ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Година:
2015. 2014. 2013. Документи
Број:
Део назива (ћирилицом):
 Поништи 
  1   
  Редни број Датум објаве Датум отварања понуде Опис набавке
2 1.3.37 12.02.2019 15.03.2019 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада (уговорене обавезе) - инфраструктурно опремање - Локалитет 19-2
2 1.1.11 12.02.2019 14.03.2019 Набавка и уградња опреме и подлоге за теретане на отвореном на територији Града Новог Сада
2 1.3.21 08.02.2019 13.03.2019 Изградња канализације отпадних вода у Ратарској улици у Ченеју
2 1.3.25 11.02.2019 13.03.2019 Уклањање архитектонских баријера на територији Града Новог Сада -АБ19-1
2 1.2.196 08.02.2019 12.03.2019 Пијезометарска и инклинометарска опажања клизишта у насељу Боцке
2 1.2.8 07.02.2019 11.03.2019 Техничка контрола техничке документације санације сутерена помоћног објекта, изградње гараже за специјална возила и ограде у склопу комплекса РТВ у Сремској Каменици
2 1.2.60 06.02.2019 11.03.2019 Техничка контрола техничке документације јавног осветљења на територији Града Новог Сада - Улица Соње Маринковић у Сремској Каменици
8 1.3.43 12.02.2019 28.02.2019 Опремање површине јавне намене „46 УРБАНИХ ЏЕПОВА“ - на територији Града Новог Сада, у оквиру пројекта ''Европска престоница културе“
8 1.2.121 07.02.2019 27.02.2019 Техничка контрола техничке документације за пејзажно архитектонско уређење Улице Марка Миљанова у Новом Саду
8 1.2.203 06.02.2019 21.02.2019 Техничка контрола техничке документације јавног осветљења Доситејеве улице у Новом Саду
8 1.3.31 29.01.2019 Продужен рок до 18.02.2019 Додатни радови на изградњи моста на стационажи км 3+071,60 на Новоселском потоку у Сремској Каменици
1 1.2.7 07.02.2019 12.02.2019 Техничка документација санације сутерена помоћног објекта, изградње гараже за специјална возила и ограде у склопу комплекса РТВ у Сремској Каменици
8 1.2.189 06.02.2019 12.02.2019 Техничка контрола техничке документације партерног уређења зелене површине западно од петље Мишелук у Сремској Каменици
1 1.2.224 06.02.2019 11.02.2019 Одржавање и унапређење саобраћајне сигнализације
  1   

За приказ документације потребно је изабрати
јавну набавку кликом на дугме "Документација"
ЛЕГЕНДА
одржано отварање
закључен уговор
обустављен поступак јавне набавке
поднет захтев за заштиту права
раскинут уговор
преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

 

Почетна страна