.2014.

рок: 15.09.2014.

 
Главни пројекат саобраћајних површина, водовода и канализације у Светојованској улици у Новом Саду

1.2.96 објављено: 14.08.2014.

рок: 15.09.2014.

 
Главни пројекат пешачког семафора код касарне на Булевару Европе у Новом Саду

1.1.12 објављено: 13.08.2014.

рок: 12.09.2014.

 
Набавка и уградња опреме и подлоге за теретане на отвореном на територији Града Новог Сада

1.1.11 објављено: 13.08.2014.

рок: 12.09.2014.

 
Набавка и уградња опреме и подлоге за дечија игралишта на територији Града Новог Сада

1.3.2 објављено: 12.08.2014.

рок: 11.09.2014.

 
Изградња саобраћајних површина Булевара Европе од Руменачког пута до аутопута Е-75, деоница од км 1+268,69 до км 3+085,68 и веза са Приморском улицом у Новом Саду, II фаза

1.3.32 објављено: 11.08.2014.

рок: 10.09.2014.

 
Изградња спортске ограде у Старим Лединцима на парцели бр. 2840 К.О. Лединци

1.3.31 објављено: 11.08.2014.

рок: 10.09.2014.

 
Изградња спортске ограде у градској четврти Сајлово на парцели бр. 9118 К.О. Нови Сад IV

1.3.3 објављено: 08.08.2014. рок: 08.09.2014.  
Изградња атмосферске канализације деоница Булевара Европе од Руменачког пута до  везе са петљом „Нови Сад-Север“ на ауто-пут Е-75 – деоница од канала ДТД до аутопута Е-75

1.3.9 објављено: 17.07.2014. рок продужен: 05.09.2014.  
Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) са одводом пречишћене воде у реципијент у насељу Ковиљ - II фаза

1.2.156 објављено: 19.08.2014.

рок: 29.08.2014.

 
Технички пријем објеката

1.2.86 објављено: 20.08.2014.

рок: 26.08.2014.

 
Главни пројекат јавног осветљења блока улица: Бате Бркића, Душана Даниловића, Сељачких буна и Кнеза Милоша у Новом Саду

1.1.1 објављено: 20.08.2014.

рок: 26.08.2014.

 
Изградња семафора на раскрсници улица Новосадског сајма и Боре Продановића и раскрсници улица Новосадског сајма и Мичуринове у Новом Саду

1.2.142 објављено: 15.08.2014.

рок: 25.08.2014.

 
Набавка услуге одржавања финансијско рачуноводственог софтвера за потребе Завода

1.3.38 објављено: 30.07.2014. рок: 22.08.2014.  
Изградња јавног осветљења у Улици Олге Петров у Новом Саду

1.2.46 објављено: 30.07.2014. рок: 21.08.2014.  
Главни пројекат реконструкције и изградње дела Футошког парка у Новом Саду

1.2.65 објављено: 30.07.2014. рок: 21.08.2014.  
Главни пројекат пејзажно архитектонског уређења Улице Бате Бркића у Новом Саду

1.2.58 објављено: 24.07.2014. рок: 18.08.2014.  
Главни пројекат саобраћајних површина, водовода и канализације у Сомборској улици у Новом Саду

1.3.17 објављено: 17.07.2014. рок: 18.08.2014.  
Пејзажно уређење комплекса прихватилишта за животиње у Новом Саду -1. фаза (целина 2)

1.3.61 објављено: 11.07.2014. рок: 04.08.2014.  
Изградња пешачких стаза у Улици Петра Драпшина од Улице Доситеја Обрадовића до Улице Лазе Костића у насељу Бегеч

1.2.57 објављено: 11.07.2014. рок: 04.08.2014.  
Главни пројекат водовода и канализације у Митровачкој улици у Новом Саду

1.2.26 ПП без објаве позива обавештење објављено: 04.07.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења Полицијске испоставе Стари Град у Улици Радничкој број 32 у Новом Саду

1.1.2 објављено: 25.06.2014. рок: 25.07.2014.  
Набавка и монтажа аутоматских сувенирница на територији Града Новог Сада

1.3.60 објављено: 26.06.2014. рок: 24.07.2014.  
Изградња секундарне канализације у делу Улице Соње Маринковић у Ветернику

