АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна
Untitled Document
2013.

146-13 рок: 20.12.2013.  
Набавка звучних уређаја за слепа и слабовида лица на раскрсницама са светлосном сигнализацијом у Новом Саду

147-13 рок: 20.12.2013.  
Ортофото снимање општине Нови Сад – АВИОКАРТИРАЊЕ

156-13 рок: 19.12.2013.  
Одржавање тунела-сервисирање и одржавање инсталације вентилације у тунелу код моста „Слобода“ на Мишелуку у Сремској Каменици

157-13 рок: 18.12.2013.  
Oпремањe појединачних локалитета на територији града Новог Сада (уговорне обавезе) – путарски радови

109-13 рок: 17.10.2013. продужен до 17.12.2013.  
Изградња кружне раскрснице Сентандрејског пута и Приморске улице у Новом Саду

149-13 рок: 12.12.2013. продужен до 16.12.2013.  
Услуге поправке и одржавања аутомобила

129-13 рок: 16.12.2013.  
Набавка и уградња урбаног мобилијара – корпе за отпатке у Граду Новом Саду

151-13 рок: 12.12.2013. продужен до 13.12.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина у Сремској улици у Новом Саду

153-13 рок: 12.12.2013. продужен до 13.12.2013.  
Главни пројекат опремања светлосним сигналима раскрснице Царице Милице, Омладинске и Дунавске улице у Футогу

185-13 рок: 10.12.2013. продужен до 11.12.2013.  
Изградња ППОВ у насељу Степановићево

152-13 рок: 11.12.2013.  
Главни пројекат јавног осветљења у Улици Васе Стајића у Новом Саду

145-13 рок: 11.12.2013.  
Главни пројекат реконструкције спортског терена ОШ „Јован Јовановић- Змај“ у Новим Лединцима

184-13 рок: 10.12.2013.  
Главни пројекат секундарног водовода у Вардарској улици и улици Тихомира Остојића у Новом Саду

150-13 рок: 10.12.2013.  
Услуге одржавања телекомуникационе опреме

136-13 рок: 10.12.2013.  
Главни пројекат реконструкције паркинга на Житном тргу бр. 3 у Новом Саду

142-13 рок: 9.12.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина улице Зорана Петровића у Новом Саду

141-13 рок: 9.12.2013.  
Главни пројекат саобраћајнице дела улице Николе Тесле у Каћу

143-13 рок: 9.12.2013.  
Изградња јавног осветљења Булевара Европе (од Руменачког пута до Канала ДТД) у Новом Са

137-13 рок: 6.12.2013.  
Главни пројекат зацевљења мелиорационог канала В-800 у Улици цара Душана Силног у Ветернику

135-13 рок: 6.12.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина улице Телепске у Новом Саду

144-13 рок: 5.12.2013.  
Санација дела школског дворишта – атлетског полигона у ОШ “Јожеф Атила“ у Новом Саду

138-13 рок: 5.12.2013.  
Изградња ограде отвореног кошаркашког терена у Улици Веселина Маслеше у Новом Саду

186-13

рок: 4.12.2013.  
Главни пројекат продужетка Булевара Јована Дучића у Новом Саду

177-13 рок: 4.12.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина и атмосферске канализације на Булевару војводе Степе у Новом Саду, приступ пословном објекту „Лидл“

178-13 рок: 2.12.2013. продужен до 3.12.2013.  
Главни пројекат јавног осветљења раскрснице Сентандрејског пута (М-22.1) и Приморске улице у Новом Саду

181-13 рок: 2.12.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина око ОШ „Људевит Штур“ у Кисачу

179-13 рок: 29.11.2013.  
Главни пројекат реконструкције доњег пута за насеље Рибњак - Петроварадин

148-13

рок: 28.11.2013.  
Набавка новогодишњих пакетића за децу

139-13 рок: 28.11.2013.  
Главни пројекат водовода у Улици Руђера Бошковића у Новом Саду

128-13

рок: 25.11.2013.  
Главни пројекат водоводне мреже од насеља до пречистача отпадних вода (ППОВ) У Степановићеву

