АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Година:
2015. 2014. 2013. Документи
Број:
Део назива (ћирилицом):
 Поништи 
  1 2 3 4 5 6 7 8   
  Редни број Датум објаве Датум отварања понуде Опис набавке
2 1.2.71 17.10.2019 18.11.2019 Техничка документација јавног осветљења на улазу у насеље и кроз целу главну улицу у Каћу
2 1.2.255 11.10.2019 13.11.2019 Teхничка документација aтмосферске канализације источно од пута М7 и јужно од Каћке петље у Новом Саду
2 1.2.245 09.10.2019 Продужен рок до 12.11.2019 Tехничка контрола техничке документације јавног осветљења на територији МЗ Пејићеви салаши-осветљење главног пута
2 1.2.250 23.08.2019 Продужен рок до 05.11.2019 Урбанистичко-архитектонски конкурс за идејно решење моста преко Дунава на постојећим стубовима некадашњег моста Франца Јозефа у Новом Саду
2 1.2.76 19.09.2019 21.10.2019 Tехничка контрола техничке документације за изградњу водовода и канализације отпадних вода у насењу Горње ливаде у Новом Саду
7 1.3.1 (2) 14.10.2019 21.10.2019 Изградња саобраћајних површина и јавног осветљења на Подбари у Новом Саду – I A фаза
1 1.2.247 16.09.2019 16.10.2019 Tехничка контрола техничке документације водовода и фекалне канализације северно од улице Девет Југовића у Ветернику
1 1.1.3 13.09.2019 Продужен рок до 15.10.2019 Набавка опреме за свечано новогодишње осветљење на територији Града Новог Сада ''2020.''
1 1.3.69 07.10.2019 14.10.2019 Додатни радови на инфраструктурном опремању локалитета зграде РТВ
1 1.2.49 10.09.2019 11.10.2019 Teхничка документација уређења партера око културне станице „Сајлово“ и Слана бара“ у Новом Саду у оквиру пројекта „Европска престоница културе“
1 1.3.64 10.09.2019 10.10.2019 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада (уговорене обавезе) - инфраструктурно опремање - Локалитет 19Р-6
1 1.2.248 10.09.2019 10.10.2019 Контролна геомеханичка, асфалтна и бетонска испитивања на територији Града Новог Сада и приградским насељима
1 1.2.167 05.09.2019 07.10.2019 Tехничка контрола техничке документације за изградњу канализације у насељу Садови у Петроварадину
1 1.2.208 04.09.2019 04.10.2019 Техничка документација за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на углу Сентандрејског пута и Партизанске улице (са прикључком на Сентандрејски пут) у Новом Саду
4 1.2.134(2) 20.09.2019 03.10.2019 Археолошки радови на територији Града Новог Сада
1 1.2.140(3) 30.08.2019 Продужен рок до 01.10.2019 Техничка контрола техничке документације за изградњу јавне гараже у Шафариковој улици у Новом Саду
3 1.2.8(2) 27.08.2019 26.09.2019 Tехничка контрола техничке документације санације сутерена помоћног објекта, изградње гараже за специјална возила и ограде у склопу комплекса РТВ у Сремској Каменици
3 1.3.24(2) 20.09.2019 25.09.2019 Уклањање објекта на локалитетима који се приводе намени на територији Града Новог Сада Р19-2
3 1.1.13 19.08.2019 19.09.2019 Набавка и монтажа елемената визуелних комуникација на територији Града Новог Сада - ОПЕНС
3 1.3.47 15.08.2019 16.09.2019 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем Улице Марка Миљанова у Новом Саду
  1 2 3 4 5 6 7 8   

За приказ документације потребно је изабрати
јавну набавку кликом на дугме "Документација"
ЛЕГЕНДА
одржано отварање
закључен уговор
обустављен поступак јавне набавке
поднет захтев за заштиту права
раскинут уговор
преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

 

Почетна страна