1.2.9 објављено: 25.06.2014. рок: 24.07.2014.  
Главни пројекат санације висеће осматрачнице и угаоних елемената припадајућег дела бастиона Марије Терезије на Петроварадинској тврђави у Петроварадину

1.2.66 објављено: 24.06.2014. рок: 23.07.2014.  
Главни пројекат саобраћајних површина и секундарног водовода и канализације у блоку уз продужетак Улице Бате Бркића у Новом Саду

1.2.115 објављено: 24.06.2014. рок: 22.07.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења пута до манастира у Каћу

1.2.31 објављено: 24.06.2014. рок: 22.07.2014.  
Главни пројекат декоративног осветљења Успенске цркве у Новом Саду

1.3.18 објављено: 20.06.2014. рок: 21.07.2014.  
Реконструкција и адаптација лантерне атријума Музеја Града Новог Сада

1.2.112 објављено: 23.06.2014. рок: 18.07.2014.  
Главни пројекат партерног уређења јавне површине на парцели бр. 70 у Улици Карађорђева у Буковцу

1.2.99 објављено: 23.06.2014. рок: 18.07.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења паркинга – јужно од Предшколске установе у Улици Бранимира Ћосића у Новом Саду

1.3.6 објављено: 19.06.2014. рок: 17.07.2014.  
Изградња јавног осветљења раскрснице Сентандрејског пута (М-22.1) и Приморске улице у Новом Саду

1.3.11 објављено: 19.06.2014. рок: 16.07.2014.  
Изградња водоводне мреже од насеља до пречистача отпадних вода (ППОВ) у насељу Степановићево

1.3.50

објављено: 19.06.2014. рок: 15.07.2014.  
Изградња саобраћајних површина у Улици Милана Савића, деоница од Улице Петефи Шандора према Улици капетана Берића у дужини од 255m у Новом Саду

1.3.43

објављено: 19.06.2014. рок: 14.07.2014.  
Изградња саобраћајних површина и водовода у улицама Вардарској и Тихомира Остојића у Новом Саду

1.1.1 рок: 11.07.2014.  
Изградња семафора на раскрсници улица Новосадског сајма и Боре Продановића и раскрсници улица Новосадског сајма и Мичуринове у Новом Саду

1.3.62 рок: 07.07.2014.  
Рушење објеката у Улици Бранка Бајића број 10 у Новом Саду

1.1.5 рок: 07.07.2014.  
Набавка и уградња ограда за контејнере на територији Града Новог Сада

1.1.15 рок: 27.06.2014.  
Набавка лиценце за софтвер Microsoft

1.2.22 рок: 25.06.2014.  
Главни пројекат пејзажно архитектонског уређења око објекта Предшколске установе „Радосно детињство“ у Радничкој 20 у Новом Саду

1.2.26 рок: 24.06.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења Полицијске испоставе Стари Град у Улици Радничкој број 32 у Новом Саду

1.2.2 рок: 20.06.2014.  
Главни пројекат партерног уређења Трга Републике у Новом Саду

1.1.6 рок: 20.06.2014.  
Израда и монтажа тактилних мапа за слепе и слабовиде

1.2.86 рок: 19.06.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења блока улица: Бате Бркића, Душана Даниловића, Сељачких буна и Кнеза Милоша у Новом Саду

1.2.8 рок: 19.06.2014.  
Главни пројекат декоративног и јавног осветљења Београдске капије у Петроварадину

1.2.68 рок: 19.06.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења Улице нове – између Привредникове и Пута новосадског партизанског одреда у Новом Саду

1.2.152 ПП без објављивања позива  
Археолошка ископавања и истраживања на локалитету постројења за пречишћавање отпадних  вода у Ковиљу

1.2.150 ПП без објављивања позива  
Археолошка ископавања и истраживања на Булевару Европе – од Руменачког пута до ауто пута Е-75 у Новом Саду

1.1.4 рок: 18.06.2014.  
Набавка и уградња корпи за отпатке на територији Града Новог Сада

1.3.15 рок: 17.06.2014.  
Изградња јавног осветљења привременог паркинга ЈП “Спортски и пословни центар Војводина“ у Новом Саду

1.3.46 рок: 17.06.2014.  
Изградња јавног осветљења Руменачког пута од Aвијатичарске улице до надвожњака (л=2000м) у Новом Саду