183-13

рок: 21.11.2013.  
Изградња семафора на раскрсници Улице Темеринске и Улице Шајкашке у Новом Саду

134-13

рок: 21.11.2013.  
Главни пројекат за озелењавање дела Сентандрејског пута од тачке 10832 до тачке 6198 испред објекта бр. 11 на Сентандрејском путу у Новом Саду

160-13 рок: 20.11.2013.  
Главни пројекат појачаног одржавања раскрснице Улице Ослобођења и Партизанске улице у Руменки

119-13

рок: 20.11.2013.  
Радови на снижавању нивоа подземних вода бунарима за потребе изградње колектора у насељу Ветерничка рампа у Новом Саду

140-13 рок: 20.11.2013.  
Набавка свечаног декоративног осветљења

159-13 рок: 19.11.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина, водовода и канализације Улице нове на деоници од Руменачког пута (државни пут II реда бр. 102, км 70+033) до нове локације Завода за ветеринарство у Новом Саду

131-13

рок: 19.11.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина у Улици Руђера Бошковића у Новом Саду

158-13 рок: 18.11.2013.  
Радови на снижавању нивоа подземне воде потребни за изградњу канализације у Адицама на простору између Улице Бранка Ћопића и насипа у Новом Саду

126-13

рок: 18.11.2013.  
Главни пројекат реконструкције раскрснице Улица Словачка и Јана Гомбара у Кисачу

125-13

рок: 14.11.2013.  
Главни пројекат појачаног одржавања коловоза у Партизанској улици у Новом Саду

121-13

рок: 11.11.2013. продужен до 13.11.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина у улици Васе Стајића у Новом Саду

58-13

рок: 12.11.2013. продужен до 13.11.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина и водовода Текелијине улице (од пруге до пута М7) у Новом Саду

132-13

рок: 8.11.2013.  
Главни пројекат јавног осветљења на Булевару војводе Степе у Новом Саду (опремање објекта ,,ЛИДЛ'')

133-13

рок: 8.11.2013.  
Главни пројекат јавног осветљења на територији МЗ ,,Раднички'' у Новом Саду

120-13 рок: 7.11.2013.  
Визуелне комуникације (инфо табле и путокази) – израда и монтажа рељефне ,,тактилне мапе'' дела центра Града Новог Сада

130-13 рок: 6.11.2013.  
Главни пројекат канализације отпадних вода насеља Сајлово и релејне црпне станице у Новом Саду

114-13

рок: 5.11.2013.  
Изградња атмосферске канализације на делу Улице браће Бошњак - колекторског правца канала V - 800 у Футогу

115-13

рок: 4.11.2013.  
Главни пројекат јавног осветљења Јаворове улице у Сремској Каменици

112-13

рок: 1.11.2013.  
Изградња семафора на раскрсници Булевара краља Петра I и Кисачке улице у Новом Саду

122-13

рок: 1.11.2013.  
Изградња пешачког семафора на углу Кисачке улице и Улице Берислава Берића у Новом Саду

117-13 рок: 28.10.2013.  
Главни пројекат паркинга са одводњавањем за потребе ЈП “Спортско пословни центар Војводина” у Новом Саду

118-13 рок: 24.10.2013.  
Главни пројекат јавног осветљења привременог паркинга ЈП ,,Спортски пословни центар Војводина'' у Новом Саду

97-13 рок: 9.10.2013. продужен до 23.10.2013.  
Изградња моста преко Канала ДТД и префабриковане мостовске конструкције прилаза мосту преко Канала ДТД на Булевару Европе у Новом Саду

104-13 рок: 22.10.2013.  
Изградња саобраћајних површина на Булевару Европе од Руменачког пута до Аутопута Е-75, деоница од км 1+268,69 до км 3+085,68 и веза са Приморском улицом у Новом Саду - I фаза

108-13 рок: 21.10.2013.  
Изградња ППОВ у насељу Степановићево

107-13 рок: 16.10.2013. продужен до 18.10.2013.  
Изградња јавног осветљења у Његошевој улици у Новом Саду

127-13 рок: 18.10.2013.  
Југоисточна трибина стадиона ,,Карађорђе'' у Новом Саду – санација пода

