АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна
Untitled Document
2013.

146-13 рок: 20.12.2013.  
Набавка звучних уређаја за слепа и слабовида лица на раскрсницама са светлосном сигнализацијом у Новом Саду

147-13 рок: 20.12.2013.  
Ортофото снимање општине Нови Сад – АВИОКАРТИРАЊЕ

156-13 рок: 19.12.2013.  
Одржавање тунела-сервисирање и одржавање инсталације вентилације у тунелу код моста „Слобода“ на Мишелуку у Сремској Каменици

157-13 рок: 18.12.2013.  
Oпремањe појединачних локалитета на територији града Новог Сада (уговорне обавезе) – путарски радови

109-13 рок: 17.10.2013. продужен до 17.12.2013.  
Изградња кружне раскрснице Сентандрејског пута и Приморске улице у Новом Саду

149-13 рок: 12.12.2013. продужен до 16.12.2013.  
Услуге поправке и одржавања аутомобила

129-13 рок: 16.12.2013.  
Набавка и уградња урбаног мобилијара – корпе за отпатке у Граду Новом Саду

151-13 рок: 12.12.2013. продужен до 13.12.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина у Сремској улици у Новом Саду

153-13 рок: 12.12.2013. продужен до 13.12.2013.  
Главни пројекат опремања светлосним сигналима раскрснице Царице Милице, Омладинске и Дунавске улице у Футогу

185-13 рок: 10.12.2013. продужен до 11.12.2013.  
Изградња ППОВ у насељу Степановићево

152-13 рок: 11.12.2013.  
Главни пројекат јавног осветљења у Улици Васе Стајића у Новом Саду

145-13 рок: 11.12.2013.  
Главни пројекат реконструкције спортског терена ОШ „Јован Јовановић- Змај“ у Новим Лединцима

184-13 рок: 10.12.2013.  
Главни пројекат секундарног водовода у Вардарској улици и улици Тихомира Остојића у Новом Саду

150-13 рок: 10.12.2013.  
Услуге одржавања телекомуникационе опреме

136-13 рок: 10.12.2013.  
Главни пројекат реконструкције паркинга на Житном тргу бр. 3 у Новом Саду

142-13 рок: 9.12.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина улице Зорана Петровића у Новом Саду

141-13 рок: 9.12.2013.  
Главни пројекат саобраћајнице дела улице Николе Тесле у Каћу

143-13 рок: 9.12.2013.  
Изградња јавног осветљења Булевара Европе (од Руменачког пута до Канала ДТД) у Новом Са

137-13 рок: 6.12.2013.  
Главни пројекат зацевљења мелиорационог канала В-800 у Улици цара Душана Силног у Ветернику

135-13 рок: 6.12.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина улице Телепске у Новом Саду

144-13 рок: 5.12.2013.  
Санација дела школског дворишта – атлетског полигона у ОШ “Јожеф Атила“ у Новом Саду

138-13 рок: 5.12.2013.  
Изградња ограде отвореног кошаркашког терена у Улици Веселина Маслеше у Новом Саду

186-13

рок: 4.12.2013.  
Главни пројекат продужетка Булевара Јована Дучића у Новом Саду

177-13 рок: 4.12.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина и атмосферске канализације на Булевару војводе Степе у Новом Саду, приступ пословном објекту „Лидл“

178-13 рок: 2.12.2013. продужен до 3.12.2013.  
Главни пројекат јавног осветљења раскрснице Сентандрејског пута (М-22.1) и Приморске улице у Новом Саду

181-13 рок: 2.12.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина око ОШ „Људевит Штур“ у Кисачу

179-13 рок: 29.11.2013.  
Главни пројекат реконструкције доњег пута за насеље Рибњак - Петроварадин

148-13

рок: 28.11.2013.  
Набавка новогодишњих пакетића за децу

139-13 рок: 28.11.2013.  
Главни пројекат водовода у Улици Руђера Бошковића у Новом Саду

128-13

рок: 25.11.2013.  
Главни пројекат водоводне мреже од насеља до пречистача отпадних вода (ППОВ) У Степановићеву