1.1.19 рок: 16.06.2014.  
Набавка горива за потребе Завода

1.2.14 рок: 16.06.2014.  
Главни пројекат пејзажно архитектонског уређења простора око Архива града у Новом Саду

1.2.138 рок: 16.06.2014.  
Контролна геомеханичка испитивања на територији Града Новог Сада и у приградским насељима

1.3.1 рок/deadline: 13.06.2014.  
Изградња моста преко канала ДТД са прилазним монтажним мостовским конструкцијама у Новом Саду
Construction of bridge over the DTD Canal with access montage bridge construction in Novi Sad

1.2.61 рок: 12.06.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења Улице Полгар Андраша, од Улице Павлека Мишкина до Улице Милутина Бојића у Новом Саду

1.2.80 рок: 12.06.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења у Улици Антона Чехова у Новом Саду

1.2.25 рок: 12.06.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења у кругу Дома за децу ометену у развоју у Ветернику

1.2.23 рок: 12.06.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења Основне школе „Прва војвођанска бригада“ у Новом Саду

1.2.70 рок: 11.06.2014.  
Главни пројекат реконструкције водоводних и канализационих инсталација у сектору раскрснице Индустријске улице и Новосадског партизанског одреда у Новом Саду

1.3.47 рок: 11.06.2014.  
Изградња јавног осветљења Улице Димитрија Аврамовића у Новом Саду

1.3.51 рок: 11.06.2014.  
Изградња јавног осветљења (l=300m) у Улици Стевана Момчиловића у Новом Саду

1.3.24 рок: 10.06.2014.  
Изградња јавног осветљења Велебитске улице - Основна школа у изградњи у Новом Саду

1.3.56 рок: 10.06.2014.  
Изградња јавног осветљења Улице Југ Богдана у Новом Саду

1.3.20 рок: 10.06.2014.  
Изградња јавног осветљења улаза Основне школе „Соња маринковић“ из Улице Алексе Шантића у Новом Саду

1.3.57 рок: 10.06.2014.  
Изградња јавног осветљења у Јаворовој улици у Сремској Каменици

1.3.21 рок: 09.06.2014.  
Изградња јавног осветљења Предшколске установе „Бајка“ у Улици Стевана Христића у Новом Саду

1.3.19 рок: 09.06.2014.  
Изградња јавног осветљења дворишта Предшколске установе у Улици Саве Ковачевића у Новом Саду

1.2.24 рок: 02.06.2014.  
Главни пројекат реконструкције спортског терена ОШ ,,Јован Јовановић Змај'' у Новим Лединцима

1.1.3 рок: 29.05.2014.  
Набавка и уградња клупа на територији Града Новог Сада

1.2.145 рок: 26.05.2014.  
Набавка услуге одржавања хигијене у пословном простору Завода

1.2.142 рок: 23.05.2014.  
Набавка услуге одржавања финансијско рачуноводственог софтвера за потребе Завода

1.2.18 рок: 19.05.2014. продужен до: 22.05.2014.  
Главни пројекат рефлекторског осветљења Спортског центра „Славија“ у Граничарској улици у Новом Саду

1.3.14 рок: 16.05.2014. продужен до: 21.05.2014.  
Изградња паркинга са одводњавањем за потребе ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" у Новом Саду

1.3.23 рок: 16.05.2014. продужен до: 21.05.2014.  
Изградња саобраћајних површина и атмосферске канализације у Велебитској улици и пешачке стазе на Змајевачком путу у Новом Саду

1.2.75 рок: 19.05.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења Улице Мике Антића – од Трга галерија до Улице Жарка Зрењанина у Новом Саду

1.2.69 рок: 15.05.2014.  
Главни пројекат водовода, фекалне и атмосферске канализације Улице нове - између Привредникове и Пута новосадског партизанског одреда у Новом Саду

1.2.60 рок: 15.05.2014.  
Иновација главног пројекта саобраћајних површина Улице Полгар Андраша, од Улице Павлека Мишкина до Улице Милутина Бојића у Новом Саду

1.2.30 рок: 14.05.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења Полицијске испоставе Клиса у Улици Ченејска број 52 у Новом Саду

1.2.27 рок: 14.05.2014.  
Главни пројекат јавног осветљења Полицијске испоставе Лиман у Улици Мише Димитријевића број 72 у Новом Саду