71-13 рок: 17.10.2013.  
Доградња постојећег софтвера - Autodesk Map

123-13 рок: 17.10.2013.  
Услуге уређења штанда за Сајам инвестиција "Investexpo" у Новом Саду

124-13 рок: 17.10.2013.  
Изнајмљивање пратеће опреме за уређење штанда за Сајам инвестиција "Investexpo" у Новом Саду

90-13 рок: 11.10.2013. продужен до 15.10.2013.  
Рушење објеката у улици Бранка Бајића бр. 10 у Новом Саду

116-13 рок: 15.10.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина Улице Нове 2 у Сремској Каменици

86-13 рок: 14.10.2013.  
Преглед моста „СЛОБОДА“ у Новом Саду са израдом пројекта појачаног одржавања

76-13 рок: 10.10.2013.  
Набавка и уградња опреме и подлоге за дечија игралишта на територији Града Новог Сада

87-13 рок: 8.10.2013.  
Санација партера дворишта у улици Змај Јовиној 20 у Новом Саду

99-13 рок: 7.10.2013.  
Израда главног пројекта семафора на раскрсници улица Футошке и Николе Тесле у Новом Саду

89-13 рок: 3.10.2013.  
Изградња саобраћајних површина у Његошевој улици у Новом Саду

88-13 рок: 2.10.2013.  
Изградња канализације отпадних вода насеља Руменка

113-13 рок: 1.10.2013.  
Изградња атмосферске канализације на Булевару Европе – деоница од Руменачког пута до моста на Каналу ДТД у Новом Саду

98-13 рок: 30.9.2013.  
Изградња семафора на раскрсници Улице Темеринске и Улице Шајкашке у Новом Саду

74-13 рок: 27.9.2013.  
Главни пројекат продужетка Булевара Јована Дучића у Новом Саду

73-13 рок: 26.9.2013.  
Главни пројекат секундарног водовода у Вардарској улици и улици Тихомира Остојића у Новом Саду

100-13 рок: 26.9.2013.  
Главни пројекат водовода и канализације у Телепској улици у Новом Саду

84-13 рок: 25.9.2013.  
Израда главног пројекта реконструкције доњег пута за насеље Рибњак - Петроварадин

83-13 рок: 25.9.2013.  
Главни пројекат јавног осветљења раскрснице Сентандрејског пута (М-22.1) и Приморске улице у Новом Саду

101-13 рок: 24.9.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина око ОШ „Људевит Штур“ у Кисачу

72-13 рок: 23.9.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина и атмосферске канализације на Булевару војводе Степе у Новом Саду, приступ пословном објекту „Лидл“

85-13 рок: 20.9.2013.  
Главни пројекат појачаног одржавања раскрснице Улице Ослобођења и Партизанске улице у Руменки

81-13 рок: 18.9.2013.  
Радови на снижавању нивоа подземне воде потребни за изградњу канализације у Адицама на простору између Улице Бранка Ћопића и насипа у Новом Саду

93-13 рок: 17.9.2013.  
Изградња паркинга у Руменачкој улици испред броја 5 - 11 и паркинга испред Дома здравља (Руменачка 102) у Новом Саду

92-13 рок: 16.9.2013.  
Изградња јавног осветљења у дворишту Гимназије ,,Јован Јовановић Змај'' у Новом Саду

111-13 рок: 13.9.2013.  
Изградња секундарне канализације у Ветернику - део насеља јужно од Новосадског пута (ЦС-е 10, 11 и 12 - грађевински део)

110-13 рок: 12.9.2013.  
Изградња црпне станице ЦС-3 у насељу Степановићево (грађевински део радова)

106-13 рок: 11.9.2013.  
Изградња ППОВ у Ковиљу – прва фаза

91-13 рок: 9.9.2013.  
Југоисточна трибина стадиона ,,Карађорђе'' у Новом Саду – санација пода

105-13 рок: 5.9.2013. продужен до 18.9.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина, водовода и канализације Улице нове на деоници од Руменачког пута (државни пут II реда бр. 102, км 70+033) до нове локације Завода за ветеринарство у Новом Саду