183-13

рок: 21.11.2013.  
Изградња семафора на раскрсници Улице Темеринске и Улице Шајкашке у Новом Саду

134-13

рок: 21.11.2013.  
Главни пројекат за озелењавање дела Сентандрејског пута од тачке 10832 до тачке 6198 испред објекта бр. 11 на Сентандрејском путу у Новом Саду

160-13 рок: 20.11.2013.  
Главни пројекат појачаног одржавања раскрснице Улице Ослобођења и Партизанске улице у Руменки

119-13

рок: 20.11.2013.  
Радови на снижавању нивоа подземних вода бунарима за потребе изградње колектора у насељу Ветерничка рампа у Новом Саду

140-13 рок: 20.11.2013.  
Набавка свечаног декоративног осветљења

159-13 рок: 19.11.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина, водовода и канализације Улице нове на деоници од Руменачког пута (државни пут II реда бр. 102, км 70+033) до нове локације Завода за ветеринарство у Новом Саду

131-13

рок: 19.11.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина у Улици Руђера Бошковића у Новом Саду

158-13 рок: 18.11.2013.  
Радови на снижавању нивоа подземне воде потребни за изградњу канализације у Адицама на простору између Улице Бранка Ћопића и насипа у Новом Саду

126-13

рок: 18.11.2013.  
Главни пројекат реконструкције раскрснице Улица Словачка и Јана Гомбара у Кисачу

125-13

рок: 14.11.2013.  
Главни пројекат појачаног одржавања коловоза у Партизанској улици у Новом Саду

121-13

рок: 11.11.2013. продужен до 13.11.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина у улици Васе Стајића у Новом Саду

58-13

рок: 12.11.2013. продужен до 13.11.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина и водовода Текелијине улице (од пруге до пута М7) у Новом Саду

132-13

рок: 8.11.2013.  
Главни пројекат јавног осветљења на Булевару војводе Степе у Новом Саду (опремање објекта ,,ЛИДЛ'')

133-13

рок: 8.11.2013.  
Главни пројекат јавног осветљења на територији МЗ ,,Раднички'' у Новом Саду

120-13 рок: 7.11.2013.  
Визуелне комуникације (инфо табле и путокази) – израда и монтажа рељефне ,,тактилне мапе'' дела центра Града Новог Сада

130-13 рок: 6.11.2013.  
Главни пројекат канализације отпадних вода насеља Сајлово и релејне црпне станице у Новом Саду

114-13

рок: 5.11.2013.  
Изградња атмосферске канализације на делу Улице браће Бошњак - колекторског правца канала V - 800 у Футогу

115-13

рок: 4.11.2013.  
Главни пројекат јавног осветљења Јаворове улице у Сремској Каменици

112-13

рок: 1.11.2013.  
Изградња семафора на раскрсници Булевара краља Петра I и Кисачке улице у Новом Саду

122-13

рок: 1.11.2013.  
Изградња пешачког семафора на углу Кисачке улице и Улице Берислава Берића у Новом Саду

117-13 рок: 28.10.2013.  
Главни пројекат паркинга са одводњавањем за потребе ЈП “Спортско пословни центар Војводина” у Новом Саду

118-13 рок: 24.10.2013.  
Главни пројекат јавног осветљења привременог паркинга ЈП ,,Спортски пословни центар Војводина'' у Новом Саду

97-13 рок: 9.10.2013. продужен до 23.10.2013.  
Изградња моста преко Канала ДТД и префабриковане мостовске конструкције прилаза мосту преко Канала ДТД на Булевару Европе у Новом Саду

104-13 рок: 22.10.2013.  
Изградња саобраћајних површина на Булевару Европе од Руменачког пута до Аутопута Е-75, деоница од км 1+268,69 до км 3+085,68 и веза са Приморском улицом у Новом Саду - I фаза

108-13 рок: 21.10.2013.  
Изградња ППОВ у насељу Степановићево

107-13 рок: 16.10.2013. продужен до 18.10.2013.  
Изградња јавног осветљења у Његошевој улици у Новом Саду

