ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Година:
2015. 2014. 2013. Документи
Број:
Део назива (ћирилицом):
 Поништи 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   
  Редни број Датум објаве Датум отварања понуде Опис набавке
2 1.2.27(3) 12.12.2018 11.01.2019 Техничка контрола техничке документацијe саобраћајних површина на делу Улице Милеве Марић од к.б.7 до к.б.15 у Новом Саду
2 1.3.84 30.11.2018 31.12.2018 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада (уговорене обавезе) – инфраструктурно опремање - Локалитет 18Р-3
2 1.2.217 28.11.2018 28.12.2018 Техничка документација саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на територији Града Новог Сада
2 1.2.291 28.11.2018 28.12.2018 Техничка документација саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром за потребе опремања атлетског центра на Југовићеву
2 1.2.341 28.11.2018 28.12.2018 Техничка контрола техничке документације бициклистичко-пешачке стазе са јавним осветљењем у делу улице Војводе Путника (од кућног бр.79) и делу улице Каменички пут у Сремској Каменици
2 1.2.221 27.11.2018 27.12.2018 Техничка контрола техничке документације саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на територији Града Новог Сада
2 1.2.292 27.11.2018 27.12.2018 Техничка контрола техничке документације саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром за потребе опремања атлетског центра на Југовићеву
2 1.2.315 27.11.2018 27.12.2018 Генерални пројекат са претходном студијом оправданости новог моста преко Дунава – Булевар Европе V деоница у Новом Саду
8 1.2.263(2) 12.12.2018 26.12.2018 Техничка документација паркиралишта и јавног осветљења код комплекса Института у Сремској Каменици
8 1.2.354(2) 13.12.2018 26.12.2018 Техничка документација за реконструкцију водовода и канализације у Улици краља Петра I у Ветернику (деоница од кружне раскрснице до Улице Томе Максимовића)
2 1.2.196 26.11.2018 26.12.2018 Техничка документација за изградњу атмосферске канализације Улица Милунке Савић и војводе Путника у Степановићеву
2 1.2.19 23.11.2018 25.12.2018 Израда техничког описа радова за изградњу и опремање водовода, канализације и атмосферске канализације са анализом јединичних цена по позицији
2 1.3.92 23.11.2018 25.12.2018 Уклањање објеката ради изградње раскрснице улица Фрушкогорске и Бул. цара Лазара у Новом Саду
2 1.2.195 22.11.2018 24.12.2018 Техничка контрола техничке документација за изградњу атмосферске канализације Улица Милунке Савић и војводе Путника у Степановићеву
2 1.2.105 22.11.2018 24.12.2018 Техничка документација за изградњу Регионалног центра за ванредне ситуације у Новом Саду
2 1.2.340 23.11.2018 24.12.2018 Техничка документација бициклистичко-пешачке стазе са јавним осветљењем у делу улице Војводе Путника (од кућног бр.79) и делу улице Каменички пут у Сремској Каменици
2 1.3.72 23.11.2018 24.12.2018 Уређење парка са инфраструктуром и јавним осветљењем северно од ранжирне станице и улице Радомира Раше Радујкова у Новом Саду
2 1.3.75 20.11.2018 20.12.2018 Уређење саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у стамбеним блоковима на територији Града Новог Сада
2 1.1.7 20.11.2018 20.12.2018 Изградња семафора на раскрсници Булевара Европе и Улице Теодора Павловића у Новом Саду
2 1.2.73 19.11.2018 19.12.2018 Техничка контрола техничке документације саобраћајних површина у улицама Хаџић Светића, Петра Кочића, Милоша Обилића, Пећке, Павла Стаматовића и Коче Коларова у Новом Саду
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   

За приказ документације потребно је изабрати
јавну набавку кликом на дугме "Документација"
ЛЕГЕНДА
одржано отварање
закључен уговор
обустављен поступак јавне набавке
поднет захтев за заштиту права
раскинут уговор
преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

 

Почетна страна