1.2.76 рок: 13.05.2014.  
Главни пројекат саобраћајних површина у блоку који је ограничен улицама Стевана Мусића, Максима Горког и Радничком улицом у Новом Саду

1.2.72 рок: 13.05.2014.  
Главни пројекат појачаног одржавања Партизанске улице у Новом Саду

2.2.1 рок: 12.05.2014.  
Поступање по решењима инспекције (ограђивање и обезбеђивање објеката који су за рушење према решењима Градске управе за инспекцијске послове Града Новом Сада)

1.2.24 рок: 12.05.2014.  
Главни пројекат реконструкције спортског терена ОШ ,,Јован Јовановић Змај'' у Новим Лединцима

1.3.12 рок: 09.05.2014.  
Изградња канализације подслива Главна Клиса у Новом Саду – канализација у улици Живојина Ћулума

1.3.17 рок: 09.05.2014.  
Пејзажно уређење комплекса прихватилишта за животиње у Новом Саду – I фаза (целина 2)

1.2.152 рок: 08.05.2014.  
Археолошка ископавања и истраживања на локалитету постројења за пречишћавање отпадних вода у Ковиљу

1.2.150 рок: 08.05.2014.  
Археолошка ископавања и истраживања на Булевару Европе – од Руменачког пута до ауто пута Е-75 у Новом Саду

1.2.161 рок: 05.05.2014.  
Набавка услуге штампања промотивног материјала

1.1.16 рок: 05.05.2014.  
Набавка лиценце за ажурирање и одржавање антивирус софтвера

1.2.120 рок: 05.05.2014.  
Главни пројекат појачаног одржавања раскрснице Улице oслобођења (државни пут II реда број 107) и Партизанске улице у Руменки

1.2.12 рок: 30.04.2014.  
Главни пројекат пејзажно архитектонског уређења простора око паркинга за потребе ЈП „Спортско пословни центар Војводина“ у Новом Саду

1.2.132 рок: 28.04.2014.  
Главни пројекат пешачких стаза у Ветернику

1.2.136 рок: 11.04.2014.  
Услуге вештачења

1.2.147 рок: 03.04.2014. продужен до: 07.04.2014.  
Ортофото снимање општине Нови Сад - Авиокартирање

1.2.149 рок: 03.04.2014.  
Набавка услуге осигурање

1.1.14 рок: 14.03.2014.  
Набавка нове опреме за информационе технологије

1.2.140 рок: 14.03.2014.  
Набавка услуге надоградње UNIDOCS система

1.2.146 рок: 14.03.2014.  
Набавка услуге физичког обезбеђења објекта

1.2.144 рок: 14.03.2014.  
Набавка услуге одржавања расхладног чилера топлотне пумпе SABIANA и FAN COIL апарата

1.1.18 рок: 14.03.2014.  
Набавка тонера и рибона

1.1.17 рок: 14.03.2014.  
Набавка канцеларијског материјала

27.8.2014.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Партерно уређење јавних површина и санација и уређење у оквиру школских дворишта на територији Града Новог Сада

27.8.2014.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња декоративног и јавног осветљења и адаптација јавног осветљења на територији Града Новог Сада

27.8.2014.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња и реконструкција водовода, канализације, атмосферске канализације и инсталације електромоторних погона и даљинског надзора и управљања за црпне станице на територији Града Новог Сада

27.8.2014.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња ППОВ у Руменки I фаза

27.8.2014.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Техничка документација (Главни пројекти, Идејни пројекти, Студије оправданости и др.) за изградњу (адаптацију, санацију, реконструкцију, појачано одржавање и др.) објеката

27.8.2014.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња саобраћајних површина, пешачких стаза и паркинга и саобраћајних површина са водоводом и канализацијом на територији Града Новог Сада

5.2.2014.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Партерно уређење јавних површина и санација и уређење у оквиру школских дворишта на територији Града Новог Сада

5.2.2014.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња саобраћајних површина, пешачких стаза и паркинга на територији Града Новог Сада

5.2.2014.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) са одводом пречишћене воде у реципијент у насељу Ковиљ – II фаза

5.2.2014.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња декоративног и јавног осветљења на територији Града Новог Сада