127-13 рок: 18.10.2013.  
Југоисточна трибина стадиона ,,Карађорђе'' у Новом Саду – санација пода

71-13 рок: 17.10.2013.  
Доградња постојећег софтвера - Autodesk Map

123-13 рок: 17.10.2013.  
Услуге уређења штанда за Сајам инвестиција "Investexpo" у Новом Саду

124-13 рок: 17.10.2013.  
Изнајмљивање пратеће опреме за уређење штанда за Сајам инвестиција "Investexpo" у Новом Саду

90-13 рок: 11.10.2013. продужен до 15.10.2013.  
Рушење објеката у улици Бранка Бајића бр. 10 у Новом Саду

116-13 рок: 15.10.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина Улице Нове 2 у Сремској Каменици

86-13 рок: 14.10.2013.  
Преглед моста „СЛОБОДА“ у Новом Саду са израдом пројекта појачаног одржавања

76-13 рок: 10.10.2013.  
Набавка и уградња опреме и подлоге за дечија игралишта на територији Града Новог Сада

87-13 рок: 8.10.2013.  
Санација партера дворишта у улици Змај Јовиној 20 у Новом Саду

99-13 рок: 7.10.2013.  
Израда главног пројекта семафора на раскрсници улица Футошке и Николе Тесле у Новом Саду

89-13 рок: 3.10.2013.  
Изградња саобраћајних површина у Његошевој улици у Новом Саду

88-13 рок: 2.10.2013.  
Изградња канализације отпадних вода насеља Руменка

113-13 рок: 1.10.2013.  
Изградња атмосферске канализације на Булевару Европе – деоница од Руменачког пута до моста на Каналу ДТД у Новом Саду

98-13 рок: 30.9.2013.  
Изградња семафора на раскрсници Улице Темеринске и Улице Шајкашке у Новом Саду

74-13 рок: 27.9.2013.  
Главни пројекат продужетка Булевара Јована Дучића у Новом Саду

73-13 рок: 26.9.2013.  
Главни пројекат секундарног водовода у Вардарској улици и улици Тихомира Остојића у Новом Саду

100-13 рок: 26.9.2013.  
Главни пројекат водовода и канализације у Телепској улици у Новом Саду

84-13 рок: 25.9.2013.  
Израда главног пројекта реконструкције доњег пута за насеље Рибњак - Петроварадин

83-13 рок: 25.9.2013.  
Главни пројекат јавног осветљења раскрснице Сентандрејског пута (М-22.1) и Приморске улице у Новом Саду

101-13 рок: 24.9.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина око ОШ „Људевит Штур“ у Кисачу

72-13 рок: 23.9.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина и атмосферске канализације на Булевару војводе Степе у Новом Саду, приступ пословном објекту „Лидл“

85-13 рок: 20.9.2013.  
Главни пројекат појачаног одржавања раскрснице Улице Ослобођења и Партизанске улице у Руменки

81-13 рок: 18.9.2013.  
Радови на снижавању нивоа подземне воде потребни за изградњу канализације у Адицама на простору између Улице Бранка Ћопића и насипа у Новом Саду

93-13 рок: 17.9.2013.  
Изградња паркинга у Руменачкој улици испред броја 5 - 11 и паркинга испред Дома здравља (Руменачка 102) у Новом Саду

92-13 рок: 16.9.2013.  
Изградња јавног осветљења у дворишту Гимназије ,,Јован Јовановић Змај'' у Новом Саду

111-13 рок: 13.9.2013.  
Изградња секундарне канализације у Ветернику - део насеља јужно од Новосадског пута (ЦС-е 10, 11 и 12 - грађевински део)

110-13 рок: 12.9.2013.  
Изградња црпне станице ЦС-3 у насељу Степановићево (грађевински део радова)

106-13 рок: 11.9.2013.  
Изградња ППОВ у Ковиљу – прва фаза

91-13 рок: 9.9.2013.  
Југоисточна трибина стадиона ,,Карађорђе'' у Новом Саду – санација пода