102-13 рок: 2.9.2013.  
Главни пројекат реконструкције канализације у Рељковићевој улици (деоница од Улице Александра Островског до Улице патријарха Рајачића) у Петроварадину

103-13 рок: 2.9.2013.  
Главни пројекат озелењавања дела Сентандрејског пута од тачке 10832 до тачке 6198) испред објекта бр. 11 на Сентандрејском путу у Новом Саду

96-13 рок: 28.8.2013.  
Главни пројекат јавног осветљења на територији МЗ ,,Адице'' у Новом Саду

95-13 рок: 28.8.2013.  
Главни пројекат јавног осветљења на територији МЗ ,,Руменка'' у Руменки

94-13 рок: 28.8.2013.  
Главни пројекат јавног осветљења на територији МЗ ,,Раднички'' у Новом Саду

78-13 рок: 27.8.2013.  
Главни пројекат јавног осветљења Улице нове од Улице Полгар Андраша до школе у Новом Саду

77-13 рок: 27.8.2013.  
Главни пројекат јавног осветљења на Булевару војводе Степе у Новом Саду (опремање објекта ,,Лидл'')

50-13 рок: 26.8.2013. продужен до 27.8.2013.  
Пијезометарска и инклинометарска опажања клизишта код моста "Слободa" у Новом Саду

75-13 рок: 26.8.2013.  
Главни пројекат појачаног одржавања коловоза у Партизанској улици у Новом Саду

49-13 рок: 26.8.2013.  
Геодетско снимање стубова моста "Слободa" у Новом Саду

80-13 рок: 23.8.2013.  
Главни пројекат јавног осветљења Телепске улице у Новом Саду

61-13 рок: 23.8.2013.  
Изградња пешачког семафора на углу Кисачке улице и Улице Берислава Берића у Новом Саду

79-13 рок: 22.8.2013.  
Главни пројекат јавног осветљења Улице Ђорђа Рајковића у Новом Саду

62-13 рок: 22.8.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина Улице Милана Савића, деоница: од Улице Петефи Шандора према Улици капетана Берића у дужини од Л~255м' у Новом Саду

68-13 рок: 21.8.2013.  
Главни пројекат канализације отпадних вода насеља Сајлово и релејне црпне станице у Новом Саду

64-13 рок: 21.8.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина улице Нове између Привредникове и Пута новосадског партизанског одреда у Новом Саду

65-13 рок: 20.8.2013.  
Главни пројекат санације клизишта у Слободарској улици у насељу Лединци

66-13 рок: 20.8.2013.  
Главни пројекат санације вододерине на Поповици у Сремској Каменици

69-13 рок: 19.8.2013.  
Главни пројекат канализације отпадних вода у насељу Степановићево слив ЦС1 и ЦС2

67-13 рок: 19.8.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина, водовода и канализације у Улици Олге Петров у Новом Саду

63-13 рок: 19.8.2013.  
Идејни пројекат прикупљања и каналисања атмосферских и површинских вода насеља Боцке у Сремској Каменици

32-13 рок: 2.8.2013.  
Израда главног пројекта пешачких стаза у продужетку улице Николе Тесле и мреже пешачких стаза дуж регионалног пута Руменка-Врбас (нови стамбено-привредни блок)

46-13 рок: 24.7.2013.  
Пројекат изведеног објекта тунела за смештај инсталација- водовода, фекалне и атмосферске канализације на горњем платоу Петроварадинске тврђаве

56-13 рок: 19.7.2013.  
Иградња секундарне канализације у Ветернику – део насеља јужно од Новосадског пута (ЦС-е 10, 11 и 12 - грађевински део)

55-13 рок: 18.7.2013.  
Изградња црпне станице у Степановићеву (грађевински радови)

53-13 рок: 17.7.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина улице Витешке у Новом Саду

52-13 рок: 17.7.2013.  
Главни пројекат озелењавања дела Сентандрејског пута (од тачке 10832 до тачке 6198) испред објекта број 11 на Сентандрејском путу у Новом Саду

38-13 рок: 16.7.2013.  
Југоисточна трибина Стадиона "Карађорђе" у Новом Саду - санација пода

54-13 рок: 16.7.2013.  
Главни пројекат саобраћајних површина и атмосферске канализације у Велебитској улици и пешачке стазе на Змајевачком путу у Новом Саду