5.2.2014.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња водовода, канализације и атмосферске канализације и реконструкција канализације на територији Града Новог Сада

4.2.2014.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Израда техничке документације

3.2.2014.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња моста преко канала ДТД са прилазним монтажним мостовским конструкцијама у Новом Саду
ЗИГ Нови Сад
Одлука о измени уговора (4)
Обавештење о закљученом анкесу (3)
Одлука о измени уговора (3)
Обавештење о закљученом анкесу (2)
Одлука о измени уговора (2)
Одлука о измени уговора
Обавештење о закљученом уговору

рок: 13.06.2014. до 11.30 часова

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Питања и одговори везани за конкурсну документацију

НАПОМЕНА:
Наручилац позива потенцијалне понуђаче да дана 05.06.2014. године (четвртак) у 10 часова дођу у Јавно предузеће „Завод за изградњу града“ у Новом Саду, како би заједно са представницима наручиоца обишли предметни локалитет. Препорука потенцијалним понуђачима је да присуствују заказаном обиласку локалитета.

На основу члана 55, 57 и члана 60 став 1 тачка 1 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12)

Јавно предузеће ''Завод за изградњу Града'' у Новом Саду
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3
http://www.zigns.rs
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Редни број јавне набавке:
1.3.1

Врста наручиоца:
Јавно предузеће – локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:
Отворени поступак

Врста предмета:
Радови

Предмет јавне набавке:
Изградња моста преко канала ДТД са прилазним монтажним мостовским конструкцијама у Новом Саду

Префабриковане мостовске конструкције прилаза мосту преко канала ДТД (од стубног места 18 до стубног места 22 и од стубног места 25 до стубног места 28) и мост преко канала ДТД на Булевару Европе од Руменачког пута до аутопута Е-75, деоница од км 1+002,71 до км 1+178,79 представљају наставак радова на изградњи Булевара Европе, тј. следећу деоницу ка вези са петљом на аутопуту Е-75.

Назив и ознака из општег речника набавки:
42.13 – изградња мостова и тунела
45221110 радови на изградњи мостова
44212120 мостне конструкције

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Kритеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.
Елементи критеријума су:
1. Понуђена цена (Ц)                                       95 пондера
2. Рок извођења радова (Р)                               5 пондера

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се извршава преко подизвођача:
У случају подношења понуде са подизвођачем, обавезно навести проценат вредности набавке која ће се извршити преко подизвођача

Начин преузимања конкурсне документације, интернет адресa где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца (http://www.zigns.rs)

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:

  • Подаци о пореским обавезама се могу добити у Градској пореској управи, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 3 (www.novisad.rs) и Пореској управи Министарства финансија и привреде, Регионални центар Нови Сад – Филијала Нови Сад 1, Улица Модене бр. 7 и Филијала Нови Сад 2, Булевар Михајла Пупина бр. 14 (www.poreskauprava.gov.rs)
  • Подаци о заштити животне средине се могу добити у Градској управи за заштиту животне средине, Нови Сад, Улица Руменачка бр. 110 (www.environovisad.org.rs)
  • Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Градској управи за привреду, Нови Сад, Улица Руменачка бр. 110а (www.novisad.rs)

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

  • Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој страни коверте (кутије) уписати: „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА за јавну набавку: Изградња моста преко канала ДТД са прилазним монтажним мостовским конструкцијама у Новом Саду, ЈН бр. 1.3.1.". Понуда се подноси поштом или лично на адресу: Јавно предузеће ''Завод за изградњу Града'' у Новом Саду, 21000 Нови Сад, Ул. Стевана Брановачког бр. 3. Понуђач је дужан на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
  • Рок за подношење понуда је 13.06.2014. године, а благовременим ће се сматрати све понуде које пристигну, без обзира на начин доставе на адресу Јавног предузећа „Завод за изградњу града“ у Новом Саду, 21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3, до 11,30 часова.

Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда извршиће се јавно 13.06.2014. године у 12,00 часова у просторијама Јавног предузећа „Завод за изградњу града“ у Новом Саду, Улица Стевана Брановачког број 3.