105-13 рок: 5.9.2013. продужен до 18.9.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина, водовода и канализације Улице нове на деоници од Руменачког пута (државни пут II реда бр. 102, км 70+033) до нове локације Завода за ветеринарство у Новом Саду

102-13 рок: 2.9.2013.  
Главни пројекат реконструкције канализације у Рељковићевој улици (деоница од Улице Александра Островског до Улице патријарха Рајачића) у Петроварадину

103-13 рок: 2.9.2013.  
Главни пројекат озелењавања дела Сентандрејског пута од тачке 10832 до тачке 6198) испред објекта бр. 11 на Сентандрејском путу у Новом Саду

96-13 рок: 28.8.2013.  
Главни пројекат јавног осветљења на територији МЗ ,,Адице'' у Новом Саду

95-13 рок: 28.8.2013.  
Главни пројекат јавног осветљења на територији МЗ ,,Руменка'' у Руменки

94-13 рок: 28.8.2013.  
Главни пројекат јавног осветљења на територији МЗ ,,Раднички'' у Новом Саду

78-13 рок: 27.8.2013.  
Главни пројекат јавног осветљења Улице нове од Улице Полгар Андраша до школе у Новом Саду

77-13 рок: 27.8.2013.  
Главни пројекат јавног осветљења на Булевару војводе Степе у Новом Саду (опремање објекта ,,Лидл'')

50-13 рок: 26.8.2013. продужен до 27.8.2013.  
Пијезометарска и инклинометарска опажања клизишта код моста "Слободa" у Новом Саду

75-13 рок: 26.8.2013.  
Главни пројекат појачаног одржавања коловоза у Партизанској улици у Новом Саду

49-13 рок: 26.8.2013.  
Геодетско снимање стубова моста "Слободa" у Новом Саду

80-13 рок: 23.8.2013.  
Главни пројекат јавног осветљења Телепске улице у Новом Саду

61-13 рок: 23.8.2013.  
Изградња пешачког семафора на углу Кисачке улице и Улице Берислава Берића у Новом Саду

79-13 рок: 22.8.2013.  
Главни пројекат јавног осветљења Улице Ђорђа Рајковића у Новом Саду

62-13 рок: 22.8.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина Улице Милана Савића, деоница: од Улице Петефи Шандора према Улици капетана Берића у дужини од Л~255м' у Новом Саду

68-13 рок: 21.8.2013.  
Главни пројекат канализације отпадних вода насеља Сајлово и релејне црпне станице у Новом Саду

64-13 рок: 21.8.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина улице Нове између Привредникове и Пута новосадског партизанског одреда у Новом Саду

65-13 рок: 20.8.2013.  
Главни пројекат санације клизишта у Слободарској улици у насељу Лединци

66-13 рок: 20.8.2013.  
Главни пројекат санације вододерине на Поповици у Сремској Каменици

69-13 рок: 19.8.2013.  
Главни пројекат канализације отпадних вода у насељу Степановићево слив ЦС1 и ЦС2

67-13 рок: 19.8.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина, водовода и канализације у Улици Олге Петров у Новом Саду

63-13 рок: 19.8.2013.  
Идејни пројекат прикупљања и каналисања атмосферских и површинских вода насеља Боцке у Сремској Каменици

32-13 рок: 2.8.2013.  
Израда главног пројекта пешачких стаза у продужетку улице Николе Тесле и мреже пешачких стаза дуж регионалног пута Руменка-Врбас (нови стамбено-привредни блок)

46-13 рок: 24.7.2013.  
Пројекат изведеног објекта тунела за смештај инсталација- водовода, фекалне и атмосферске канализације на горњем платоу Петроварадинске тврђаве

56-13 рок: 19.7.2013.  
Иградња секундарне канализације у Ветернику – део насеља јужно од Новосадског пута (ЦС-е 10, 11 и 12 - грађевински део)

55-13 рок: 18.7.2013.  
Изградња црпне станице у Степановићеву (грађевински радови)

