ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна


ОГЛАСИ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
јавно надметање 27.3.2018.
пријаве се примају 26.3.2018.


јавно надметање одржано 13.3.2018.


јавно надметање одржано 7.3.2018.JAВНО ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНА

Јавно достављање писмена број: XXIV-351-2901/17-807/1 од 14. јула 2017. године, којим се Срдић Винка из Новог Сада, Улица Илирска број 27, обавештава да су се стекли услови за раскид уговора о давању на коришћење градског грађевинског земљишта у државној својини број 08-7465 од 10. октобра 2000. године и да ће се покренути поступак за поништај решења број 418-25-2000-I-10

ИНФОРМАТОР

Информатор Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, март 2017.

ПРОПИСИ

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 81/2016)

Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 8/2016 и 74/2016)

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта - измене и допуне ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 33/2015, 44/2015, 8/2016, 53/2016 и 74/2016)
Зоне за обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта по зонама и намени објеката - II полугодиште 2017.
Просечне цене станова новоградње у Републици Србији - II полугодиште 2017. (Републички завод за статистику)

ОБРАСЦИ

Захтев за отуђење грађевинског земљишта
Захтев за добијање одобрења за постављање рекламне ознаке

ГИС


Untitled Document
 
mail to webmaster
 
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