Услови, под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда ако пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда

Рок за доношење одлуке:
Одлука о додели уговора или одлука о обустави поступка биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда

Лица за контакт:
Биљана Божанић и Јасмина Обрадовић (тел.: 021/4889-100, факс: 021/4889-164)


Pursuant to Article 55, 57 and Article 60 Paragraph 1 Item 1 of the Public Procurement Law (''Official Gazette RS'' No. 124/12)

Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad
3 Stevana Branovackog St., 21000 Novi Sad
http://www.zigns.rs
announces
INVITATION TO TENDERS

Procurement reference number:
1.3.1

Type of Contracting Authority:
Public Enterprise – local self-management

Type of public procurement:
Open procedure

Type of subject:
Works

Public procurement subject:
Construction of bridge over the DTD Canal with access montage bridge construction in Novi Sad

Prefabricated bridge construction of the approach way to the bridge over the DTD Canal (from pillar spot 18 to pillar spot 22 and from pillar spot 25 to pillar spot 28) and the bridge over the DTD Canal on the Boulevard of Europe from Rumenacki put Street to Е-75 Highway, leg length from 1+002.71 km to 1+178,79 km are a continuation of works on the construction of the Boulevard of Europe, that is, the next leg toward the link to the loop route on the Е-75 Highway.

Name and universal procurement glossary code:
42.13 – construction of bridges and tunnels
45221110 bridge construction works
44212120 bridge structures

Criterion, criterion elements for contract award:
Criterion for the contract award is the economically most advantageous bid.
Elements of criterion are:
1. Offered price (P)                                                     95 points
2. Deadline for execution of works (D)                           5 points

In case of an obligation to offer a bid with subcontractor, the percent of the procurement value provided via subcontractor:
In case of bid with subcontractor, the percent of the procurement value to be provided via subcontractor must be specified

The way of acquiring tender documentation, internet address where tender documentation is accessible:
The tender documentation can be accessed at the Public Procurement Portal and the internet page of the Contracting Authority (http://www.zigns.rs)

The address and internet address of the state body or organisation, and/or body or service of the territorial autonomy or local self-management for timely acquisition of correct information on tax obligations, environmental protection, employment protection, working conditions, etc:

  • Information on tax obligation can be acquired at the City Tax Administration, Novi Sad, 3 Bulevar Mihajla Pupina (www.novisad.rs) and Tax Administration of the Ministry of Finance, Regional Centre Novi Sad – Office Novi Sad 1, 7 Modene Street and Office Novi Sad 2, 14 Bulevar Mihajla Pupina (www.poreskauprava.gov.rs)
  • Information on environmental protection can be acquired at the City Administration for Environmental Protection, Novi Sad, 110 Rumenacka Street (www.environovisad.org.rs)
  • Information on employment protection and working conditions can be acquired at the City Administration for Economy, Novi Sad, 110a Rumenacka Street (www.novisad.rs)

Tender submission and submission deadline:

  • The tenderer submits his tender in a sealed envelope or a box, sealed in such a way to enable ascertaining that it has not been opened before. The face of the envelope (box) shall bear the words: “DO NOT OPEN – TENDER for public procurement: Construction of bridge over the DTD Canal with access montage bridge construction in Novi Sad, JN No. 1.3.1.”. The tenderer must make note on the envelope or box of the tenderer’s name, address and telephone number, as well as the full name of the authorised contact person. In case that the tender is submitted by a consortium, the envelope must bear a note that it is a consortium tender and a list of the names and addresses of all the participants in the joint tender.
  • Submission deadline is 13.06.2014. and timely will be considered all tenders which are received, regardless of the delivery method, at the address of the Public Enterprise for City Construction and Development in Novi Sad, 21000 Novi Sad, 3 Stevana Brannovackog Street, until 11,30 am.

Place, time and method of opening tenders:
The tenders will be opened publically on 13.06.2014. at 12,00 on the premises of the Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad, 3 Stevana Branovackog Street.

Conditions for participation in the tender opening procedure by tenderers’ representatives:
Representatives of tenderers can take part in the tender opening procedure if they prove their authorisation to participate in the public tender opening procedure by submitting their power of attorney to the Public Procurement Commission before the commencement of the tender opening procedure

Deadline for the decision on the award:
The decision on the award of contract or the decision on the cessation of procedure will be made within 25 days from the day of the tender opening.

Contact persons:
Biljana Bozanic and Jasmina Obradovic (tel.: 021/4889-100, fax: 021/4889-164)

 

Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