53-13 рок: 17.7.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина улице Витешке у Новом Саду

52-13 рок: 17.7.2013.  
Главни пројекат озелењавања дела Сентандрејског пута (од тачке 10832 до тачке 6198) испред објекта број 11 на Сентандрејском путу у Новом Саду

38-13 рок: 16.7.2013.  
Југоисточна трибина Стадиона "Карађорђе" у Новом Саду - санација пода

54-13 рок: 16.7.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина и атмосферске канализације у Велебитској улици и пешачке стазе на Змајевачком путу у Новом Саду

57-13 рок: 15.7.2013.  
Изградња ППОВ у Ковиљу – прва фаза

17.7.2013.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња водовода и канализације

17.7.2013.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња јавног осветљења

17.7.2013.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња моста преко канала ДТД на Булевару Европе

17.7.2013.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња спортских терена и дворишта

17.7.2013.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња саобраћајница

23.5.2013.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Пројектна документација
ЗИГ Нови Сад
Обавештење о закљученом уговору
рок: 20.11.2013. до 11.30 часова
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Питања и одговори везани за конкурсну документацију

На основу члана 55, 57 и члана 60 став 1 тачка 1 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12)

Јавно предузеће ''Завод за изградњу Града'' у Новом Саду
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3
http://www.zigns.rs

објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Редни број јавне набавке:
119-13

Врста наручиоца:
Јавно предузеће – локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:
Отворени поступак

Врста предмета:
Набавка радова

Предмет јавне набавке:
Радови на снижавању нивоа подземних вода бунарима за потребе изградње колектора у насељу Ветерничка рампа у Новом Саду

Назив и ознака из општег речника набавки:
45262220 бушење бунара за воду

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Kритеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.
Елементи критеријума су:
1. Понуђена цена (Ц)                                       95 пондера
2. Рок извођења радова (Р)                               5 пондера

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се извршава преко подизвођача:
У случају подношења понуде са подизвођачем, обавезно навести проценат вредности набавке која ће се извршити преко подизвођача

Начин преузимања конкурсне документације, интернет адресa где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца (http://www.zigns.rs)

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:

  • Подаци о пореским обавезама се могу добити у Градској пореској управи, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 3 (www.novisad.rs) и Пореској управи Министарства финансија , Регионални центар Нови Сад – Филијала Нови Сад 1, Улица Модене бр. 7 и Филијала Нови Сад 2, Булевар Михајла Пупина бр. 14 (www.poreskauprava.gov.rs)
  • Подаци о заштити животне средине се могу добити у Градској управи за заштиту животне средине, Нови Сад, Улица Руменачка бр. 110 (www.environovisad.org.rs)
  • Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Градској управи за привреду, Нови Сад, Улица Руменачка бр. 110а (www.novisad.rs)

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

  • Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој страни коверте (кутије) уписати: „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА за јавну набавку: Радови на снижавању нивоа подземних вода бунарима за потребе изградње колектора у насељу Ветерничка рампа у Новом Саду, ЈН бр. 119-13". Понуда се подноси поштом или лично на адресу: Јавно предузеће ''Завод за изградњу Града'' у Новом Саду, 21000 Нови Сад, Ул. Стевана Брановачког бр. 3. Понуђач је дужан на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
  • Рок за подношење понуда је 20.11.2013. године, а благовременим ће се сматрати све понуде које пристигну, без обзира на начин доставе на адресу Јавног предузећа „Завод за изградњу града“ у Новом Саду, 21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3 до 11.30 часова.

Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда извршиће се јавно 20.11.2013.године у 12.00 часова у просторијама Јавног предузећа „Завод за изградњу града“ у Новом Саду, Улица Стевана Брановачког број 3.

Услови, под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда ако пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда

Рок за доношење одлуке:
Одлука о додели уговора или одлука о обустави поступка биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда

Лица за контакт:
Биљана Божанић и Јасмина Обрадовић (тел.: 021/4889-100, факс: 021/4889-164)Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