57-13 рок: 15.7.2013.  
Изградња ППОВ у Ковиљу – прва фаза

17.7.2013.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња водовода и канализације

17.7.2013.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња јавног осветљења

17.7.2013.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња моста преко канала ДТД на Булевару Европе

17.7.2013.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња спортских терена и дворишта

17.7.2013.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Изградња саобраћајница

23.5.2013.
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Пројектна документација
ЗИГ Нови Сад
Обавештење о закљученом уговору
рок: 22.10.2013. до 11.30 часова
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Питања и одговори везани за конкурсну документацију
Измена и допуна конкурсне документације

На основу члана 55, 57 и члана 60 став 1 тачка 1 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12)

Јавно предузеће ''Завод за изградњу Града'' у Новом Саду
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3
http://www.zigns.rs
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Редни број јавне набавке:
104-13

Врста наручиоца:
Јавно предузеће – локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:
Отворени поступак

Врста предмета:
Радови

Предмет јавне набавке:
Изградња саобраћајних површина на Булевару Европе од Руменачког пута до Аутопута Е-75, деоница од км 1+268,69 до км 3+085,68 и веза са Приморском улицом у Новом Саду - I фаза

Радови обухватају припремне радове на скидању хумуса и рашчишћавању терена, како би се омогућио несметан рад на археолошким истраживањима. Како на предметној локацији будућег Булевара Европе постоје археолошка налазишта, која је потребно истражити, овим радовима ће се то омогућити, чиме ће се стећи услови за каснији неометан рад на изградњи саобраћајних површина и атмосферске канализације. 

Назив и ознака из општег речника набавки:
45111000 радови на рушењу, припреми и рашчишћавању градилишта
45112210 радови на уклањању слоја хумуса

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Kритеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.
Елементи критеријума су:
1. Понуђена цена (Ц)                                       95 пондера
2. Рок извођења радова (Р)                               5 пондера

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се извршава преко подизвођача:
У случају подношења понуде са подизвођачем, обавезно навести проценат вредности набавке која ће се извршити преко подизвођача

Начин преузимања конкурсне документације, интернет адресa где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца (http://www.zigns.rs)

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:

  • Подаци о пореским обавезама се могу добити у Градској пореској управи, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 3 (www.novisad.rs) и Пореској управи Министарства финансија и привреде, Регионални центар Нови Сад – Филијала Нови Сад 1, Улица Модене бр. 7 и Филијала Нови Сад 2, Булевар Михајла Пупина бр. 14 (www.poreskauprava.gov.rs)
  • Подаци о заштити животне средине се могу добити у Градској управи за заштиту животне средине, Нови Сад, Улица Руменачка бр. 110 (www.environovisad.org.rs)
  • Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Градској управи за привреду, Нови Сад, Улица Руменачка бр. 110а (www.novisad.rs)

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

  • Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој страни коверте (кутије) уписати: „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА за јавну набавку: Изградња саобраћајних површина на Булевару Европе од Руменачког пута до Аутопута Е-75, деоница од км 1+268,69 до км 3+085,68 и веза са Приморском улицом у Новом Саду - I фаза, ЈН бр. 104-13". Понуда се подноси поштом или лично на адресу: Јавно предузеће ''Завод за изградњу Града'' у Новом Саду, 21000 Нови Сад, Ул. Стевана Брановачког бр. 3. Понуђач је дужан на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
  • Рок за подношење понуда је 22.10.2013. године, а благовременим ће се сматрати све понуде које пристигну, без обзира на начин доставе на адресу Јавног предузећа „Завод за изградњу града“ у Новом Саду, 21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3, до 11,30 часова.

Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда извршиће се јавно 22.10.2013. године у 12,00 часова у просторијама Јавног предузећа „Завод за изградњу града“ у Новом Саду, Улица Стевана Брановачког број 3.

Услови, под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда ако пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:
Одлука о додели уговора или одлука о обустави поступка биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда

Лица за контакт:
Биљана Божанић и Јасмина Обрадовић (тел.: 021/4889-100, факс: 021/4889-164)

 

 

Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